BAZILIONAI

baz-768x432-cc0c9b4c9a3374a53e627e30af706f73.jpeg

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro
BAZILIONŲ FILIALAS (III kategorija) 

Pageluvio g. 13, Bazilionai, Šiaulių r., LT-80162;
 tel. (8 41) 37 38 83; el. paštas- bazilionaikc@gmail.com 

240 vietų koncertų salė, 100 vietų šokių salė, 50 vietų „Mažoji“ parodų salė.
Pageluvio g. 13, Bazilionai, Šiaulių r., LT-80162)

Bubių salė – 80 vietų žiūrovų salė (Seniūnijos g. 1, Bubiai, Šiaulių r., LT-80200)
Gilvyčių salė – 80 vietų žiūrovų salė (Pušyno g. 9, Gilvyčių k., Šiaulių r., LT-80254)
Kurtuvėnų salė – 50 vietų žiūrovų salė (P. Višinskio g. 1A, Kurtuvėnai, Šiaulių r., LT-80224) 

 

Kultūros renginių organizatorius  Raimondas Sinkevičius   8 682 22371;

Meno vadovė  Birutė Sinkevičienė  8 614 40607;

Meno vadovė Ramunė Mikėnienė tel.: 8 699 03006.

Meno vadovas   Arvydas Marcinkevičius  8 616 06038;

Valytoja   Lina Karlinskienė  8 656 20274.

1957 metais Bazilionų miestelyje pradėjo veikti pirmieji kultūros namai. Įstaigai vadovauti buvo paskirta jauna Šiaulių muzikos mokyklos  auklėtinė Nastė Kleinauskaitė. Tačiau neilgai – ją ir dar dešimt saviveiklininkų, važiuojančių iš pasirodymo, ištiko skaudi nelaimė.  Kultūrinė veikla pristojo, bet 1959 m. vėl veikė tautinių šokių kolektyvas, vokalinis ansamblis, vėliau choras, kapela, dramos būrelis.

1987m. Bazilionuose pastatyti nauji, dideli ir erdvūs kultūros namai. 2012m. įvykdomas ES finansuojamas  projektas, kurio metu buvo pakeisti visi pastato langai  ir durys, renovuoti tualetai, sutvarkytas scenos apšvietimas, bei dalinis žiūrovų salės šildymas.

Šiuo metu Bazilionų filiale dirba 5 kūrybiniai darbuotojai, kurie vykdo kultūrinę veiklą visoje Bubių seniūnijos teritorijoje ( apie 2600 gyventojų).

Bazilionai (žem. Bazėliuonā) – miestelis Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje, 6 km į pietus nuo Bubių, prie senojo prekybinio ir pašto kelio RygaTilžėDubysos dešiniajame krante, prie Dubysos ir Deglės santakos. Seniūnaitijos centras.

Miestelyje stovi Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia (nuo 1933 m.), yra Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras, Šiaulių r. savivaldybės viešosios bibliotekos padalinys (biblioteka), Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro filialas (kultūros centras), gaisrinė, Šiaulių r. PSPC Bazilionų ambulatorija.

ŠRSKC Bazilionų filialo tikslas:  puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę) veiklą, tenkinti Bubių seniūnijos gyventojų kultūrinius poreikius ir organizuoti profesionalaus meno sklaidą.

ŠRSKC Bazilionų filialo uždaviniai:  sudaryti sąlygas Bazilionų filialo veiklos teritorijos  gyventojams  dalyvauti  kultūrinėje veikloje, formuoti jų kultūrinius poreikius;

sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, laiduoti etninės kultūros perimamumą;

skatinti  mėgėjų meno plėtrą; vykdyti kryptingą vaikų ir jaunimo užimtumą, meninį ugdymą, edukacines programas; sudaryti sąlygas neformaliam vaikų ir jaunimo ugdymui; bendradarbiauti su Šiaulių r. savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigomis organizuojant įvairius renginius bei edukacines veiklas

ŠRSKC Bazilionų filialo vizija:  laisvalaikio, pramogų, liaudies meno, vietos tradicijų ir papročių skleidimo centras. Moderniose, pritaikytose kultūriniams poreikiams patalpose plečiantis veiklą profesionalaus ir mėgėjų meno veiklose.Daugiau
informacijos
Pagrindinės Bazilionų filialo organizuojamos šventės

Kurtuvėnų klojimų teatrų  festivalis, visų Bubių seniūnijos miestelių didžiosios šventės,  valstybinių švenčių minėjimai, Užgavėnės, velykiniai renginiai vaikams, šeimų vakaronės, Teatrinės Joninės, eglutės įžiebimo, kraštiečių , rudens šventės,  mokslo žinių šventė Bazilionuose, advento vakarai.

