RAUDĖNAI

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro 

RAUDĖNŲ FILIALAS

(III kategorija) 300 vietų žiūrovų salė

Tryškių g. 11, Raudėnai, Šiaulių raj. LT – 81322 (80322), tel. (8 41) 37 66 10

 

Kultūros renginių organizatorė Loreta Aušbikavičienė el. paštas loretausbikaviciene@gmail.com

Meno vadovas  Algis Aušbikavičius

Meno vadovė Roma Kybartienė

ŠRSKC Raudėnų  filialo tikslas:  puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę) veiklą, tenkinti Raudėnų seniūnijos gyventojų kultūrinius poreikius ir organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

ŠRSKC Raudėnų filialo uždaviniai: sudaryti sąlygas Raudėnų  filialo veiklos teritorijos  gyventojams  dalyvauti  kultūrinėje veikloje, formuoti jų kultūrinius poreikius;

sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, laiduoti etninės kultūros perimamumą;

skatinti  mėgėjų meno plėtrą;

vykdyti kryptingą vaikų ir jaunimo užimtumą, meninį ugdymą, edukacines programas;

sudaryti sąlygas neformaliam vaikų ir jaunimo ugdymui.

bendradarbiauti su Šiaulių r. savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigomis organizuojant įvairius renginius bei edukacines veiklas.

ŠRSKC Raudėnų filialo vizija:  laisvalaikio, pramogų, liaudies meno, vietos tradicijų ir papročių skleidimo centras, plečiantis veiklą profesionalaus ir mėgėjų meno veiklose.

1868 metais Raudėnuose pastatytas pastas vietos žmonėms tarnavo įvairiausiems poreikiams 1995 metais nugriautas senasis „magazinas“ – pirmieji Raudėnų kultūros namai. Pastatė „magaziną“ raudėniškiai 1868 metais, laukdami blogų (o gal ir bado) metų. Tai buvo sandėlis, į kurio aruodus apylinkės gyventojai pylė grūdų atsargas. Vėliau grūdus išsidalino. Likęs tuščias pastatas tapo šokių bei susirinkimo sale.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, „magazinas“ buvo pavadintas kultūros namais. Buvo rodomi kino filmai, repetuodavo ir pasirodydavo saviveiklininkai, vykdavo iškilmingi minėjimai. 1988 metais kultūros namai persikėlė į naujas patalpas. Kultūros namų darbuotojai ir jų vadovaujami kolektyvai nuolat kviečia raudėniškius ir svečius į kalendorinių ir valstybinių švenčių renginius, dalyvauja rajoninėse meno šventėse, koncertuoja apskrities ir respublikos renginiuose, renka, saugo, puoselėja ir pristato savo krašto kultūrinį palikimą.

Tradiciniai Raudėnų filialo renginiai:

Lietuvos Laisvės gynėjų dienos paminėjimas, šventiniai koncertai skirti vasario 16-osios paminėjimui, Užgavėnių linksmybės, šventiniai koncertai, piešinių parodos, susitikimai su rašytojais, skirti Kovo 11-osios paminėjimui, Jurginių šventės, Joninių šventės, Senųjų Amatų šventės, Raudėnų miestelio šventės  ,,Gandrus ir vasarą palydint“, Šv. Baltramiejaus Atlaidai, koncertai –vakaronės „ Reikia draugą turėti“, Ilgių vakarai, Adventinės popietės senjorams, Kalėdinės pasakos vaikučiams.Daugiau
informacijos
Raudėnų jungtinis folkloro ansamblis „Gerviki“

