Mišrus choras „GIJA“

„GIJA” nuo 1964 m. visų Respublikinių dainų švenčių, Pasaulio lietuviųdainų šventės „Mes“ (2003 m.), Lietuvos dainų šventės „Būties ratu“ (2007 m.), Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ (2009 m.), Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai“, skirtos Dainų šventės 90-mečiui paminėti (2014 m.), 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „VARDAN TOS…“ dalyvis.

Kolektyvas įsikūrė 1964 m., kuriam vadovauti ėmėsi jaunas specialistas Jonas Kievišas. Jo pradėtą darbą labai sėkmingai tęsė Stasys Žalalis. Jam vadovaujant  chorą lydėjo puikūs įvertinimai –

 • respublikinės dainų šventės chorų konkurse V vieta (1965 m.);
 • Vilniuje jubiliejinės dainų šventės konkurse  I vieta (1970 m.);
 • respublikiniame chorų konkurse Elektrėnuose II vieta (1972 m.);
 • už puikius pasiekimus 1977 m. kolektyvas išvyksta į koncertinę – turistinę kelionę į Vengriją.

Nuo 1981 m. kolektyvui vadovauja Elytė Berneckienė. 1988 – 1992 m. vėl vadovauti imasi Jonas Kievišas, jam nuoširdžiai talkina Danutė Streckienė (1992 – 1998 m. vadovavo chorui), Rolanda Bitienė (1994 – 1996 m. vadovavo chorui) ir Viktorija Zauraitė. Choras atgimsta su nauja jėga ir savo siekiais. Tie metai buvo išskirtiniai koncertų, festivalių, Lietuvos atgimimo švenčių gausa. 1995 ir 1997 m. paruošus 7 kalbomis švenčių  programas dalyvauta I ir II Šiaurės ir Baltijos šalių dainų šventėse.

Nuo 1998 m. chorui vadovauja Stasė Žukienė. Koncertmeisteriais dirbo: Vitalija Ščiogolevienė, Mindaugas Žalalis, Diana Čekanauskienė, Tatjana Kot. 2010 m.  pradėjus vadovauti Tatjanai Kot, koncertmeistere dirbo Aušra Vedrickaitė ir Virginijus Butvila. Dabar kolektyvui talkina Jovita Bražukienė.

Chorą „GIJA” ilgalaikė, graži ir kūrybinga draugystė sieja su Kuldygos (Latvija) miesto choru „Ventava”.

Kiekvienais metais choras atnaujina ir papildo savo repertuarą, siekia menino lygio. Kolektyvo repertuare didelė pasaulietinės ir religinės muzikos programa.

Per 45-erius veiklos metus keitėsi vadovai, dainos mylėtojai, tačiau kolektyvas išliko toks pat – entuziastingas, kūrybingas, mylintis dainą, keliones ir visada kviečiantis į savo tarpą naujus dalyvius.Daugiau
informacijos
Pasiekimai
 • Dalyvauta tarptautiniame St. Šimkaus mišrių chorų festivalyje „Kur bakūžė samanota” (Jurbarkas);
 • Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse (Šiauliai);
 • Kolektyvas kasmet yra kviečiamas ir dalyvauja regioninėje chorų šventėje Kelmėje.
 • Pradedant pirmuoju Šiaurės ir Baltijos šalių chorų festivaliu Rygoje (Latvija), kolektyvas dalyvavo ir Švedijos, Norvegijos, Lietuvos, Estijos, Islandijos organizuotuose chorų festivaliuose. Kaskart ruošiantis šiam festivaliui paruošiamas repertuaras septyniomis kalbomis.
 • Mišriam chorui 2003 m. vasario mėn. suteiktas vardas „Gija“. Kolektyvas turi savo himną ir vėliavą.
 • 2005 m. choras savo koncertinę programą pristatė Port-sur-Saone (Prancūzija) miesto bendruomenei.
 • 2008 m. choras su koncertine programa dalyvavo tarptautiniame kalėdiniame festivalyje Kuldygoje (Latvija).
 •  2013 m. Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso I ture (Šiauliai), II mėgėjų chorų grupėje laimėtas 3 laipsnio diplomas;
 • 2017 m. balandžio mėn. vykusiame suaugusių chorų konkurse (I turas), choras pirmą kartą savo kūrybinėje veikloje įgijo II laipsnio kategoriją.
Vadovo kontaktai

Jovita Bražukienė el. paštas jovkebra@yahoo.com    

Koncertmeisterė Danutė Streckienė