Administracinė informacijaDaugiau
informacijos
DARBO UŽMOKESTIS

2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur.

2020 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2020 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2020 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2020 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Metinis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur.

2021 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2021 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2021 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2021 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2021 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2022 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur.

2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2022 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2022 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2022 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2023 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur.

2023 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2023 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2023 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2023 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2023 m.  vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2024 M.

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2024 m.

2024 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur.

2024 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

FINANSINĖS ATASKAITOS

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2019 m.

I ketvirčio 

II ketvirčio 

III ketvirčio

IV ketvirčio 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2020 m.

I ketvirčio 

II ketvirčio 

III ketvirčio 

2020 m metinė biudžeto vykdymo ataskaita

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m I ketv.

2020 m. II ketv.

2020 m. III ketv.

2020 m, finansinių atskaitų rinkinys I dalis

2020 m. finansinių atskaitų rinkinys II dalis

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2021 m.

2021 m. I ketv.

2021 m. II ketv.

2021 III ketv.

2021 IV ketv.

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I ketv.

2021 m. II ketv.

2021 m III ketv.

2021 m . finansinių ataskaitų rinkinys

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2022 m.

2022 m. I ketv.

2022 m. II ketv.

2022 m. III ketv.

biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita IV ketvirtis

2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m. I ketv.

2022 m. II ketv.

2022 m. III ketv.

2022 m . finansinių ataskaitų rinkinys - aiškinamasis

2022 m . finansinių ataskaitų rinkinys

2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. I ketv.

2023 m. II ketv.

2023 m. III ketv.

2023 m. IV ketv.

2023 m . finansinių ataskaitų rinkinys - aiškinamasis

 BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2023 m.

2023 m. I ketv.

2023 m. II ketv.

2023 m. III ketv.

2023 m. IV ketvirtis

 

2024 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2024 m. I ketv.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2024 m.

2024 m. I ketv.

TVARKOS IR TAISYKLĖS