NAISIAI

Naisiai-b04a0dc0f452b580ac4ad25e5385980d.jpeg

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro

NAISIŲ FILIALAS

 50 vietų žiūrovų salė

Plento g. 9,  Naisiai,  LT–81476, Šiaulių r., tel. (8 41) 38 60 43

Kultūros renginių organizatorė Danutė Kazlauskienė, tel. +370 687 11814, el.p. danutekaz@gmail.com

Muziejininkė Rita Žukauskienė, tel. (8 41) 38 60 43, el. p. ritazuka@gmail.com

Valytoja Elena Naglienė, tel. (8 41) 38 60 43

 

Naisiai – gyvenvietė Šiaulių rajono savivaldybės rytuose. Seniūnaitijos centras. Naisiose veikia mokykla, biblioteka, paštas (LT-81476), modernus sporto centras, Naisių vasaros teatro ir bendruomenės kultūros rūmai.

1957 metais Naisių kaime Zubovo dvare įsikūrė kultūros namai. Pirmasis direktorius – Leopoldas Budrikis. 1987 m. Naisiuose buvo atidarytas  nedidelis literatūros muziejus.

1972 metais atidaryti naujieji kultūros namai Naisių kaimo centre. Nuo 1987 metų Naisių kultūros namuose direktore dirba Danutė Kazlauskienė, meno vadove – Audronė Treinauskienė. Tuo metu susiburia moterų vokalinis ansamblis, vaikų tautinių šokių kolektyvas, šiuolaikinių šokių kolektyvas, mišrus folkloro ansamblis, liaudiška kapela, solistas. 2009 metų spalio mėnesio pabaigoje Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Naisių filialas išsikelia į literatūros muziejaus pastatą.

Sovietmečiu veikusio  kolūkio „Už taiką“ valdyba 1976 m. įsteigė poeto Zigmo Gaidamavičiaus – Gėlės premiją, kasmet įteikiamą už geriausią poezijos debiutą (gretimame Sereikių kaime įveistas poetų laureatų parkas). Dabar,  nuo 1992 m.,  Zigmo  Gėlės premiją skiria Šiaulių rajono savivaldybė.

 

ŠRSKC Naisių filialo tikslas – plėtoti kultūrinę, šviečiamąją ir informacinę veiklą. Inicijuoti, rengti ir įgyvendinti kultūros, meno projektus ir programas, tenkinti vietos kaimo bendruomenės  visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti  etnokultūrą bei mėgėjų meną, organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

ŠRSKC Naisių filialo veiklos kryptys – organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, būrelių veiklą. Rūpintis suaugusiųjų ir vaikų mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietos, rajono, respublikiniuose renginiuose. Organizuoti pramoginius, laisvalaikio, poilsio, edukacinius ir kitus renginius. Rengti parodas, organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimus. Užtikrinti etninės kultūros tęstinumą, mėgėjų meną populiarinančius renginius. Bendradarbiauti su meno, švietimo, kultūros, jaunimo ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei bendruomenėmis.

 Daugiau
informacijos
Mišrus vokalinis ansamblis „Versmė“ (veikla laikinai sustabdyta)

Kolektyvo vadovė Audronė TREINAUSKIENĖ

tel. (8 41) 38 60 43, el. paštas audrone43@gmail.com

Naisių filialo mišrus vokalinis ansamblis „Versmė”  susikūrė 2013 m., jam vadovauja meno vadovė Audronė Treinauskienė.  Ansamblyje dainuoja 9 dainininkai: 7 moterys ir 2 vyrai. Kolektyvas atlieka lietuvių  liaudies bei kompozitorių  sukurtas dainas, nuolat atnaujina repertuarą, rūpinasi sceniniu įvaizdžiu. Ansamblis dalyvauja filialo veikloje, koncertuoja rajono ir Šiaulių miesto bei filialo renginiuose, Naisių kaimo bendruomenei. Solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai” I ture Kuršėnuose 2020 m.ansambliui suteikta  IV kategorija.

