ŠAKYNA

unnamed-9c8b56fee2330293faa27e1ccb771d88.jpg

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro

ŠAKYNOS FILIALAS

 70 vietų žiūrovų salė, Žarėnų salė – 80 vietų     

                 Šiaulių g. 24, Šakyna, Šiaulių raj., LT-81343                   

 

Kultūros renginių organizatorė Sigutė Butvidienė  tel. (8 41) 37 85 01, el.paštas sigute4@inbox.lt

Meno vadovas Rimantas Mickevičius mob. tel. 8 614 49647 el. paštas rimantasmuzika@gmail.com 

Meno vadovė Julija Gribėnė mob. tel.  8 604 57032 el. paštas julijagr90@gmail.com

Kultūrinė veikla Šakynos krašte pradedama fiksuoti nuo 1958 m. Ilga ir permaininga ten dirbusių ir gyvenusių žmonių veikla, tačiau kiekvienas paliko dalelę savo širdies… Po daugiau kaip prieš dešimtmetį vykusios respublikinės kompleksinės kraštotyros ekspedicijos Šakynos krašte, 2013 m. dienos šviesą išvydo knyga „ŠAKYNOS KRAŠTAS“. „Pagrindinis knygos objektas – žmogus. Per jo nueitą gyvenimo kelią, darbus, džiaugsmus ir vargus atsiskleidžia sudėtinga, įdomi ir garbinga Šakynos, Žarėnų ir aplinkinių kaimų istorija, kultūra, žmonių darbai“. („Šakynos kraštas“. 2013 m.). Šakynos žmonės didžiuojasi savo krašte turėdami istorijos tyrinėtoją, aktyvų kultūros puoselėtoją, muzikantą Leonardą Skėrį. Jam  2011 m. kovo 16 d. Žarėnuose minint Knygnešio dieną ir pagerbiant geriausius rajono Metų kraštotyrininkus, suteiktas Metų kraštotyrininko vardas ir įteikta premija už Šakynos ir Žarėnų krašto tyrinėjimą.

Lietuvos mažųjų kultūros sostinių atrankos posėdyje  buvo išrinktos devynios 2022 metų Lietuvos mažosios kultūros sostinės, į kurių sąrašą paTEKO ir Šakynos miestelis. Lietuvos mažųjų kultūros sostinių programa suteikia galimybę stiprinti vietos bendruomenių kultūros tradicijas, profesionalaus meno prieinamumą ir sklaidą, plėtoja kultūrinį turizmą, turtina kultūrinį gyvenimą regionuose, stiprina kultūros lauko kūrėjų tinklą. Lietuvos mažųjų kultūros sostinių projektai padeda užmegzti prasmingus kultūrinius mainus tarp pačių mažųjų kultūros sostinių Lietuvos apskrityse, skatina naujas kūrybines iniciatyvas.
 

Didieji filialo renginiai:

  • Nuo neatmenamų laikų Žarėnų parapijoje Agailių miškelyje Meilaičių koplytėlėje vyksta Šeštinių šventė. Aukojamos šventos mišios, po mišių koncertuoja įvairaus žanro meno mėgėjų kolektyvai. Po šventės, prisimenant gilias tradicijas, visi šventėje dalyvavę atvykėliai vaišinami, kaip vietiniai sako, „virtieniais“.
  • Į Joninių – Kraštiečių šventę „Po tėviškės dangum“ kviečiami  Žarėnuose gyvenę žmonės. Pagerbiami, pasveikinami gražiai besitvarkančių sodybų šeimininkai, šventės varduvininkai, prisimenama Žarėnų krašto istorija, vyksta edukaciniai užsiėmimai.
  • Seniūnijos derliaus šventės „Padirbėję iš peties, pasilinksminkim iš širdies“ suburia visas Šakynos seniūnijoje esančias bendruomenes: Šakynos, Žarėnų, Piktuižių. Pasikviečiama ir svečių: Akmenės rajono Kruopių pagyvenusių ir neįgalių žmonių bendruomenė „Ugnelė“, Mažeikių rajono Viekšnių miestelio bendruomenė.  Kiekviena bendruomenė pristato savo kiemelį, vieni kitus vaišina rudens  gėrybėmis. Šio renginio tikslas, kad bendruomenės susipažintų vieni su kitais, pasidalintų savo patirtimi.
  • Kasmet Šakynoje vyksta, jau tradicine tapusi, Vasaros šventė – Žolinės „Nupinsiu žolinių vainiką“. Šventė prasideda šv. Mišiomis Šakynos bažnyčioje, po mišių žmonės aplanko artimųjų kapus. Pavakary  visi kviečiami į šventinį koncertą, kurio metu pagerbiami nusipelnę to krašto žmones, prisimenami Žolinių papročiai, tradicijos. Vyksta įvairūs žaidimai, estafetės, gegužinė.
  • Regioninė vokalinių ansamblių dainų šventė „Melodija tau“.
  • Šakynos filiale ir Žarėnų salėje vyksta Valstybinių švenčių minėjimai, kalendorinės šventės, Užgavėnės, Motinos dienos minėjimai. Organizuojamos įvairios edukacijos, jaunimui ir suaugusiems. Vyksta pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta sausio 13-ajai atminti, „Laisvės vėjo gūsis“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui, akcija „Tautiška giesmė“, „Prisiminkim anapilin išėjusius“, jos metu tvarkomi savo krašto įžymiu žmonių kapai.


