DRĄSUČIAI

70 vietų žiūrovų salė 

Laisvės g. 30, Drąsučiai, LT – 81108, Šiaulių r.      tel. (8-41) 37 63 75

Kultūros renginių organizatorė Inga Sokolnikienė tel. 860321269, el. p ingike1983@gmail.com

Meno vadovė Eugenija Jurkienė tel. 861681533, el. p auguciux@yahoo.com

Valytoja Regina Revotienė tel. 867005638

Pakumulšių salė: 50 vietų žiūrovų salė. Vyturių g. 14, Pakumulšiai LT – 81206 Šiaulių r.

Meno vadovė Birutė Lazdauskytė, 867524098, el.p birute.lazdauskyte @gmail.com

Drąsučių filialas glaudžiai bendradarbiauja su asociacija „Drąsučių bendruomenė“, „Pakumulšių bendruomene“, Šiaulių rajono Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos Drąsučių skyriumi, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Drąsučių biblioteka, asociacija „Varputėnų bendruomenė“, Šiaulių rajono visuomenės sveikatos biuru, Šiaulių technologijų mokymo centro Kuršėnų skyriumi, vaikų dienos centru „Apkabink svajonę“.

2017 m. ŠRSKC Drąsučių filialui įteikta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos padėka už aktyvų dalyvavimą iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“ ir turiningą veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu.

2018 m. ŠRSKC Drąsučių filialo kultūros renginių organizatorė Inga Jonuškienė gavo padėkos raštą iš Lietuvos Tautosakos archyvo skyriaus už dalyvavimą projekte „Lietuvos nepriklausomybės 100-čio akimirkos“, atsiunčiant nuotraukas iš kūrybingo Vasario 16 d. minėjimo.

Pagrindinės Drąsučių filialo veiklos kryptys:

 • Saugoti, skleisti, perduoti iš kartos į kartą tautines ir vietos tradicijas.
 • Organizuoti kultūrinius renginius, skleisti šokio, muzikos, teatro ir saviraiškos meną.
 • Rūpintis kolektyvų narių meninių poreikių ugdymu ir tenkinimu.
 • Dalyvauti įvairiuose respublikiniuose renginiuose, festivaliuose.

Tradiciniai Drąsučių filialo renginiai:

 • Gamtos žadinimo šventė. Užgavėnės. Tai šventė, kuri jau yra tapusi tradicija. Vyksta improvizacinis vaidinimas (kanapinio ir lašininio), laikantis senų papročių, tradicijų. Organizuojami įvairūs žaidimai, rateliai, Užgavėnių kaukių rinkimai. Prie renginio prisideda Drąsučių bendruomenė susirinkusius vaišindama ką tik iškeptais blynais, karšta kakava, o Šiaulių rajono Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos Drąsučių skyrius nudžiugindamas vis išradingesnėmis Morėmis.
 • Respublikinis mažų miestelių ir kaimo vietovių vaikų ir jaunimo šokių festivalis „Šokis manyje“. Festivalio idėja suburti bendram tikslui mažų miestelių ir kaimo vietovių vaikų ir jaunimo šokių kolektyvus. Vadovams puiki galimybė pasidalinti gerąja darbo patirtimi, susitikti su šokio mylėtojais, pristatyti savo šokių kolektyvų meninius gabumus. Festivalyje gali dalyvauti visi mylintys šokį.
 • Smagiausia tradicinė Drąsučių kaimelio vasaros šventė. Renginio metu visada pasirodo visi Drąsučių filialo mėgėjų meno kolektyvai, svečiai, popatlikėjai, organizuojami įvairūs konkursai, žaidimai, edukacijos, įvairios veiklos vaikams ir jaunimui. Prie renginio organizavimo prisideda Drąsučių bendruomenė.
 • Gerumo akcija „Būkime geresni vienas kitam“. Drąsučių filialo moterų klubo „Gyvenimo prieskoniai“ narės nuo susikūrimo pradžios vykdo gerumo akcija „Būkime geresni vienas kitam“ – jos metu yra lankomos daugiavaikės šeimos, vieniši senyvo amžiaus žmonės, žmonės, turintys negalią, žmones, kurie ypatingi savo gerumu ir atjautimu.  


Daugiau
informacijos
Moterų klubas „Gyvenimo prieskoniai“

Vadovės Inga Jonuškienė ir Eugenija Jurkienė

tel. 860321269, el. p ingike1983@gmail.com

tel. 861681533, el. p auguciux@yahoo.com

FB paskyra „Drąsučių moterų klubas „Gyvenimo prieskoniai“

Kartą per savaitę susirenkančios moterys čia ateina po darbo dienos mokykloje, bibliotekoje, kultūros namuose, darželyje, parduotuvėje, ligoninėje. Moterų klubas gyvuoja jau nuo 2008 metų. Tai galimybė moterims susiburti ir padėti viena kitai spręsti aktualias problemas, nagrinėti sau patinkančias temas. Moterų klubo pagrindinė misija – įtraukti moteris į aktyvias veiklas, ištrūkti iš kasdieninių rūpesčių ir gerai praleisti laiką sužinant ir išmokstant vis kažką naujo. 2018 metais moterų klubas „Gyvenimo prieskoniai” paminėjo dešimties metų veiklos sukaktį.