Mėgėjų teatras

Kolektyvo vadovė ir režisierė Birutė SINKEVIČIENĖ

2014 m. Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai“, skirtos Dainų šventės 90 – mečiui paminėti dalyvis,

2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „VARDAN TOS…“ dalyvis.

Kolektyvas susikūrė 1991 metais. Pirmasis spektaklis – Kazio Sajos „Šventežeris” režisierė Dalia Ozolienė. 1994 m. šį spektaklį kolektyvas vaidino  pirmojoje Lietuvos kaimo teatrų šventės „Pastogė” regioniniame ture Joniškyje. Geriausiu vyro vaidmens atlikėju buvo pripažintas kolektyvo artistas Rymantas- Mataušas Martuzas.

Visus vėlesnius spektaklius režisavo kolektyvo vadovė Birutė Sinkevičienė. V. Ruminavičiūtės „Sunki našta”, V. Bladykaitės „Ženteliai”, K. Sajos „Pasimatymas sodo namelyje”, Didžiulienės-Žmonos „Paskubėjo”, S. Galinaičio „Vaiduokliai”, G. Semėnienės „Susitaikė”. Visus šiuos spektaklius  kolektyvas rodė Lietuvos kaimo teatrų šventės „Pastogė” regioniniuose turuose, o su spektakliais “Sunki našta”, „Ženteliai“, „Dėdė atvažiavo“ pateko į geriausių  kaimo teatrų dešimtukus.

Teatro kolektyvas kasmet organizuodavo tradicinę rajono kaimo teatrų šventę „Po savo stogu“, kuri vykdavo Bazilionuose. Bazilionų teatras dalyvavo klojimo teatrų festivaliuose: 2001 (vyko tarptautinis festivalis), 2006 m., 2011 m., 2012 m., 2013 m., 2014 m. Kurtuvėnuose (Šiaulių r.), 2005 m., 2009 m. ir 2014m. Punske (Lenkija), 2003 m. Meškuičiuose (Šiaulių r.), Naujojoje Kirsnoje (Lazdijų r.), Paragiuose (Akmenės r.).

2006 metais kolektyvas, minėdamas kūrybinės veiklos 15 – kos metų sukaktį, žiūrovams pristatė spektaklį V. Kozobrodskio „Dėdė atvažiavo”. 2007 metais regiono teatrų šventėje Žagarėje teatro aktoriui R. Sinkevičiui už šiame spektaklyje sukurtą vaidmenį įteikta nominacija „Už geriausią vyro vaidmenį“. Spektaklis parodytas regioninėje ir respublikinėje kaimo teatrų šventėse „Pastogė 2008“ kur pelnė Laureato diplomą. 2009 m. mėgėjų teatras pasirodė žiūrovams su nauju pastatymu tai Žemaitės „Stebuklingas daktaras“. Šiame spektaklyje vaidino 20 bazilioniškių. 2010 m. Bazilionų mėgėjų teatras dalyvavo Devintojoje kaimo  ir miestelių mėgėjų teatrų apžiūroje – šventėje „Pastogė 2010“.

2011 metais Bazilionų mėgėjų teatras paminėjo savo kūrybinės veiklos dvidešimtmetį. Savojo  miestelio žiūrovams parodė premjerą – Žemaitės „Trys mylimos“.

2012 metais kolektyvas tapo vienu iš pretendentu „Aukso paukštei“ nominacijoje „Geriausias suaugusiųjų mėgėjų teatras ir vadovas“. Nominacija suteikiama kaimo ir miestelio suaugusiems teatrams (kas antri metai) už reikšmingą, aktyvią pastarųjų metų veiklą ir laimėjimus „Atspindžių“ šventėse, dalyvavimą festivaliuose, teatro renginių organizavimą.