Daugiau
informacijos
Šakynos filialo pramoginės muzikos ansamblis „Lygiadienis“

Vadovas Rimantas Mickevičius

mob. tel. 8 614 49647 el. paštas rimantasmuzika@gmail.com

Ansamblis susikūrė 1985 m., vadovas Rimantas Mickevičius. Ansamblyje groja ir dainuoja du meno mėgėjai. Ansamblis dalyvauja įvairiuose renginiuose, groja vakaronėse. Dalyvauja regioninėje pramoginėje muzikos šventėje ,,Pop RAtas“. 2016 metais rajoninėje pramoginės muzikos šventėje „Pop RAtas“, apdovanotas pereinamuoju prizu „ Auksinis mikrofonas“, taip pat 2017 metais dalyvavo Šakynos filiale vykusioje „Pop RAtas“ šventėje. 2018 metais pasirodė Micaičių filialo renginyje, skirtame Moters dienai paminėti. 2018 m. pramoginės muzikos ansamblis pasirinko pavadinimą „Lygiadienis“. Kolektyvas koncertavo, tiek rajono renginiuose, tiek už jo ribų. Dažnas svečias Joniškio rajone. Dalyvavo rajono romansų vakare Dirvonėnų dvare, romansų vakare Žagarės ir Kruopių KC. Kryžiaus Išaukštinimo atlaiduose Micaičiuose 2019 metų rudenį.

Šakynos filialo Žarėnų salės humoro grupė „Epidemija“

Vadovė Sigutė Butvidienė

 tel. (8 41) 37 85 01, el.paštas sigute4@inbox.lt

Kolektyvas susikūrė 2002 m. Vadovė Sigita Butvidienė. Kolektyve vaidina penki dalyviai. Koncertuoja įvairiose šventėse, savo filialo organizuojamuose renginiuose, mielai dalyvauja kitų filialų renginiuose. Nuolatinė rajoninės humoro ir satyros šventės „Juoktis reikia, juoktis sveika“ dalyvė, 2014 m. dalyvavo XXI-oje Lietuvos humoro šventėje ,,Juokis – 2014“. Humoristai kurdami personažus apjungia koncertines programas. Draugiškus ryšius palaiko su kitų rajonų kolektyvais. Koncertines humoristines programas pristatė Gruzdžių, Verbūnų, Micaičių, Bridų ir kituose filialuose. 2018 metais grupė „Epidemija“ tapo geriausia rajono humoro grupe. 2018 m. dalyvavo regioninėje humoro šventėje „Juokis“ Pakruojo KC, 2019 m. „Juokis“ Naujojoje Akmenėje.

2021 m. Derliaus šventėje „Rudens duzgesys“ Naisių filialas,

2021 m. „Užverk duris vasarai“ Žadžiūnų bendruomenės namai.

2021 m. Kalėdinės eglės įžiebima. Akmenės raj. Alkiškių, Klaišių ir Šiupylių miestelio aikštėje.

2021 m. Kalėdinė šventė „Po pasakos skraiste“ Žarėnų salėje.

