KAIRIAI

Kairių-filialas-620x414-76521e552f9d9cd1523e839bb1e17f92.jpg

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro

KAIRIŲ FILIALAS

 Plento g. 2F, Kairiai, Šiaulių raj. , LT-80114

 

Kultūros renginių organizatorė Danutė Kazlauskienė tel. +370 687 11814, el.p. danutekaz@gmail.com

Meno vadovė Gitana Svirplienė tel. +370 612 45321, el.p. svirgita@gmail.com

Meno vadovė Nijolė Girniuvienė tel. +370 615 11646, el.p. nijolegirniuviene@gmail.com

Meno vadovas Julius Muliarčikas tel. +370 677 34334, el.p. baciunu100@splius.lt

Valytoja Ramutė Grublienė tel. (8 41) 37 43 13

 

Kairiai – miestelis Šiaulių rajone, prie kelio ŠiauliaiRadviliškis. Seniūnijos centras, 3 seniūnaitijos (Bertužių, Ežero, Salduvės). Yra Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčia (nuo 1836 m.), Kairių pagrindinė mokykla, biblioteka, paštas (LT-80001). Vakariniame pakraštyje telkšo Kairių ežeras, iš jo išteka Šiladis. Auga saugomas Kairių uosis. Netoliese įsikūręs Kairių kaimas.

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Kairių filiale dirba 4 kūrybiniai darbuotojai, kurie rengia įvairus renginius visoje Kairių seniūnijoje (apie 3329 gyventojai). Kaitrių filialas bendradarbiauja su Šiaulių r. neįgaliųjų draugijos Kairių padaliniu rengiant jų bendruomenės susirinkimus, popietes. Labai aktyviai bendradarbiauja su Kairių biblioteka rengiant parodas bibliotekoje, jas pristatant, padeda darant skelbimus, dalinantis informacija elektroninėje erdvėje, skleidžiant informaciją Kairių seniūnijoje. Taip pat bendradarbiaujame su Kairių pagrindine mokykla ir Kairių lopšeliu-darželiu „Spindulėlis“ rengiant šventes, edukacinius užsiėmimus.

ŠRSKC Kairių filialo tikslas – plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir informacinę veiklą. Inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūros, meno projektus ir programas, tenkinti vietos kaimo bendruomenės  visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti  etnokultūrą bei mėgėjų meną, organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

ŠRSKC Kairių filialo veiklos kryptys – organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, būrelių veiklą. Rūpinasi suaugusiųjų ir vaikų mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, rajoniniuose, respublikiniuose renginiuose. Organizuoja pramoginius, laisvalaikio, poilsio, edukacinius ir kitus renginius. Rengia parodas, organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimus. Užtikrina etninės kultūros tęstinumą, mėgėjų meną populiarinančius renginius. Bendradarbiaujame su meno, švietimo, kultūros, jaunimo ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.

 

Tradiciniai Kairių filialo renginiai :