Kolektyvo vadovė JOVITA LUBIENĖ

„Gerviki“ Pasaulio lietuvių dainų šventės (1998 m.), Pasaulio lietuvių dainų šventės „Mes“ (2003 m.),  Lietuvos dainų šventės  „Būties ratu“ (2007 m.), Lietuvos moksleivių dainų šventės „Mūsų vardas – Lietuva“ (2012 m) dalyvis, regioninės dainų ir šokių šventės „Čia mūsų namai“ (Kuršėnai) (2014 m.), Lietuvos dainų šventės  “Čia mano namai”  folkloro dienoje “Laimužės lemta” (Vilnius), (2014 m.) dalyvis. Respublikinio vaikų ir moksleivių – Lietuvos liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ ( Telšiuose), ( Kaune), ( 2015 m.) kolektyvo narė Karolina Lubytė tapo laureate, Kuršėnų miesto šventės „ Puodžių sostinės 435 įkūrimo metinių paminėjimo- koncerto (2016 m. ), Lietuvos  moksleivių dainų šventės „Tu mums viena“ (2016 m.) dalyvis, (2017 m.) kolektyvas koncertavo XV tarptautiniame vaikų ir jaunimo folkloro festivalyje „Nafarul Alb“ Kahulio miesto Moldovoje,(2018)m. Šiaulių regiono dainų ir šokio šventės „Vardan tos…“ Kuršėnuose ir  Lietuvos šimtmečio dainų šventės „VARDAN TOS…“ dalyvis.

Tai  vienas pirmųjų etnografinių ansamblių Šiaulių rajone. Ansambliui jau 47 metai (kolektyvo įkūrimo data skirtingai nurodoma įvairiuose šaltiniuose – tiksliausia 1972 m.). Kolektyvo įkūrėjai – Danutė ir Vladas Lankaičiai. Visais laikais kolektyvas stengėsi dainuoti savo krašto dainas, šokti savo krašto ratelius ir šokius, pasakoti savo krašto pasakojimus gimtąja tarme. Iš Raudėnų išvykus ilgametei vadovei Danutei Lankaitienei, ansamblio gyvavimas nenutrūko. Daugiau ar mažiau raudėniškiai dainuoja, koncertuoja iki pat šių dienų. Kolektyvo vadovai keitė vieni kitus: Birutė Jarošienė, Birutė Lazdauskytė, Arūnas Pranskaitis. Jau  15 metų  ansambliui vadovauja meno vadovė, mokytoja Jovita Lubienė. Kartu su ja kolektyvą papildė kasmet besikeičiantis, bet gausus būrys vaikų ir jaunimo. Folkloro ansamblis – nuolatinis rajono, apskrities renginių, Pasaulio lietuvių Dainų švenčių dalyvis. Su koncertinėmis programomis aplankyta daug Lietuvos miestų ir miestelių. Svarbiausios organizuojamos kalendorinės šventės: Jurginės, Sekminės, Devintinės, Paukščių sugrįžimo dienos, Vėlinės, Šviesos diena ir kt.

Kolektyvas yra rengęs ir įgyvendinęs projektus –  „Paukščių sugrįžimo dienos. Gandrinės” (sukurtas video įrašas),  „Jurginės”, „Senųjų amatų dienos”, „Naujai raktai senolių skryniai”, „Šv. Baltramiejaus atlaidai“, „Senieji Amatai Dirvonėnuose“, „Pilietiškumas ir atviroji visuomenė“ „Metų ratu, darbų ir švenčių ritmu“ ir kt. Kasmet organizuoja ir dalyvauja etnokutūrinėse Šiaulių regiono vasaros stovyklose.  Ansamblio istorija, rūpesčiai ir džiaugsmai aprašyti knygoje „Raudėnų kraštas“, straipsnyje „Liaudies daina praturtėję…“. 2012 m. didžioji dalis ansambliečių, Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro, Raudėnų mokyklos ir Lietuvos liaudies kultūros centro dėka, pasipuošė naujais žemaitiškais tautinių rūbų kostiumais. Ansamblis turi paruošęs kelias savo krašto folkloro ir įvairių kalendorinių švenčių koncertines programas. Pakvietęs į organizuojamus renginius, popietes, vakarones, šventes, kolektyvas visuomet stengiasi, kad žiūrovai taptų dalyviais, veikėjais. Ansamblis ne tik koncertuoja, bet ir organizuoja/veda kalendorinius, teminius, pramoginius renginius, folk šokių vakarus, vakarones, edukacinius teorinius-praktinius seminarus, konkursus, atviras pamokas ir kt. netradicines veiklas.

Liaudiškos muzikos kapela „JAUNIMĖLIS“

Kolektyvo vadovas ALGIS AUŠBIKAVIČIUS

2014 metais kolektyvui suteikta III kategorija.

