RAUDĖNAI

Paveikslėlis1-228d3f7ee5556ff034a3e74ec08a6624.jpg

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro 

RAUDĖNŲ FILIALAS

Tryškių g. 4, Raudėnai, Šiaulių raj. LT – 81322 , tel. (8 41) 37 66 10, el. paštas raudenukultura@gmail.com

Kultūros renginių organizatorė Vaiva Melvydaitė el. paštas vaivamelvydaite@gmail.com, tel. 867038146

Meno vadovė Roma Kybartienė

ŠRSKC Raudėnų filialo vizija:  laisvalaikio, pramogų, liaudies meno, vietos tradicijų ir papročių skleidimo centras, plečiantis veiklą profesionalaus ir mėgėjų meno veiklose.

1868 metais Raudėnuose pastatytas pastas vietos žmonėms tarnavo įvairiausiems poreikiams 1995 metais nugriautas senasis „magazinas“ – pirmieji Raudėnų kultūros namai. Pastatė „magaziną“ raudėniškiai 1868 metais, laukdami blogų (o gal ir bado) metų. Tai buvo sandėlis, į kurio aruodus apylinkės gyventojai pylė grūdų atsargas. Vėliau grūdus išsidalino. Likęs tuščias pastatas tapo šokių bei susirinkimo sale.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, „magazinas“ buvo pavadintas kultūros namais. Buvo rodomi kino filmai, repetuodavo ir pasirodydavo saviveiklininkai, vykdavo iškilmingi minėjimai. 1988 metais kultūros namai persikėlė į naujas patalpas. Kultūros namų darbuotojai ir jų vadovaujami kolektyvai nuolat kviečia raudėniškius ir svečius į kalendorinių ir valstybinių švenčių renginius, dalyvauja rajoninėse meno šventėse, koncertuoja apskrities ir respublikos renginiuose, renka, saugo, puoselėja ir pristato savo krašto kultūrinį palikimą.

ŠRSKC Raudėnų  filialo tikslas:  puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę) veiklą, tenkinti Raudėnų seniūnijos gyventojų kultūrinius poreikius ir organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

ŠRSKC Raudėnų filialo uždaviniai: sudaryti sąlygas Raudėnų filialo veiklos teritorijos  gyventojams  dalyvauti  kultūrinėje veikloje, formuoti jų kultūrinius poreikius;

sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, laiduoti etninės kultūros perimamumą;

skatinti  mėgėjų meno plėtrą;

vykdyti kryptingą vaikų ir jaunimo užimtumą, meninį ugdymą, edukacines programas;

sudaryti sąlygas neformaliam vaikų ir jaunimo ugdymui;

bendradarbiauti su Šiaulių r. savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigomis organizuojant įvairius renginius bei edukacines veiklas.Daugiau
informacijos
Raudėnų jungtinis folkloro ansamblis „Gerviki“

Kolektyvo vadovė ROMA KYBARTIENĖ

„Gerviki“ Pasaulio lietuvių dainų šventės (1998 m.), Pasaulio lietuvių dainų šventės „Mes“ (2003 m.),  Lietuvos dainų šventės  „Būties ratu“ (2007 m.), Lietuvos moksleivių dainų šventės „Mūsų vardas – Lietuva“ (2012 m) dalyvis, regioninės dainų ir šokių šventės „Čia mūsų namai“ (Kuršėnai) (2014 m.), Lietuvos dainų šventės  “Čia mano namai”  folkloro dienoje “Laimužės lemta” (Vilnius), (2014 m.) dalyvis. Respublikinio vaikų ir moksleivių – Lietuvos liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ ( Telšiuose), ( Kaune), ( 2015 m.) kolektyvo narė Karolina Lubytė tapo laureate, Kuršėnų miesto šventės „ Puodžių sostinės 435 įkūrimo metinių paminėjimo- koncerto (2016 m. ), Lietuvos  moksleivių dainų šventės „Tu mums viena“ (2016 m.) dalyvis, (2017 m.) kolektyvas koncertavo XV tarptautiniame vaikų ir jaunimo folkloro festivalyje „Nafarul Alb“ Kahulio miesto Moldovoje,(2018)m. Šiaulių regiono dainų ir šokio šventės „Vardan tos…“ Kuršėnuose ir  Lietuvos šimtmečio dainų šventės „VARDAN TOS…“ dalyvis.