 • Vasario 16-osios minėjimas-koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Kiekvienais metais jis pražysta mūsų širdyse pačiais gražiausiais žiedais. Kaip ir kiekviena valstybinė šventė, taip ir ši prasideda Tautine giesme. Skamba eilės ir dainos skirtos Lietuvai.
 • Užgavėnių šventė. Kiekvienais metais yra organizuojamos persirengėlių vaikštynės po Kairių miestelio bei Šilėnų kaimo įstaigas, organizacijas, rėmėjus ir gyventojus. Prisijungia ir Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ mažieji žydukai. Vyksta Kanapinio ir Lašininio kova, įvairūs rateliai, žaidimai. Prie renginio prisideda Šiaulių r. neįgaliųjų draugijos Kairių padalinio moterys.
 • Koncertas „Tau, miela Mama“, skirtas Motinos dienai. Dalyvauja Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ vaikų kolektyvai, Kuršėnų meno mokyklos Kairių vietovės akordeono specialybės mokiniai, Kairių filialo vaikų mėgėjų meno kolektyvai.
 • Tradicinė Kairių seniūnijos Joninių šventė „Kai paparčio žiedas išsiskleis“. Šventėje pasirodo Kairių filialo mėgėjų meno kolektyvai. Kviečiami kolektyvai iš kitų filialų. Vyksta žinomų Lietuvos estrados dainininkų pasirodymai, sportinės varžybos ir gegužinė, dega laužas. Ši šventė rengiama kartu su Kairių seniūnija.
 • Akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“. Liepos 6-ąją Valstybės dieną Kairiuose susirinkę kairiškiai ir svečiai vieningai gieda „Tautinę giesmę“. Jau tradicija tapusi akcija sujungia gyventojus pabūti kartu, padainuoti lietuvių liaudies dainas.
 • Tradicinė Šilėnų kaimo šventė. Šventinėje programoje pasirodo Šilėnų mokyklos mokiniai, Kairių filialo mėgėjų meno kolektyva. Kviečiami kolektyvai iš kitų filialų. Vyksta įvairios parodos ir edukacijos. Kviečiami žinomi Lietuvos estrados dainininkai. Vyksta gegužinė. Renginys rengiamas kartu su Šilėnų kaimo bendruomene.
 • Vakaras jaunimui „Kur dvi širdys – ten pora“. Dainų ir šokių karaoke vakaras. Tai renginiai, skirti jaunimui. Susirenka gabus, motyvuotas ir aktyvus jaunimas. Renginių metu vyksta įdomios praktinės užduotys, komandiniai žaidimai, karaoke, šokiai.
 • Advento vakaras „Auksu puoštoj karietoj atrieda Kalėdos“. Vakaro metu koncertuoja Kairių filialo mėgėjų meno kolektyvai.


Daugiau
informacijos
Moterų vokalinis ansamblis

Kolektyvo vadovas Julius Muliarčikas

Meno vadovas Gediminas Balčiūnas Kairių filialo moterų vokaliniam ansambliui pradėjo vadovauti 2015 metų spalio mėnesį. Tuo metu ansamblyje dainavo 6 moterys. Bėgant laikui kolektyvą papildydavo vis naujos narės. Šiuo metu ansamblyje dainuoja 12 moterų. Kolektyvas dainuoja lietuvių liaudies bei autorines dainas, romansus, atitinkančias jų amžių, poreikius, pomėgius. Repertuaras nuolat atnaujinamas, papildomas ir plečiamas. Kolektyvas rūpinasi sceniniu įvaizdžiu, koncertiniais kostiumais ir pan. Dainomis, idėjomis, priemonėmis ir konkrečiais darbais aktyviai prisideda rengiant šventes, vakarones, renginius, edukacijas Kairių ir aplinkinių filialų erdvėse. Kolektyvas nuolat dalyvauja Šiaulių rajono ansamblių šventėje „Aš atdarysiu dainų skrynelę“.

Nuo 2021 metų gruodžio mėnesio kolektyvui vadovauja meno vadovas Julius Muliarčikas. Su koncertinėmis programomis dainininkės vyksta į įvarius miestelius, kaimus. Taip pat nuolat pasirodo įvairiose filialo organizuojamose šventėse: valstybinėse, kalendorinėse, tradiciniuose renginiuose.

Kolektyvo pasiekimai:

2020 m. Respublikinis solistų ir vokalinių ansamblių konkursas „Sidabriniai balsai“, suteikta IV kategorija. (Kuršėnai)

Moksleivių vokalinis ansamblis (veikla sustabdyta)

Moksleivių vokalinis ansamblis susikūrė 2015 m. spalio mėnesį. Dainuoti pradėjo septyni Kairių miestelio ir iš kitų kaimų vaikai. Šiuo metu ansamblyje liko penki dainorėliai. Ansamblio dalyviai tobulina vokalinio dainavimo ir muzikavimo glimybes, nuolat tobulėja, ugdosi komunikavimo, socialines, muzikines,  asmenines vertybes ir kompetencijas, plečia akiratį, puoselėja tautos kultūrinį paveldą, realizuoja savo pomėgius ir poreikius, puikiai praleidžia laisvalaikį ir patiria gerų, teigiamų emocijų. Kolektyvas dalyvauja Kairių filialo, Kairių mokyklos ir kt. renginiuose, vakaronėse, koncertuose, šventėse,  Šiaulių rajono „Mažosios dainos“ festivaliuose „Ant lakštingalos sparnų“.