„Jaunimėlis“- televizijos laidos „ Gero ūpo“(2004 m.), tarptautinio folkloro festivalio Port- sur- Saone (Prancūzija) (2005 m.), Baltijos kelio 20-mečio minėjimo (2009 m.), liaudiškos muzikos festivalio „ Skambėk Papile“(2013 m.), regioninės dainų ir šokių šventės „Čia mūsų namai“ Kuršėnai (2014 m.), Lietuvos dainų šventės „ Čia mano namai“ Vilniuje, ansamblių vakaro, Kuršėnų miesto šventės „ Puodžių sostinės 435 įkūrimo metinių paminėjimo- koncerto (2016 m.), (2018 m.) Šiaulių regiono dainų ir šokio šventės „Vardan tos…“ Kuršėnuose ir Lietuvos šimtmečio dainų šventės „VARDAN TOS…“ Vilniuje dalyvis.

Kapela „Jaunimėlis“ susikūrė 2000 metais. Jos vadovas –  Algis Aušbikavičius. Kapeloje groja jauni žmonės, todėl kapela ir buvo pavadinta „Jaunimėliu“. Kapeloje grojama įvairiais instrumentais – akordeonu, armonika, birbyne, lamzdeliu, smuiku, triūba.

Su koncertinėmis programomis aplankyta daug Lietuvos miestų ir miestelių. Koncertuojama įvairiose filialo organizuojamose šventėse : valstybinėse, kalendorinėse. Tradiciniuose renginiuose ,rajoniniuose, pramoginiuose, renginiuose vaikams ir jaunimui.

Kolektyvas dalyvavo įvairiuose regioniniuose renginiuose bei šventėse, važinėjo su koncertinėmis programomis po Lietuvą – Dusetose, Rumšiškėse, Pakruojyje. 2004 ir 2005 metais dalyvavo kaimo kapelų šventėje „Griežk, smuikeli“ Kuršėnuose, „Žemaitiškas smuikelis“ Akmenėje.

Kiekvienais metais kapela dalyvauja  rajoninėje kapelų apžiūroje „Auksinio rudens valsas“, visuose filialo organizuojamuose renginiuose.

Pramoginės muzikos ansamblis

Kolektyvo vadovas ALGIS AUŠBIKAVIČIUS

Ansamblis susikūrė 2006 metais. Šiuo metu ansamblyje groja ir dainuoja keturi meno mėgėjai.
Ansamblis dalyvauja įvairiuose renginiuose, vakaronėse, apžiūrose, išvykose. Dalyvavo koncertuose skirtuose Motinos, Tėvo dienai paminėti, Raudėnų miestelio šventėse, Šv. Baltramiejaus atlaiduose, Senųjų Amatų šventėse Dirvonėnuose, Joninių šventėse Raudėnuose, Dirvonėnuose, pramoginių ansamblių apžiūrose, išvykose Šiaulių rajone – Bazilionuose, Bubiuose, Kurtuvėnuose, Meškuičiuose, Gruzdžiuose, Žarėnuose, Naisiuose, Verbūnuose, Gilvyčiuose, Drąsučiuose, Pakapėje, Telšių rajone, Kaunatavoje, Degaičiuose.

 

Mergaičių duetas

Kolektyvo vadovė  LORETA AUŠBIKAVIČIENĖ

Ansamblis susikūrė 2010 metais, ansamblį lankė keturios mergaitės. Pirmasis pasirodymas Raudėnų miestelio šventėje. Šiuo metu ansamblį lanko dvi merginos. Ansamblis savo gražiomis dainelėmis papuošia ne tik Raudėnų seniūnijoje organizuojamus renginius, bet ir Šiaulių rajone organizuojamus renginius, dalyvauja apžiūrose. Jau tapo tradicija kiekvienais metais Kalėdų proga ikimokyklinio amžiaus vaikučiams paruošti muzikinį spektaklį, kuris yra laukiamas  tiek vaikų, tiek suaugusiųjų. Pastatyti muzikiniai spektakliai „ Ožka ragoška“, „ Ledinukas“, „ Pasaka apie žiemą“, „ Naujametinė pasaka“.