BAZILIONAI

0  Mokyklos pastatas-e1c3f710bd494eba4b21bfa2d6c46bcd.jpg

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro

BAZILIONŲ FILIALAS 

B. Mejerytės g. 1, Bazilionai, Šiaulių r., LT-80162;
 tel. (8 41) 37 38 83; el. paštas- bazilionaikc@gmail.com 
50 vietų Prof. Vytenio Rimkaus vardo žiūrovų salė.
B. Mejerytės g. 1, Bazilionai, Šiaulių r., LT-80162)

Bubių salė – 80 vietų žiūrovų salė (Seniūnijos g. 1, Bubiai, Šiaulių r., LT-80200)
Gilvyčių salė – 80 vietų žiūrovų salė (Pušyno g. 9, Gilvyčių k., Šiaulių r., LT-80254)
Kurtuvėnų salė – 100 vietų žiūrovų salė (P. Višinskio g. 1A, Kurtuvėnai, Šiaulių r., LT-80224)

 

Kultūros renginių organizatorius  Raimondas Sinkevičius tel.:8 682 22371;
Meno vadovė  Birutė Sinkevičienė  tel.: 8 614 40607;
Meno vadovė Ramunė Mikėnienė tel.: 8 699 03006.
Meno vadovas   Arvydas Marcinkevičius tel:. 8 616 06038;
Valytoja   Lina Karlinskienė tel:. 8 656 20274.

1957 metais Bazilionų miestelyje pradėjo veikti pirmieji kultūros namai. Įstaigai vadovauti buvo paskirta jauna Šiaulių muzikos mokyklos  auklėtinė Nastė Kleinauskaitė. Tačiau neilgai – ją ir dar dešimt saviveiklininkų, važiuojančių iš pasirodymo, ištiko skaudi nelaimė. 
Kultūrinė veikla pristojo, bet 1959 m. vėl veikė tautinių šokių kolektyvas, vokalinis ansamblis, vėliau choras, kapela, dramos būrelis.
1987m. Bazilionuose pastatyti nauji, dideli ir erdvūs kultūros namai. 2012m. įvykdomas ES finansuojamas  projektas, kurio metu buvo pakeisti visi pastato langai  ir durys, renovuoti tualetai, sutvarkytas scenos apšvietimas, bei dalinis žiūrovų salės šildymas. 2022 metų pabaigoje Bazilionų filialo veikla perkelta į buvusios Bazilionų mokyklos patalpas.
Šiuo metu Bazilionų filiale dirba 4 kūrybiniai darbuotojai, kurie vykdo kultūrinę veiklą visoje Bubių seniūnijos teritorijoje ( apie 2600 gyventojų).

Bazilionai ( žem.  Bazėliuonā) – miestelis Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje, 6 km į pietus nuo Bubių, prie senojo prekybinio ir pašto kelio Ryga–Tilžė, Dubysos dešiniajame krante, prie Dubysos ir Deglės santakos. Seniūnaitijos centras.
Miestelyje stovi Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia (nuo 1933 m.), yra Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras, Šiaulių r. savivaldybės viešosios bibliotekos padalinys (biblioteka), Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro filialas (kultūros centras), gaisrinė, Šiaulių r. PSPC Bazilionų ambulatorija.

ŠRSKC Bazilionų filialo tikslas:  puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti švietėjišką (edukacinę) veiklą, tenkinti Bubių seniūnijos gyventojų kultūrinius poreikius ir organizuoti profesionalaus meno sklaidą.
ŠRSKC Bazilionų filialo uždaviniai:  sudaryti sąlygas Bazilionų filialo veiklos teritorijos gyventojams  dalyvauti  kultūrinėje veikloje, formuoti jų kultūrinius poreikius; sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, laiduoti etninės kultūros perimamumą; skatinti  mėgėjų meno plėtrą; vykdyti kryptingą vaikų ir jaunimo užimtumą, meninį ugdymą, edukacines programas; sudaryti sąlygas neformaliam vaikų ir jaunimo ugdymui; bendradarbiauti su Šiaulių r. savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigomis organizuojant įvairius renginius bei edukacines veiklas
ŠRSKC Bazilionų filialo vizija:  laisvalaikio, pramogų, liaudies meno, vietos tradicijų ir papročių skleidimo centras. Moderniose, pritaikytose kultūriniams poreikiams patalpose plečiantis veiklą profesionalaus ir mėgėjų meno veiklose.Daugiau
informacijos
Pagrindinės Bazilionų filialo organizuojamos šventės

Kurtuvėnų teatrų  festivalis „Kartu“ sukviečia puikius kolektyvus iš visos Lietuvos.
Kraštiečių šventė Bazilionuose vyksta tris dienas ir žiūrovus vilioja parodomis, profesionaliosios klasikinės muzikos koncertais Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčioje, pramoginės muzikos vakarais lauko erdvėse bei teatrų pasirodymais.
Vasaros palydų šventė „O vasarėlė...“ Bubiuose kviečia prisiminti savojo krašto istoriją. Šventė suburia žiūrovus ir dalyvius nuo paskutiniaisiais metais gimusių iki garbaus amžiaus dainos mėgėjų. Kiekvienais metais bubiškiai atsisveikina su vasara trankia muzika ir linksmais,
nuotaikingais šokiais.
Kaimo šventėje „Gilvyčių vasara“ gilvytiškiai mini svarbius jubiliejus ir nuoširdžiai laukia sugrįžtančių kraštiečių, džiaugiasi jų pasiekimais.
Bazilionų filialo aptarnaujamos zonos gyventojai noriai lankosi ir šiuose renginiuose: Paskutinė
Rudens šventė“ Bazilionuose, „Tie ilgi lapkričio vakarai...“ Bubiuose, „Surask paparčio žiedą“ Gilvyčiuose, valstybinių švenčių minėjimai, Užgavėnės, velykiniai renginiai vaikams, šeimų vakaronės, Joninės, eglučių įžiebimo šventės, advento vakarai.