Teatras už  spektaklį Žemaitės „Trys mylimos“ 2012 m. Švenčionėliuose vykusioje XXI Lietuvos mėgėjų  teatrų šventėje „Atspindžiai“ apdovanotas „Atspindžių“ diplomu.

2013 m. VIII Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“, skirtoje Tarptautinei teatro dienai, Bazilionų mėgėjų teatro aktorė L. Karlinskienė už Petronės vaidmenį pastarajame spektaklyje pristatyta nominacijai ir apdovanota LLKC diplomu už „Ryškiausią moters epizodinį vaidmenį“.

2013 metų spalio mėnesį teatro režisierė Birutė Sinkevičienė sukūrė literatūrinę kompoziciją pagal Kristijoną Donelaitį „Žiema“. Su šia literatūrine kompozicija dalyvavo Regioninėje dainų ir šokių šventėje „Čia mūsų namai“ Kuršėnuose, bei Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai“ teatro dienoje „Dyvų dyvai“ Vilniuje.

2013 metais   Bazilionų mėgėjų teatras parodė naują spektaklį – G. M. Martines De Sierra „Lopšinė vienuolyne“.

2014 metais už šį spektaklį kolektyvas apdovanotas LLKC organizuojamos Šventės „Tegyvuoja teatras“ diplomu nominacijoje „Ryškiausias miestelio, kaimo suaugusiųjų  teatrinės kultūros skleidėjas“.

2014 metais. lapkričio 9 d. teatras atstovavo Šiaulių rajonui LLKC organizuojamoje mėgėjų teatrų apžiūroje „Atspindžiai“ Šakiuose ir baigiamojoje geriausių Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje Radviliškyje.

2016 metais pastatytas naujas spektaklis Marijos Antanavičiūtės – Alytienės „Kurčias žentas“. Kolektyvas atstovavo Šiaulių rajoną LNKC organizuotame mėgėjų teatrų  apžiūroje „Atspindžiai“ kuris vyko Kuršėnuose.

2017 m. Kolektyvas paruošė literatūrinę muzikinę programą skirtą: filosofo, rašytojo, kultūros veikėjo Vilhelmo Storostos-Vydūno 150-osioms gimimo metinėms „Te niekad saulė nenusileidžia“. Su šią literatūrine muzikine programa kolektyvas dalyvaus 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ Teatro dienos renginyje Vilniuje.

2018 m. Nauja literatūrinė- muzikinė kompozicija  skirta tėvo Stanislovo metams. Scenarijus Estrelijos Jurkuvienės ir Birutės Sinkevičienės „Ieškodami žmogaus“. Kompozicija Respublikiniame mėgėjų teatrų festivalyje –konkurse „Kazimiera Kymantaitė- nacionalinės dramaturgijos puoselėtoja“ skirtame režisierės Kazimieros Kymantaitės 110-osioms gimimo metinėms paminėti, buvo įvertintas Nominacija „Geriausia literatūrinė- muzikinė kompozicija“.

2019 m. Romualdo Ozolo „Saulėlydžio krislai“ literatūrinė- muzikinė kompozicija. Darbas skirtas kraštiečio, filosofo, politiko, visuomenės veikėjo, Kovo 11-osios Akto signataro  80-mečio proga. Kompozicija apie gyvenimą, namus, šeimą, ieškojimus ir atradimus.

 

Folkloro ansamblis „Obelėlė“

 

Vadovas Raimondas Sinkevičius             

Folkloro ansamblis 1994 m., 1998 m. Pasaulio lietuvių dainų švenčių,  Pasaulio lietuvių dainų šventės „Mes“ (2003 m.), Lietuvos dainų šventės „Būties ratu“ (2007 m.), Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ (2009 m.) dalyvis, 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ dalyvis.

Bubių folkloro ansamblio susikūrė 1981 m. Ansamblį subūrė ir iki 1990 metų  vadovavo Zofija Papova, 1990 – 1994 metų laikotarpio vadovė Aušra Gaidytė-Brijūnienė. Nuo 1997 metų jam vadovauja Aldona Vyšniauskienė.