Moterų klubas „Gyvenimo prieskoniai“ organizuoja įvairias popietes, atminimo ir gerumo akcijas, edukacinius mokymus, autorinių darbų parodas, protmūšius, viktorinas, įvairias paskaitas, parodas.  Moterų klubo narių iniciatyva buvo suorganizuotas edukacinių renginių ciklas „Sveikos gyvensenos receptai“, kurių metu moterys dalyvavo mankštoje su gimnastikos kamuoliais, kurią vedė Lietuvos sporto universiteto IV kurso kineziterapijos studentė Akvilina Rupšytė ir paskaitoje „Kaulų, sąnarių, stuburo gydymas ir profilaktika“, vedė lektorius – tarptautinio Didžiosios Britanijos homeopatijos centro atstovas Lietuvai Tomas Vilūnas.

Moterų klubas džiaugiasi bendravimu ir bendradarbiavimu su Drąsučių bendruomene, Šiaulių technologijų mokymo centro Kuršėnų skyriaus mokytojomis, Varputėnų bendruomene bei Šiaulių rajono savivaldybes sveikatos visuomenės biuru, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Drąsučių biblioteka.

Šiuolaikinių šokių grupė ,,IRIS“

Vadovė Inga Jonuškienė

tel. 860321269, el. p ingike1983@gmail.com

„IRIS“ Šiaulių regiono dainų ir šokių šventės „Vardan tos...“ (2013, 2016, 2018), regioninės dainų ir šokių šventės „Čia mūsų namai“ (2014), Šiaulių regiono dainų ir šokių šventės „Skambantis gyvybės medis“ (2022) dalyvis.

„IRIS“ savo repertuare šoka įvairaus stiliaus šokius: kantri, šiuolaikinius, aerobikos, ritminius. “IRIS” koncertuoja savo kaimo bendruomenei, rajono ir respublikiniuose renginiuose, dalyvauja Šiaulių rajono Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos Drąsučių skyriaus rengiamuose projektuose ir renginiuose.

Šiuolaikinių šokių grupė „Iris“ dalyvavo:

 • Respublikinėje šokio šventėje „Atidarykim vartelius“ (gauta nominacija „Už nuotaikingai atliktus šokius“ – 2008).
 • Respublikiniame vaikų ir jaunimo šokio festivalyje – konkurse „Saulė – 2009“.
 • Respublikiniame vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio festivalyje „IŠREIKŠ SAVE 2010“ Plungėje.
 • Įgyvendino šokio projektą „Vilties burės“ (2012).
 • Respublikiniame kaimo vietovių ir mažų miestelių festivalyje „Šokio sūkury“ Lauksargiuose (2016, 2017).
 • Nuo 2017  m. dalyvauja Respublikiniame mažų miestelių ir kaimo vietovių šokių festivalyje „Šokis manyje“ Drąsučiuose.
 • Respublikiniame vaikų ir jaunimo šokių festivalyje „Terpsichorės keliais“ Joniškyje (2016, 2017).
 • Šokio šventėje „Atvira erdvė“ – gauta nominacija „Už šokio puoselėjimą“ (2016, 2017, 2018).
 • Respublikiniame vaikų ir jaunimo dainų ir šokių festivalyje „Vaikystės spalvos“ Kalvarijoje (2019).

Nuolatinis BEACTIVE projekto – judėk šokio ritmu, pasaulinės sniego dienos, akcijos „Šokame Lietuvai“ ir Šiaulių rajono vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio festivalio „Pavasario ritmai“ dalyvis, gautos nominacijos: „Sceninis įvaizdis“ (2013), „Energingiausias kolektyvas“ (2013, 2014), 2017 m. laimėtas III vietos diplomas, 2022 m. kolektyvas apdovanotas padėkos raštu.

Vaikų meninės raiškos būrelis „Bitutės“

Vadovės Inga Jonuškienė ir Eugenija Jurkienė

tel. 860321269, el. p ingike1983@gmail.com

tel. 861681533, el. p auguciux@yahoo.com

Meninės raiškos būrelio metu vaikai turi galimybę turiningai praleisti laiką, mokosi kultūringai elgtis, bendrauti ir bendradarbiauti. Būrelio metu siekiama, kad vaikai patirtų judėjimo, kūrybos, atlikimo ir saviraiškos džiaugsmą. Puoselėjam vaikų vaizduotė, įspūdžiai išreiškiant meninėmis priemonėmis. Sudaromos galimybes vaikams dalintis savo kūryba su kitais.

Moterų vokalinis ansamblis „Gaudenė“ (Pakumulšių salė) III kategorija

Vadovė Birutė Lazdauskytė

Tel. 867524098, el.p birute.lazdauskyte @gmail.com

Moterų vokaliniam ansambliui 2007  m. ansambliui suteiktas „Gaudenės“ vardas. Ansamblio repertuaras nuolat atnaujinamas. Sukaupta nemažai dainų. Jos skamba gyvenvietės, rajono šventėse, aplinkinių vietovių filialų organizuojamuose renginiuose. Kolektyvas nuolatinis Šiaulių rajono vokalinių ansamblių šventės „Aš atdarysiu dainų skrynelę“ dalyvis. 2019 metų pavasarį moterų vokalinis ansamblis „Gaudenė“ minėjo 25 – erių metų kūrybinės veiklos sukaktį. 2020 m. dalyvavo solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai“ I ture.