2016 m. Regiono dainų ir šokių šventė „Kuršėnai – puodžių sostinė“. (Kuršėnai)

2019 m. 14-asis Šiaulių rajono  mažosios dainos festivalis-apžiūra „Ant vaivorykštės sparnų“. (Gruzdžių fil., Šiaulių r.)

Liaudiškos muzikos kapela „Šilas“

Kolektyvo vadovė Gitanas SVIRPLIENĖ

tel. (8 41) 37 43 13, el.p. svirgita@gmail.com

Liaudiškos muzikos kapela „Šilas“ susibūrė 2003 metais. Kapelos dalyviai pasirinko pavadinimą „Šilas“, nes jis labai giminiškas gyvenvietės pavadinimui. Liaudies dainą, balades ir muziką mėgstantys Šilėnų gyventojai po dienos darbų renkasi į repeticijas. Kapelą sudaro muzikantų grupė, grojanti akordeonu, armonika, cimbolais, kanklėmis, kontrabosu, smuiku, būgnu.

Liaudiškos muzikos kapela „Šilas“ aktyviai dalyvauja įvairiose regiono, rajono, respublikinėse šventėse, kapelų varžytuvėse, festivaliuose, akcijose. Bendradarbiauja su įvairiais kolektyvais. Kiekvienais metais kapela dalyvauja rajoninėje kapelų apžiūroje „Auksinio rudens valsas“, Kairių filialo rengiamose šventėse.

 

Kolektyvo pasiekimai:

2012 m. XVIII-oji Šiaulių rajono liaudiškosios muzikos kapelų ir liaudies muzikantų šventė „Auksinio rudens valsas“. (Šakynos fil., Šiaulių r.)

2013 m. XIX-oji Šiaulių rajono liaudiškosios muzikos kapelų ir liaudies muzikantų šventė „Auksinio rudens valsas”. (Kužių fil., Šiaulių r.)

2014 m. XX-oji Šiaulių rajono liaudiškosios muzikos kapelų ir liaudies muzikantų šventė „Auksinio rudens valsas”. (Drąsučių fil., Šiaulių r.))

2017 m. Lietuvių bendruomenės Vasterasʹe kalėdinis renginys. (Švedijos Karalystė)

2018 m. dalyvavo:

 • Šiaulių regiono dainų ir šokių šventė „Vardan tos…“. (Kuršėnai)
 • XXIV-oji Šiaulių rajono liaudiškos muzikos kapelų ir liaudies muzikantų šventė „Auksinio rudens valsas“. (Micaičių fil., Šiaulių r.)

2019 m. Respublikinė kapelų šventė – varžytuvės „Rėkyvos bangos 2019“. (Šiauliai)

Mišrus vaikų vokalinis ansamblis „Šypsenėlė“

Kolektyvo vadovė Gitanas SVIRPLIENĖ

tel. (8 41) 37 43 13, el.p. svirgita@gmail.com

Mišriame vaikų vokaliniame ansamblyje „Šypsenėlė“ dainuoja 8 – 15 metų Šilėnų gyvenvietės vaikai. Vaikai, lankantys vokalinį ansamblį, ne tik dainuoja nuotaikingas daineles, bet ir muzikuoja dūdelėmis, gitaromis, įvairiais ritminiais instrumentais. Ansamblis „Šypsenėlė“ dalyvauja įvairiuose Kairių filialo rengiamuose renginiuose, akcijose, vakaronėse, šventėse, festivaliuose. Su koncertine programa lanko gyventojus Aukštelkės socialinės globos namuose.

20212 m. Šiaulių rajono mažosios dainos festivalis-apžiūra „Ant vaivorykštės sparnų“. (Meškuičių fil., Šiaulių r.)