Kolektyvas yra mėgstamas klausytojų. Ansamblis pavergia autentišku, nepaprastai skambiu, savitu dainų atlikimu.

Ansamblis yra parengęs Advento laikotarpio, Vasario 16 dienos paminėjimo programas. Paskutinioji programa ,,Rūtytėles skyniau, vainikėlį pyniau“ parengta 2009 m. Lietuvos tūkstantmečio dainų šventei. Kolektyvo narės aktyvios kraštotyros ekspedicijose.

1996 metais kolektyvas įrašė savo atliekamas dainas Lietuvos radijo ir televizijos studijoje.  2005 m. balandžio 1 d. filmavosi LTV ,,Gero ūpo“ laidoje. Folkloro ansamblis aktyviai koncertuoja Šiaulių rajono renginiuose, Šiaulių apskrityje.

Kolektyvo dainininkai, nepaisant garbaus amžiaus, entuziastingai skleidžia lietuviškos dainos grožį, puoselėja  lietuviškas tradicijas.  „Obelėlė“ išsiskiria savo skambiu, autentišku dainavimu.

2018 m. kolektyvui laikinai pradeda vadovauti Raimondas Sinkevičius. Kolektyvas paruošia naują programą ir sėkmingai sudalyvauja 2018 metų atrankoje į  2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventę „Vardan tos…“ Vilniuje.

 

Muzikavimo grupė „Dubysa“

Vadovas Raimondas Sinkevičius

 Muzikavimo grupės „Dubysa“ pradžia – tai liaudiškos muzikos kapela „Dubysa“, kuri susikūrė ir ilgus metus grojo Bazilionų filialo Bubių salėje. Pasikeitus darbuotojams 2018 m. muzikantams vadovauti pradėjo R. Sinkevičius. Muzikavimo grupės pagrindą sudaro buvę kapelos muzikantai. Naujasis šios grupės sąstatas koncertuoja kartu su folkloro ansambliu „Obelėlė“ bendroje lietuviškų romansų programoje bei groja įvairius instrumentinius kūrinius.

Folkloro ansamblis „KURTUOVE“

Vadovė Ramunė Mikėnienė el. paštas: ramunmik@gmail.com

2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės „Mes“, 2007 m. Lietuvos dainų šventės „Būties ratu“, 2009 m. Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“,  2014 m. Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai“, skirtos Dainų šventės 90 – mečiui paminėti, dalyvis, 2018 metų dainų šventės folkloro dienos „Didžių žmonių žemė“ dalyvis.

 

1970 m. ansamblį įkūrė ir jam vadovavo Kurtuvėnų aštuonmetės mokyklos direktorė Janina Čepulytė-Lukoševičienė. Kolektyvas garsėjo autentiškumu, įdomia ir savita koncertine programa. 1971 m. ansamblį filmavo Lietuvos televizija. Vėliau daug koncertuota respublikinėse šventėse ir renginiuose.

1981 m. kolektyvui imasi vadovauti Zofija Papova. Prie kurtuvėniškių prisijungia Bubių dainininkės. Jungtinis kolektyvas dalyvauja 1994 m.,1998 m. Pasaulio lietuvių dainų šventėse, daug koncertuoja. 1984 m. Bubių-Kurtuvėnų ansamblis tapo respublikinio konkurso „Ant marių krantelio“ laureatu, dalyvavo „Baltica-93“ ir „Baltica-96“ festivaliuose. 1996 m. ansamblio 12 autentiškų dainų įrašyta Lietuvos valstybiniame radijuje. Vėliau kolektyvui imasi vadovauti Irena Pluščiauskienė.

2003 m. kolektyvui pradeda vadovauti Edita Ramančionienė ir tais pačiais metais Kurtuvėnų folkloro ansamblis pasivadina „KURTUOVE“.

2009 m. įgyvendinus projektą finansuojamą Žemės ūkio ministerijos pagal kaimo rėmimo programą Kurtuvėnų folkloro ansamblis įsigijo naujus tautinius žemaitiškus rūbus bei išleido lankstinuką apie „Kurtuoves“ kolektyvą.