Kolektyvo pasiekimai:

2014 m. Regioninė dainų ir šokių šventė „Čia mūsų namai“. (Kuršėnai)

2017 m. Šiaulių rajono vokalinių ansamblių šventė „Aš atdarysiu dainų skrynelę”. (Kuršėnai)

2018 m. Mėgėjų meno festivalis „Rudens mozaika 2018“. (Šiauliai)

2019 m. dalyvavo:

 • Mėgėjų meno festivalis „Rudens mozaika 2019“. (Šiauliai)
 • XXIII Šiaulių rajono vokalinių ansamblių šventė „Aš atdarysiu dainų skrynelę“. (Šakynos filialo Žarėnų salė, Šiaulių raj.)

2020 m. Solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai” I turas. Suteikta IV kategorija. (Kuršėnai)

 

Šiuolaikinių šokių grupė "Stilius" (veikla laikinai sustabdyta)

Kolektyvo vadovė Danutė KAZLAUSKIENĖ

tel. (8 41) 38 60 43, el. paštas danutekaz@gmail.com

 

Kolektyvas susikūrė 1995 m. I-oje grupėje šoko 7-11 m. vaikai, o II-oje grupėje 13-16 metų merginos. Iš viso šoko virš 40 vaikų ir jaunimo. Vaikai čia mokomi šiuolaikiškų, lietuvių liaudies, charakterinių šokių.

2005 m. balandžio mėnesį šokių kolektyvas atšventė savo kūrybinės veiklos 10-metį, jam buvo suteiktas vardas – „Stilius“. Per šiuos metus surengta nemažai koncertų, dalyvauta daugelyje švenčių ir festivalių.

„Stilius“ nuolatinis tradicinės Šiaulių rajono šiuolaikinių šokių šventės-konkurso „Pavasario ritmai“ dalyvis, kur laimi prizines vietas ir nominacijas. Kolektyvas pasižymi stilingumu, kruopščiai parinktais ir pagamintais koncertiniais kostiumais. Sėkmingai dalyvauja kaimo, seniūnijos, rajoninėse, respublikinėse šventėse, konkuruose, apžiūrose, festivaliuose, rajono dainų švenčių dalyvis.

Šiuolaikinių šokių grupė ,,Stilius“ prisideda prie aksijų ,,BEACTIVE“, ,,Visa Lietuva šoka“ ir kt.

Pagrindinis šokių būrelio tikslas yra padėti vaikui atrasti ir išplėtoti savo kūrybines galias, gebėjimą reikštis šokio priemonėmis puoselėjant vaiko individualumą. Šokių būrelio veiklos organizavimas pasirenkamas atsižvelgiant į vaiko amžių, gebėjimus, poreikius, patirtį. Supažindinama su būdingiausiais įvairių žanrų, stilių, epochų šokių bruožais, išraiškos priemonėmis, skatinama jas naudoti kūrybinei šokio raiškai.

Kolektyvo amžius ir sudėtis keičiasi, tačiau išlaiko savo vaikišką nuotaiką, kurią geba perteikti šokyje.

 

Kolektyvo pasiekimai:

Šiaulių rajono šiuolaikinių šokių šventė – konkursas „Pavasario ritmai“: 2003 m. - III laipsnio diplomas ir nominacija „Stilingiausias kolektyvas“, 2004 m. - nominacija „Stilingiausias kolektyvas“, 2006 m. - nominacija „Originalių kompozicijų ieškojimai“, 2007 m. - nominacija „Elegantiškiausia grupė“, 2008 m. - II vieta, 2011 m. - nominacija „Už šokio temos atskleidimą“, 2013 m. - nominacija „Už sceninę kultūrą“, 2014 m. - nominacija „Už idėjos atskleidimą“ ir „Nuotaikingiausias kolektyvas“. 2015 m. - nominacija „Stilingiausia šokių grupė“, 2016 m. - nominacija „Originaliausia kompozicija“, 2017 m. - II vietos diplomas.