 

Tai  vienas pirmųjų etnografinių ansamblių Šiaulių rajone. Ansambliui jau 47 metai (kolektyvo įkūrimo data skirtingai nurodoma įvairiuose šaltiniuose – tiksliausia 1972 m.). Kolektyvo įkūrėjai – Danutė ir Vladas Lankaičiai. Visais laikais kolektyvas stengėsi dainuoti savo krašto dainas, šokti savo krašto ratelius ir šokius, pasakoti savo krašto pasakojimus gimtąja tarme. Iš Raudėnų išvykus ilgametei vadovei Danutei Lankaitienei, ansamblio gyvavimas nenutrūko. Daugiau ar mažiau raudėniškiai dainuoja, koncertuoja iki pat šių dienų. Kolektyvo vadovai keitė vieni kitus: Birutė Jarošienė, Birutė Lazdauskytė, Arūnas Pranskaitis. Jau  15 metų  ansambliui vadovauja meno vadovė, mokytoja Jovita Lubienė. Kartu su ja kolektyvą papildė kasmet besikeičiantis, bet gausus būrys vaikų ir jaunimo. Folkloro ansamblis – nuolatinis rajono, apskrities renginių, Pasaulio lietuvių Dainų švenčių dalyvis. Su koncertinėmis programomis aplankyta daug Lietuvos miestų ir miestelių. Svarbiausios organizuojamos kalendorinės šventės: Jurginės, Sekminės, Devintinės, Paukščių sugrįžimo dienos, Vėlinės, Šviesos diena ir kt.

 

Kolektyvas yra rengęs ir įgyvendinęs projektus –  „Paukščių sugrįžimo dienos. Gandrinės” (sukurtas video įrašas),  „Jurginės”, „Senųjų amatų dienos”, „Naujai raktai senolių skryniai”, „Šv. Baltramiejaus atlaidai“, „Senieji Amatai Dirvonėnuose“, „Pilietiškumas ir atviroji visuomenė“ „Metų ratu, darbų ir švenčių ritmu“ ir kt. Kasmet organizuoja ir dalyvauja etnokutūrinėse Šiaulių regiono vasaros stovyklose.  Ansamblio istorija, rūpesčiai ir džiaugsmai aprašyti knygoje „Raudėnų kraštas“, straipsnyje „Liaudies daina praturtėję…“. 2012 m. didžioji dalis ansambliečių, Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro, Raudėnų mokyklos ir Lietuvos liaudies kultūros centro dėka, pasipuošė naujais žemaitiškais tautinių rūbų kostiumais. Ansamblis turi paruošęs kelias savo krašto folkloro ir įvairių kalendorinių švenčių koncertines programas. Pakvietęs į organizuojamus renginius, popietes, vakarones, šventes, kolektyvas visuomet stengiasi, kad žiūrovai taptų dalyviais, veikėjais. Ansamblis ne tik koncertuoja, bet ir organizuoja/veda kalendorinius, teminius, pramoginius renginius, folk šokių vakarus, vakarones, edukacinius teorinius-praktinius seminarus, konkursus, atviras pamokas ir kt. netradicines veiklas.

Skaitovų saviraiškos studija

Vadovė Roma Kybartienė

 

Kolektyvas veiklą pradėjo 2019 metais, jam vadovauja meno vadovė Roma Kybartienė. Užsiėmimų metu kolektyvo nariai analizuoja ir skaito poezijos kūrinius, rengia literatūrines kompozicijas, įgyja sceninės patirties. Skaitovų saviraiškos studija dalyvauja įvairiuose rajono renginiuose – Senųjų amatų šventėje ir poezijos šventėje „Liepų kvapas“ Dirvonėnuose, Raudėnų kaimo šventėje „Gandrus ir vasarą palydint“ bei Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos atlaiduose.

Muzikavimo grupė „Mūza“

Vadovė Vaiva Bružienė

 

Grupė įsikūrė nuo 2023 metų sausio mėnesio. Užsiėmimų tikslas – suburti norinčius muzikuoti (dainuoti, groti) bendruomenės narius. Grupės veikla atliepia kiekvieno grupės nario saviraiškos, kūrybingumo, sceninės patirties plėtojimą. Užsiėmimų metu ruošiamas repertuaras gyvai muzikuojant (dainuojant, akompanuojant pianinu, pritaikant kūno perkusijos pratimus), išreiškiant save įvairiomis meninės raiškos priemonėmis (ansambliniu dainavimu, ritmo pojūčiu, asmeninės raiškos teigiama patirtimi, scenine bendryste).

Sceninės raiškos studija „Miniatiūra“

Vadovė Roma Kybartienė

 

Sceninės raiškos studija „Miniatiūra“ dar tik šviežiai „užgimęs“ kolektyvas, pradėjęs veiklą nuo 2023 metų pradžios. Kolektyvą sudaro trys narės. Sceninės raiškos studija „Miniatiūra“ – tai erdvė kūrybinei raiškai. Kolektyvas kuria įvairias menines kompozicijas Raudėnų filialo renginiams ir šventėms bei planuoja savo pasirodymus pristatyti ir kitur.