2015 m. Šiaulių rajono mažosios dainos festivalis-apžiūra „Ant vaivorykštės sparnų“. (Ginkūnų fil., Šiaulių r.)

2016 m. Regiono dainų ir šokių šventė „Kuršėnai – puodžių sostinė“. (Kuršėnai)

2017 m. Šiaulių rajono mažosios dainos festivalis-apžiūra „Ant vaivorykštės sparnų“. (Gilaičių fil., Kužių salė, Šiaulių r.)

2018 m. 12-asis Šiaulių rajono mažosios dainos festivalis-apžiūra „Ant vaivorykštės sparnų“.  (Ginkūnų fil. Šiaulių r.)

2019 m. 13-asis Šiaulių rajono mažosios dainos festivalis-apžiūra „Ant vaivorykštės sparnų“. (Gruzdžių fil., Šiaulių r.)

 

Vokalo studija

Kolektyvo vadovė Gitanas SVIRPLIENĖ

tel. (8 41) 37 43 13, el.p. svirgita@gmail.com

Vokalo studiją lanko vaikai norintys išmokti dainuoti populiarių estrados dainų. Be solinių bei grupinių dainavimo pamokų, studijoje vaikai ir jaunimas yra mokomi sceninio judesio bei šiuolaikinio šokio pagrindų. Šiuo metu studijoje solinio dainavimo meno mokosi 6 jaunieji dainininkai. Solistų amžius nuo 4 iki 16 metų. Jaunieji solistai atlieka įvairių žanrų muziką. Atliekamos dainos skamba lietuvių, anglų, rusų, romų kalbomis. Vokalo studijos užsiėmimuose vokalo paslapčių mokosi šios solistės: Raminta Kondratenko, Gabija Aleksandravičiūtė, Vladas Aleksandravičius, Gabija Gečaitė, Livija Stangvilaitė, Arijelė Dambrauskaitė.

Kolektyvo pasiekimai:

2011 m. Šiaulių rajono populiariosios muzikos šventė „Pop ratas“. Gabrielei Svirplytei įteikta „Publikos simpatijų“ nominacija. Gitanai Svirplienei – „Stilingiausio atlikėjo“ ir „Geriausias pasirodymas“ nominacijos.

20212 m. dalyvavo:

 • Šiaulių rajono mažosios dainos festivalis-apžiūra „Ant vaivorykštės sparnų“. (Meškuičių fil., Šiaulių r.)
 • Šiaulių rajono populiariosios muzikos šventė „Pop ratas“. Gabrielė Svirplytė įteiktos „Simpatiškiausia“, Gitana Svirplienė – „Estetiškiausia“ nominacijos.

2013 m. dalyvavo:

 • Konkursas „X faktorius“. Solistė Gabrielė Svirplytė laimėjo I laipsnio diplomą. (Šiauliai)
 • Šiaulių rajono populiariosios muzikos šventė „Pop ratas“. Solistei Gabrielei Svirplytei

įteikta nominacija „Geriausia atlikėja“. (Meškuičių fil., Šiaulių r.)

 • Respublikinis jaunųjų gitaristų festivalis „Ant bangos“. (Šiauliai)
 • Mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų festivalis „Rudens mozaika“. (Šiauliai)

2014 m. dalyvavo:

 • Šiaulių miesto mokinių dainų ir šokių festivalis „Tau – mano mieste“, skirtas Šiaulių miesto įkūrimo 778-ojo jubiliejaus paminėjimui. (Šiauliai)
 • XVIII Šiaulių regiono populiariosios muzikos šventė „PopRatas“. Nominacija „Stilingiausia vokalistė“. (Meškuičių fil., Šiaulių r.).

2015 m. Jaunimo patriotinės dainos festivalis „Tavo daina gimtinei“. Nominacija „Meniškiausia atlikėja“. (Raudondvaris, Kauno r.)

