Paslaugos

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GRUODŽIO 21 D.
SPRENDIMO NR. T-349 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS
CENTRO IR JO STRUKTŪRINIŲ TERITORINIŲ PADALINIŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ
PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2023 m. vasario 28 d. Nr. T-63
Šiauliai

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
           1. Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro ir jo struktūrinių teritorinių padalinių teikiamų mokamų paslaugų kainų, patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-349 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro ir jo struktūrinių teritorinių padalinių teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo“ 1 punktu, 26–46 eilutes ir jas išdėstyti taip:

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eur

Mato vnt.

Pastabos

Bilieto kaina

 

 

 

1.

Poilsio vakarai vidutinio ir vyresniojo amžiaus žmonėms

1,00

 

2 val.

Su įrašu

 

1.1.

 

2.00

2 val.

Su temine programa

1.2.

3.00

2 val.

Su gyva muzika

2.

Pramoginiai renginiai vaikams

1,00

1,5 val.

Su įrašu

 

2.1.

 

2.00

1,5 val.

Su temine programa

3.

Diskotekos, festivaliai ir kiti jaunimo renginiai

1,00

 

 

Su įrašu

3.1.

2,00

 

Su temine programa

3.2.

3,00

 

Su gyva muzika

4.

Mėgėjų meno kolektyvų koncertai, spektakliai

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

1 vnt.

 

Paslaugų kainos:

 

 

 

5.

Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų pasirodymai, koncertai, spektakliai (be transporto išlaidų):

120,00 

90,00 

60,00

1 val.

I–II meninio lygio kategorijos;

III–IV meninio lygio kategorijos,

Be kategorijos.

6.

Garso aparatūros suteikimo paslauga

60,00

1 renginiui

1 kw

7.

Lauko scenos suteikimo paslauga

200,00

300,00

450,00

600,00

750,00

 

3 val.

6 val.

9 val.

12 val.

24 val.

su stogu ir baltu apšvietimu, už antrą dieną mokama 50 proc. vienos paros kainos.

Į paslaugos laiką įeina transportavimo ir scenos surinkimo trukmė.

8.

Techninių priemonių, renginių atributikos, inventoriaus suteikimo paslauga

6,00

1 para

 1 vnt.

9.

Karnavalinių ir kitų koncertinių rūbų suteikimo paslauga

6,00

1 para

 1 vnt.

10.

Įgarsintojo paslaugos

10,00

15,00

1 val.

Kultūros centre.

Išvykose.

11.

Koncertinės salės erdvės suteikimo paslauga (atlikėjo bilietais)

 

 

Nuo parduotų bilietų sumos.

11.1.

Rajono KC

15 %

 

11.2.

Filialuose

5 %

 

11.3.

patalpose, neatitinkančiose sutartyje nurodytų komunalinių reikalavimų

0 %

 

12.

Didžiosios salės erdvės suteikimo paslauga proginiams renginiams

50,00

1 val.

Vaikams. Su įgarsinimu – 60,00 €

12.1.

120,00

1 val.

Suaugusiems. Su įgarsinimu – 150,00 €

12.2.

Didžiosios salės erdvės suteikimo paslauga proginiams renginiams (fiziniams asmenims)

200,00

1 renginiui

Su įgarsinimu – 230,00 €

13.

Mažosios salės erdvės suteikimo paslauga proginiams renginiams

50,00

1 val.

 

Su įgarsinimu – 60,00 €

14.

II a. fojė erdvės suteikimo paslauga proginiams renginiams

60,00

1 val.

 Su įgarsinimu – 75,00 €

15.

Diskotekų salės erdvės suteikimo paslauga

60,00

1 val.

Su įgarsinimu – 75,00 €

16.

Patalpų suteikimo paslauga įvairiems užsiėmimams

10,00

1 para

17.

Paežerių dvaro erdvės suteikimo paslauga

200,00

1 para

Už elektrą – 30,00 € parai.

Už vandenį ir kanalizaciją – 30,00 € parai.

17.1

 

Paežerių dvaro erdvės suteikimo paslauga

15,00

1 val.

Už elektrą – 3,00 €.

Už vandenį, kanalizaciją – 1,50 €.

18.

Struktūrinių teritorinių padalinių didžiųjų salių erdvių suteikimo paslauga

0,50 €

1 parai,

už vieną sėdimą vietą

Kaina pagal vietų skaičių salėje.

Už elektrą ir vandenį mokama pagal skaitiklių parodymus.

19.

Struktūrinių teritorinių padalinių kitų patalpų erdvių suteikimo paslauga

20,00

1 para

 

20.

Pavėžėjimo paslauga įstaigos transportu

1,00

1 km

 

21.