 

2004 m. Respublikinis vaikų ir jaunimo šiuolaikinių šokių festivalis – konkursas „Saulė“. (Šiauliai)

2005 m. Tarptautinė paroda – konkursas „Angelas – dangaus ir žemės tarpininkas“, nominavija „Už

              scenografinius efektus“. (Šiauliai)

2006 m. Respublikinis vaikų ir jaunimo šiuolaikinių šokių festivalis – konkursas „Saulė“, nominacija

              „Originaliausia kompozicija“. (Šiauliai)

2007 m. Festivalis „Te visad šviečia saulė“, nominacija „Stilingiausias kolektyvas“. (Šiauliai)

2008 m. Respublikinis mažųjų šokėjų festivalis ,,Ant stogo” – III vieta. (Vilnius)

2009 m. dalyvavo:

 • Šiaulių apskrities festivalis – konkursas ,,Šokio fiesta – 2009”. Mažųjų šokėjų

            kolektyvų tarpe laimėta I vieta. (Šiauliai)

 • Respublikinis šokių festivalis – konkursas ,,Vaikystės spalvos” - III vieta. (Šiauliai)

2010 m. dalyvavo:

 • Respublikinis vaikų ir jaunimo šiuolaikinių šokių festivalis – konkursas „Saulė“, nominacija

            „Už scenografiją“. (Šiauliai)

 • Respublikinis šokių festivalis – konkursas ,,Dovana – 2010”, nominacija „Už artistiškumą“.

            (Šiauliai)

 • Šiaulių rajono Dainų ir šokių šventė „Dainuoju Lietuvai“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės

            20-mečiui. (Kuršėnai)

2011 m. dalyvavo:

 • Šiaulių apskrities šokio fiesta „Melai, tie saldūs kerai“ - III vieta (mažųjų šokėjų grupė). (Šiauliai)
 • Respublikinis šokių festivalis – konkursas ,,Vaikystės spalvos” - III vieta. (Šiauliai)

2013 m. dalyvavo:

 • Respublikinis šokių festivalis – konkursas „Šokių karuselė” – III vieta. (Šiauliai)
 • Respublikinis šokių festivalis - konkursas „Dovana 2013”, nominacija “Stilingiausias

            kolektyvas”. (Šiauliai)

2014 m. dalyvavo:

 • Vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio konkursas „Te visad šviečia saulė – 2014“ - II vieta. (Šiauliai)
 • Regioninė dainų ir šokių šventė „Čia mūsų namai“. (Kuršėnai)
 • Šokių šventė „Atvira erdvė“. (Meškuičių filialas, Šiaulių raj.)
 • 9-asis  vaikų ir jaunimo kolektyvų festivalis „Mes kiekvienas didelis kaip lašas“. (Šiauliai)
 • Vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio konkursas „Te visad šviečia saulė – 2014“ - II vieta. (Šiauliai)

2015 m. dalyvavo:

 • Edukacinė šokio pamoka, skirta tarptautinei šokio dienai. (Naisiai)
 • „Šiaulių Olimpinė Diena“. (Šiauliai)
 • II-asis respublikinis šiuolaikinio šokio festivalis-konkursas „Idėjų sąskrydis – 2015“ - III vieta. (Kaunas)
 • I-asis respublikinis jaunimo saviraiškos festivalis „Aukštyn kojom“, nominacija „Už jausmingą atlikimą“. (Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centras, Pakruojo rajonas)

2016 m. dalyvavo:

 • II-oji šokių šventė „Atvira erdvė“, nominacija „Už šokio kompoziciją“. (Meškuičių filialas, Šiaulių rajonas)
 • 10-asis jubiliejinis Lietuvos profesinio ir bendrojo lavinimo mokymo įstaigų šiuolaikinių šokių kolektyvų festivalis „Griausmas 2016“ - III vietos diplomas. (Šiauliai)
 • Vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio šventė „Te visad šviečia saulė 2016“. (Šiauliai)
 • Šokio diena „Šok ir nesustok 2016“. (Meškuičių filialas, Šiaulių rajonas)
 • Tarptautinė metodinė – praktinė mokytojų ir mokinių konferencija „Išgirsk kiekvieną – rūpinkis kiekvienu“. (Šiauliai)
 • Miesto šventė „Kuršėnai – Puodžių sostinė“, skirta Kuršėnų miesto 435 įsikūrimo metinėms. (Kuršėnai)
 • Šiaulių miesto ir rajono vaikų ir jaunimo kolektyvų šventė „Mes kiekvienas didelis kaip lašas“. (Šiauliai)