2011 m. kolektyvas atstovavo Lietuvą kaukių šventėje Viesitės mieste (Latvija).

2012 m. Šiaulių krašto folklorą  pristatė “Kaziuko” žemaitiškoje mugėje (Vilnius) ir  tarptautiniame Viduramžių festivalyje „Daugmale per šimtmečius“ Daugmalėje  (Latvija).

2006 m. ir 2012 m. ansamblio atliekamų Kurtuvėnų krašto dainų ir pasakojimų įrašai papildė Lietuvos liaudies kultūros centro fondus. Keletas k-vo dainų patalpintos į 2012 m. LLKC iniciatyva išleidžiamų kompaktinių plokštelių ciklo DAINOS IŠ VISOS LIETUVOS albumą „Prasivėrus svirna duris“ Šiaulių krašto liaudies dainos, pasakojimai.

Kolektyvas garsėja autentiškumu – ansamblio repertuarą sudaro išskirtinai tik Kurtuvėnų ir jo apylinkėse užrašytos dainos, šokiai, rateliai. Džiaugiamės, kad šiuo metu ansamblis pasipildė naujais nariais.

         

Folklorinė kapela

Vadovas Arvydas Marcinkevičius

2014 m. Lietuvos dainų šventės ,,Čia mano namai“, skirtos Dainų šventės 90-mečiui paminėti, dalyvis, 2018 metų dainų šventės folkloro dienos „Didžių žmonių žemė“ dalyvis.

Folklorinė kapela susikūrė 2013 metais. Kapeloje grojo trys muzikantai: Antanas Pažarauskas (cimbolai, armonika), Arvydas Marcinkevičius (armonika), Rimantas Karlinskas (būgnas). Grodavo instrumentinę liaudies muziką. Šiuo metu kolektyvo sudėtis pasikeitė. Muzikuoja keturi muzikantai: Birutė Sinkevičienė (liaudiški ritminiai instrumentai), Raimondas Sinkevičius (basetlė), Rimantas Karlinskas (būgnas), Arvydas Marcinkevičius (armonika). Kolektyvas aktyviai koncertuoja Bazilionų filialo kultūros įstaigose, rajone, ir už jo ribų. Dalyvauja rajono dainų šventėse, peržiūruose  ,,Auksinio rudens valsas“. Kapela dažnai groja rajono liaudiškų šokių varžytuvėse ,,Pazvalik tunciavuot“.

Mišrus vokalinis instrumentinis duetas

Vadovas Raimondas Sinkevičius

   Duetas dainuoja populiarios muzikos kūrinius. Duetas turi akustinę programą, bet dažniausiai  koncertuoja naudodami fonogramas, kurias papildo el. gitaros, saksofono, fleitos bei perkusinių instrumentų garsais. Šis duetas  yra paruošęs net kelias koncertines programas, kuriose skamba įvairių Lietuvos kompozitorių bei atlikėjų dainos.  Atlikėjai koncertuoja įvairiuose kultūriniuose renginiuose.

Duetas 2018 metų Šiaulių rajono populiariosios muzikos atlikėjų konkurso  „PopRatas“ pirmosios vietos ir pereinamojo prizo laureatas,

2019 m. Vokalinių ansamblių šventėje konkurse „Pavasario melodijos – 2019“ Šiauliuose solistų ir duetų grupėje pelnė II vietą.

Muzikavimo grupė

Vadovas  Raimondas Sinkevičius

Ši grupė – tai prieš 15 metų susikūrusios grupės „Saksofonų trio“  tąsa. Grupėje saksofonais  tebegroja Arvydas ir Raimondas. Trečiąjį saksofonistą pakeitė trimitininkas Algis. Pučiamųjų instrumentų grupės repertuare įvairūs populiariosios muzikos kūriniai.  Grupė groja tiktai instrumentinius kūrinius.  Muzikantai koncertuoja įvairiuose Bazilionų filialo renginiuose. 2019 m. grupės muzikantai į koncertinę veiklą įjungia ir kitus instrumentus. Vis daugiau kūrinių atliekama grojant gitara, akordeonu, armonika, kontrabosu. Šiais instrumentais grupė dažnai pritaria mišriam duetui bei solistams.