2016 m. dalyvavo:

 • Populiariosios muzikos šventė „PopRatas“. Gabrielei Svirplytei įteikta nominacija „Profesionaliausias atlikimas“, Gitanai Svirplienei – nominacija „Estetiškiausia atlikėja“.
 • Vokiečių dainos konkursas. Gabrielė Svirplytė laimėjo III vietą. (Šiauliai)

2019 m. XIII Šiaulių rajono mažosios dainos festivalis ,,Ant vaivorykštės sparnų“. (Gruzdžių fil.,  Šiaulių r.)

Linijinių šokių grupė „AGAVA“

Kolektyvo vadovė Raimonda JUCIKAITĖ

tel. (8 41) 37 43 13, el.p. raimonda.jucikaite@gmail.com

Linijinių šokių grupė „AGAVA“ susikūrė 2012 metais. Grupėje šoka 10 moterų, aktyviai dalyvauja Kairių filialo veikloje ir išvykose. Bendradarbiavo organizuojant Comenius daugiašalės partnerystės projekto ,, The teenager investment fund. How to take care of the future“ partnerių susitikimą Lietuvoje, Kairių pagrindinėje mokykloje.

Kolektyvo pasiekimai:

2013 m. Festivalis „Džiaugsmo gimnastika“. (Palanga)

2014 m. Respublikinis festivalis „Sportas visiems – 25 metų kelio jubiliejus“ (padėka). (Palanga)

2015 m. XXII – asis LASV festivalis LAGV programa ir konkursas „Sportas visiems“ (padėka – diplomas). (Palanga)

2015 m. Tarptautinis festivalis 15th World Gymnaestrada, Helsinkyje (sertifikatas 15th World Gymnaestrada). (Suomija)

2019 m. Festivalis „Sportas visiems“. (Palanga)

Šokių grupė „ASTRIDA“ (veikla sustabdyta)

Kolektyvo vadovė Irena DUNAUSKIENĖ

tel. (8 41) 37 43 13, el.p. irenaiks@gmail.com

 

Grupė „Astrida“ susikūrė 1994 m. Šiuo metu grupėje šoka 12 merginų. Per savo gyvavimo laikotarpį grupė yra tapusi tarptautinių, respublikinių konkursų laureatė, diplomantė, festivalių dalyvė. Grupė aktyviai dalyvauja Lietuvos asociacijos „Gimnastika visiems“ ir Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ veikloje ir organizuojamuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje. Jau 7 metai grupė vyksta į Palangoje vykstantį Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ festivalį – konkursą.

Kolektyvo pasiekimai:

 2012 m. 5-os TAFISA pasaulio sporto žaidynių atidarymo programos ir šventiniai Šiaulių miesto renginiai. (Šiauliai)

2013 m. dalyvavo:

 • Šiaulių rajono šiuolaikinių šokių festivalis „Pavasario ritmai“. Nominacija „Estetiškiausias kolektyvas“.
 • 11-oji Šiaulių rajono šiuolaikinių šokių šventė „Pavasario ritmai“. Nominacija “Estetiškiausias kolektyvas”.
 • Tarptautinės šokių dienos minėjimas.
 • Konkursas „Džiaugsmo gimnastika“. (Palanga)
 • Pasaulio Lietuvių sporto žaidynės. (Klaipėda)
 • Meno ir sporto festivalis „Naisių vasara”. (Naisiai, Šiaulių raj.)
 • Kelmės rajono jaunimo sporto šventė. (Vaiguva, Kelmės r.)

2014 m. dalyvavo:

 • „Vaiguvos jaunimo dienos 2014”. (Vaiguva, Kelmės r.)
 • “Baltramiejaus atlaidai”. (Raudėnai, Šiaulių r.)
 • “Vasaros palydų šventė „Aš kuriantis bubietis”. (Bubiai, Šiaulių r.)
 • 12-asis Šiaulių rajono šiuolaikinių šokių festivalis „Pavasario ritmai 2014“ – diplomas. (Meškuičių fil., Šiaulių r.)

2015 m. dalyvavo:

 • Respublikinis XXII-as LASV festivalis LAGV programoje. (Palanga)
 • „Man labai patinka Kalėdos“. (Šiauliai)

2016 m. Regiono dainų ir šokių šventė „Kuršėnai – puodžių sostinė“. (Kuršėnai)