Atlikėjo bilietų platinimas

3 %

 

Nuo parduotų bilietų sumos.

22.

Reklamos paslaugos (atributika renginio vietoje)

15,00

1 renginiui

1 m² (išskyrus išorinę reklamą).

23.

Žodinė arba garsinė reklama renginio metu

15,00

2 kartus

 

24. 

Edukacinės programos

1,50

 

ŠRŠPT pažymėjimas / metodinė pažyma.

25. 

Kūrybinės dirbtuvės „Teminė fotografija

2,00 1,5 val. Mažiausia 10 žmonių grupė (1 suaugusiajam nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam grupėje.
26. Kultūrinės edukacijos užsiėmimas „Pažink,pamilk, išsaugok“ 3,00 45 min. Mažiausia 10 žmonių grupė (1 suaugusiajam nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam grupėje.
27. Kultūrinės edukacijos užsiėmimas „Šiuolaikinis šokis, aerobika“ 2,00 1 val.  Mažiausia 5 žmonių grupė (1 suaugusiajam nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam grupėje.
28. Kultūrinės edukacijos užsiėmimas „Lietuvos regionų puošmena – tautinis kostiumas“ 3,00 1 val Mažiausia 10 žmonių grupė (1 suaugusiajam nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam grupėje.
29. Kultūrinės edukacijos užsiėmimas „Pažink kitaip Zigmą Gėlę“ 2,00 1 val. Mažiausia 5 žmonių grupė (1 suaugusiajam nemokamai)
vaikui / suaugusiajam grupėje.
30. Kultūrinės edukacijos užsiėmimas „Tapk magijos  teatro artistu“ 4,00 1 val. Mažiausia 7 žmonių grupė (1 suaugusiajam
nemokamai).
31. Kūrybinės dirbtuvės „Pinsiu juostą margą“ 3,00 45 min. Mažiausia 6 žmonių grupė (1 suaugusiajam nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam grupėje.
32. Kultūrinės edukacijos užsiėmimas „Origamis lietuvių liaudies pasakose“ 2,00 1 val. Mažiausia 5 žmonių grupė (1 suaugusiajam nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam grupėje.
33. Kultūrinės edukacijos užsiėmimas „Iš močiutės skrynios – rankdarbiai, pasakos, dainos, giesmės“ 2,00 45 min.  Mažiausia 5 žmonių grupė (1 suaugusiajam nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam grupėje
34. Kultūrinės edukacijos užsiėmimas „Medaus kelias ir bičių vaško žvakių gamyba“ 5,00 45 min. Mažiausia 5 žmonių grupė (1 suaugusiajam nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam grupėje.
35. Kultūrinės edukacijos užsiėmimas ,,Pažink iliuzijos meną“ 3,00 45 min. Mažiausia 5 žmonių grupė (1 suaugusiajam nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam grupėje.
36. Kultūrinės edukacijos užsiėmimas „Sena / nauja žaislų dėžė“ 4,00 1,5 val. Mažiausia 6 žmonių grupė (1 suaugusiajam nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam grupėje.
37. Kultūrinės edukacijos užsiėmimas „Spalvingas instrumentų pasaulis“ 1,00 45 min. Mažiausia 5 žmonių grupė (1 suaugusiajam nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam
grupėje.
38. Kultūrinės edukacijos užsiėmimas „Muzikuokime kartu“ 2,00 1 val. Mažiausia 5 žmonių grupė (1 suaugusiajam nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam grupėje.
39. Kultūrinės edukacijos užsiėmimas „Grojimo gitara ypatumai“ 2,00 30 min. Mažiausia 5 žmonių grupė (1 suaugusiajam nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam grupėje.
40. Kultūrinės edukacijos užsiėmimas „Šokio galimybės saviraiškai ir tobulėjimui!“ 2,00 1 val. Mažiausia 5 žmonių grupė (1 suaugusiajam nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam grupėje.
41. Kultūrinės edukacijos užsiėmimas „Žaismingai žaislingos Kalėdos“ 4,00 1 val. Mažiausia 5 žmonių grupė (1 suaugusiajam nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam grupėje.
42. Kultūrinės edukacijos užsiėmimas „Aš – EKONAUTAS“ 3,00 45 min. Mažiausia 8 žmonių grupė (1 suaugusiajam nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam grupėje.“
         43. Kultūrinės edukacijos užsiėmimas „Dainos pasaka“

                3,00            45 min. Mažiausia 3 žmonių grupė (1 suaugusiajam nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam grupėje.
        44. Kultūrinės edukacijos užsiėmimas „Prakalbinkime medį“                 3,00           1 val. Mažiausia 5 žmonių grupė (1 suaugusiajam nemokamai).
Vaikui / suaugusiajam grupėje.“