2017 m. dalyvavo:

 • Šokių šventė – konkursas „Atvira erdvė“, nominacija „Už šokio energiją“. (Meškuičių filialas, Šiaulių rajonas)
 • Lietuvos profesinio ir bendrojo ugdymo įstaigų šiuolaikinių šokių kolektyvų festivalis „Griausmas 2017“. (Šiauliai)
 • Europos sporto savaitė „#BEACTIVE – JUDĖK ZUMBA RITMU“. (Meškuičių filialas, Šiaulių rajonas)

2018 m. dalyvavo:

 • Šokių šventė – konkursas „Atvira erdvė“. (Meškuičių filialas, Šiaulių rajonas)
 • Respublikinis mažų miestelių ir kaimo vietovių vaikų ir jaunimo šokių festivalis „Šokis manyje – 2018“. (Drąsučių filialas, Šiaulių rajonas)
 • Šiaulių regiono dainų ir šokių šventė „Vardan tos…“. (Kuršėnai)

2019 m. dalyvavo:

 • V-oji respublikinė šokių šventė „Atvira erdvė“. (Meškuičių filialas, Šiaulių rajonas)
 • Lietuvos profesinio mokymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų šiuolaikinių šokių kolektyvų festivalis-konkursas „Griausmas 2019“. (Šiauliai)
 • Europos dienos šventė „Pavasario ritmai – 2019“. (Kuršėnai)

2021 m. dalyvavo:

 • Respublikinė vaikų ir jaunimo virtuali kūrybinių darbų paroda – konkursas „Šokis manyje“.
 • Respublikinis mažųjų miestelių ir kaimo vietovių vaikų ir jaunimo virtualus šokių festivalis „Šokis manyje 2021”.

2022 m dalyvavo:

 • Respublikinė šokio šventė „Atvira erdvė“, Meškuičių filialas.
 • 18-asis Šiaulių rajono savivaldybės įstaigų vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio festivalis „PAVASARIO RITMAI-2022“, Kuršėnų KC.
 • Šiaulių regiono dainų ir šokių šventė „Skambantis gyvybės medis“, Kuršėnai, Daugėlių parkas.
 • Virtualus respublikinis mažų miestelių ir kaimo vietovių vaikų ir jaunimo šokių festivalis „Šokis manyje – 2022“.

 

 

 

Moterų vokalinis ansamblis „Sėlija“ (veikla sustabdyta)

Kolektyvo vadovė Audronė TREINAUSKIENĖ

tel. (8 41) 38 60 43, el. paštas audrone43@gmail.com

                       1987 metais susikūrė moterų vokalinis ansamblis, kuriam vadovavo Audronė Treinauskienė. 2007 metais ansamblis atšventė savo 20-ies metų jubiliejų ir pasivadino moterų vokaliniu ansambliu „Sėlija”. Kolektyve dainavo 12 įvairių profesijų moterų, kurios myli dainą. Ansamblis kasmet dalyvavo rajono vokalinių ansamblių šventėje „Aš atdarysiu dainų skrynelę”, koncertavo rajono ir apskrities renginiuose, konkursuose, apžiūrose, rajono dainų šventėse.  2014 metais ansamblis sustabdė savo veiklą.

Kolektyvo pasiekimai:

1997 m. Respublikinis vokalinių ansamblių konkursas „Sidabriniai balsai”. (Radviliškis)

1998 m. Vokalinių ansamblių šventė “ Lietuvai atgimusiai daina skambės”, skirta Lietuvos nepriklausomybės 80-mečiui. (Kuršėnai)

1999 m. Šiaulių rajono tradicinė solistų ir vokalinių ansamblių šventė – koncertas. (Kuršėnai)

2002 m. Šiaulių rajono solistų ir vokalinių ansamblių šventė. (Kuršėnai)

2003 m. Šiaulių rajono  vokalinių ansamblių šventė – koncertas „Aš atdarysiu dainų skrynelę”. (Kuršėnai)

2004 m. dalyvavo:

 • Šiaulių rajono vokalinių ansamblių šventė. (Kuršėnai)
 • Koncertas Žagarės seniūnijos bendruomenių susitikime. (Žagarė, Joniškio raj.)

