Naujienos

Atvelykio sekmadienį Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje

2023 04 17


Atvelykio sekmadienį Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje po kelerių metų pertraukos ir vėl  skambėjo chorai. Koncerte  „Plačiai Velykų varpas girdis, atgyja mūsų sielos, širdys“ klausytojų širdis išties  gaivino ne tik Šiaulių raj. Savivaldybės Kuršėnų Kultūros Centro mišrūs chorai „Ventus“  „Gija“, bet ir svečiai: Šiaulių Kultūros Centro mišrus choras „ Vasara“ ir Pakruojo rajono Rozalimo Kultūros Centro moterų choras „Gaudulė“. Susitelkę bendrystėje chorai koncerto pabaigoje atliko  V. Augustino ir V. Braziūno „Tėvyne mūsų“, džiaugėsi galimybe skambėti kunigo- klebono Vytauto  Kadžio puoselėjamoje šventovėje gausiam klausytojų būriui.  Koncerto organizatorius- Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras  pasirūpino, jog chorai neišvyktų neapdovanoti ir nepavaišinti.