Naujienos

Rudens šventė, Kryžiaus Išaukštinimo Atlaidai Micaičiuose

2022 09 20


Tradicinė rudens šventė ,, Micaičiai švenčia“, Kry­žiaus Išaukš­ti­ni­mo At­lai­dai , sukvietė namiškius ir svečius  pra­smin­gai pra­leis­ti lai­ką.

Mi­cai­čių Nuk­ry­žiuo­to­jo Jė­zaus baž­ny­čio­je vy­ko Kry­žiaus Išaukš­ti­ni­mo At­lai­dai. Mi­šias au­ko­jo vyskupijos kancleris Rimantas  Žeromskis ir Micaičių klebonas Tomas Kedušis. Šventėje dalyvavo ir perdavė Šiaulių rajono mero Antano Bezaro padėką vyskupijos kancleriui Rimantui Žeromskiui, garbingas svečias iš Šiaulių dramos teatro, aktorius Vladas  Baranauskas.  Kuršėnų meno mokyklos mokiniai ir mokytojai po Šv. Mišių dovanojo gražų koncertą.

                      Po At­lai­dų žmo­nės skubėjo  į par­ke­lį, kur kon­cer­tą tradiciškai skrabalais pradėjo Kuršėnų meno mokyklos mokytojas Eimantas Aušbikavičius. Renginio vedantieji Ema Stonytė  ir Dainius Stasiulis pasveikino visus su švente, padėkojo rengėjams, šventės rėmėjams. Rudens šventę ,, Micaičiai švenčia“ tęsė Kuršėnų meno mokyklos pučiamųjų orkestras ( vad. Egidijus Jankauskas), Micaičių kultūros namų meno mėgėjų kolektyvai: romansų atlikėjų grupė ( vad. L. Aušbikavičienė, D. Aušbikavičiūtė), liaudiškos muzikos kapela ,, Jaunimėlis“ ( vad. A. Aušbikavičius), humoro grupė ,, Kaimynės“( vad. I. Kaselienė), liaudiškos muzikos kapela ,, Mes“ ( vad. A. Aušbikavičius, D. Daukšienė), merginų duetas Kotryna ir Deimantė ( vad. L. Aušbikavičienė), POP muzikos atlikėjai Vitalija Šapkienė ir Eimantas Aušbikavičius, POP muzikos grupė ,,Šaulys“ iš Kuršėnų.

 Šventės dalyvius savo nuoširdžia koncertine programa  pradžiugino POP muzikos atlikėjas Rytis Cicinas.

          Šventėje dalyvavo, sveikinimo ir padėkos  žodžius tarė: Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūnės pavaduotoja Aušra Doveikienė, LR seimo narės Rimos Baškienės padėjėja, tarybos narė A. Grakauskienė, LR seimo nario Virgilijaus Juknos patarėja, tarybos narė I. Venciuvienė ir ŠRSKC Micaičių filialo renginių organizatorė L. Aušbikavičienė. Nuoširdžių  padėkos žodžių ir sveikinimų šventės dalyviams nestokojo Micaičių kaimo seniūnaitė Irena Kaselienė ir asociacijos Micaičių bendruomenės pirmininkas Rimantas Valkeris. Aktyviems bendruomenės nariams buvo įteiktos padėkos. Šventėje nebuvo pamiršti ir Micaičių kaimo neįgalieji, kurie į šventę negalėjo atvykti. Po šventės į namus buvo pristatyti šakočiai su geriausiais linkėjimais.

     Šven­tė­je bu­vo gau­su pra­mo­gų: aso­cia­ci­ja „Mi­cai­čių bend­ruo­me­nė“ dovanojo vaikams šokinėti nemokamą batutą, vai­ši­no kava, įvai­riais už­kan­džiais ir šven­ti­niu py­ra­gu. ,, Genžgirio“ grupelės medžiotojai vaišino šiupiniu, Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai vaišino kareiviška koše, vyko prekybininkų mugė.

     Šventė  baigėsi, tačiau liko neišdildomi įspūdžiai iš renginio ir nuoširdi padėka širdyje. Dar kartą neišmatuojamas ir iš visos širdies „Ačiū Jums“ visiems: asocijacijai Micaičių bendruomenei, ŠRSKC Micaičių filialui, Kuršėnų kaimiškąjai seniūnijai, Micaičių kaimo ūkininkams ir verslininkams, baikerių klubui ,,Biesą“, Kuršėnų meno mokyklai. Kurkime, džiaukimės, svajokime, švęskime, muzikuokime ir darykime dar daug beprotiškai smagių dalykų kartu.

 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Micaičių filialo

Kultūros renginių organizatorė Loreta Aušbikavičienė