2005 m. Šiaulių rajono  vokalinių ansamblių šventė „Aš atdarysiu dainų skrynelę”. (Kuršėnai)

2006 m.Šiaulių rajono vokalinių ansamblių šventė „Išdalinsiu dainą”. (Kuršėnai)

2007 m. dalyvavo:

 • Regioninis vokalinių ansamblių konkursas „Kur aukštas klevas“. (Guostagalis, Pakruojo raj.)
 • Tarptautinis konkursas „Rudens godos”. B – kategorijoje I vieta. (Šiauliai)

2008 m. dalyvavo:

 • Šiaulių rajono vokalinių ansamblių šventė  “ Aš atdarysiu dainų skrynelę”
 • Vokalinių ansamblių šventė – konkursas „Kur aukštas klevas“ – IV vieta. (Guostagalis, Pakruojo raj.)

2009 m. dalyvavo:

 • Vokalinių ansamblių šventė „Dainos sparnais”, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. (Kuršėnai)
 • Šiaulių rajono vokalinių ansamblių šventė „Aš atdarysiu dainų skrynelę”. (Kuršėnai)
 • Šiaulių miesto ir apskrities mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų festivalis „Rudens mozaika“. (Šiauliai)
 • II – asis tarptautinis vokalinių ansamblių konkursas „Primavera” – III vieta. (Šiauliai)

2013 m. Šiaulių rajono vokalinių ansamblių šventė – peržiūra „Aš atdarysiu dainų skrynelę”.(Kuršėnai)

Liaudiškos muzikos kapela „Naisija“ (veikla sustabdyta)

Kolektyvo vadovė Audronė TREINAUSKIENĖ

tel. (8 41) 38 60 43, el. paštas audrone43@gmail.com

1999  metais susikūrė Naisių kultūros namų kaimo kapela, kuriai vadovavo meno vadovė Audronė Treinauskienė. Kaimo kapela, kurioje grojo ir dainavo 10 dalyvių, koncertavo savo kaimo bendruomenei, rajono ir apskrities renginiuose. Nuolatinis tradicinės rajono kapelų ir liaudies muzikantų šventės „Auksinio rudens valsas“ dalyvis. Kolektyvas dalyvavo konkursuose, šventėse, apžiūrose, rajono dainų šventėse. Koncertavo Šiaulių miesto įstaigose, Papilėje, Lygumuose Pakruojo r. ir Naisių kultūros centro renginiuose. 2012 metais  pasivadino liaudiška  kapela “Naisija”.

Kolektyvo pasiekimai:

2012 m. XVIII-oji rajono kapelų ir liaudies muzikantų šventė „Auksinio rudens valsas“. (Šakynos filialas, Šiaulių raj.)

2013 m. dalyvavo:

 • XIX-oji rajono kapelų ir liaudies muzikantų šventė „Auksinio rudens valsas“. (Kužiai, Šiaulių raj.)
 • Šiaulių miesto ir apskrities mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų festivalis „Rudens mozaika“.(Šiauliai)

2014 m.  XX-oji rajono kapelų ir liaudies muzikantų šventė „Auksinio rudens valsas“. (Drąsučių filialas, Šiaulių raj.)

2015 m.  XXI-oji rajono kapelų ir liaudies muzikantų šventė „Auksinio rudens valsas“. (Raudėnai, Šiaulių raj.)

2016 m. dalyvavo:

 • Miesto šventė „Kuršėnai – puodžių sostinė”. (Kuršėnai)
 • XXII-oji rajono kapelų ir liaudies muzikantų šventė „Auksinio rudens valsas“. (Gilaičių filialas, Šiaulių raj.)

2017 m. XXIII-oji rajono kapelų ir liaudies muzikantų šventė „Auksinio rudens valsas“. (Bazilionų filialas, Šiaulių raj.)