2022 m. Užgavėnių šventėje „Žiemą išvarysim, Užgavėnių burtai“. Naisių filiale

2022 m. ŠRSKC Šakynos filialo Žarėnų salės humoro grupės „Epimedija“ paminėjo 15-os metų

kūrybinės veiklos sukaktį.

2022 m. Rajoninė humoro ir satyros šventė „Juoktis sveika, juoktis reikia“. Žarėnuose

2022 m. 27-oje humoro grupių šventėje „Juokis 2022“. Radviliškio kultūros centras

2022 m. Laižuvos kultūros centre humoro šventėje „Juoktis sveika“.

2022 m. Tradicinėje vasaros šventėje „Pakumulšiai 2022“. Pakumulšiuose

2022 m. Žolinių šventė „Tu nupink vainiką žalią“. Akmenės rajono socialinių paslaugų centre.

2022 m. Mokslo ir žinių šventė. Gruzdžių gimnazijos Šakynos skyrius

Šakynos filialo Žarėnų salės moterų klubas „Bobinčius“

Vadovė Sigutė Butvidienė

 tel. (8 41) 37 85 01, el.paštas sigute4@inbox.lt

Žarėnų salės moterų klubas – tai kūrybiškas laisvalaikio praleidimo būdas, skirtas moterims, kurios domisi savęs atskleidimu, pokyčiais, santykiais, aktyviu požiūriu į savo gyvenimą, grožiu, kūryba. Susitikimų metu bendrauja, rengia vakarėlius, keičia įvaizdžius, linksminasi, sportuoja, dalinasi patirtimi, kviečia į susitikimus. Moterų klubą šiuo metu lanko 13 aktyvių, kūrybingų ir sumanių moterų. Moterys renkasi kartą per savaitę ne tik kurti, tobulėti, bet kartais tiesiog nuoširdžiai pasikalbėti. Klubas rengia įvairias kūrybines dirbtuves, organizuoja susitikimus su įdomiais žmonėmis, dalyvauja filialo organizuojamuose renginiuose. Draugiškus ryšius palaiko su kitų rajonų moterų klubais, vykdo bendrus užsiėmimus. Dalyvauja įvairiose akcijose: „Darom“, „Tautiška giesmė“,  2020 m. pilietinėje akcijoje „Laisvės vėjo gūsis“ ir kt.

2021 m. dalyvavo pilietinėse akcijose „Partizanų takais“,

2021 m. Akcija „Darom“, tvarko Agailių koplyčia ir jos aplinką.

2021 m. Akcijoje „Prisiminkim anapilin išėjusius“, tvarko Žarėnų kaimo kapines,

2022 m. Užgavėnių šėliojimas ‚Užgavėsi bėdų neturėsi“. Žarėnuose

2022 m.Kraštiečių šventėje „Po tėviškės dangum“, puošia viešas erdves.

2022 m. Akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“. Žarėnuose

Jaunimo meninio ugdymo būrelis

Vadovė Sigutė Butvidienė 

tel. (8 41) 37 85 01, el.paštas sigute4@inbox.lt

Vaikų kolektyvas susikūrė 1999 m., pirmoji vadovė buvo renginių organizatorė Danutė Valančiuvienė. Nuo 2007 m. kolektyvui vadovauja Sigutė Butvidienė. Metams bėgant keičiasi kolektyvas, išėjusius keičia nauji dalyviai. Per nemažą gyvavimo laikotarpį sukurta nemažai spektaklių, literatūrinių – muzikinių kompozicijų. Jaunimas dalyvauja įvairiuose Šakynos filialo organizuojamuose renginiuose. 2016 metais dalyvavo rajoninėje vaikų ir jaunimo teatrų šventėje “Po kauke“.

2021 m. kraštiečių šventė „Po tėviškės dangum“ Žarėnuose

2021 m. „Užverk duris vasarai“ Žadžiūnų bendruomenė

2021 m. Varos uždarymo šventė „Užverk duris vasarai“ Žarėnų salė

2021 m. Šventinis koncertas „Senelės pasaka“ Žarėnų salė

2022 m. Akcija „Partizanų takais“

2022 m. Užgavėnių šėliojimas „Užgavėsi bėdų neturėsi“. Žarėnuose

2022 m. Vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų šventėje – konkurse JURIJA. Pasakotojų grupėje II vieta, dainuotojų grupėje I vieta. Raudėnuose

2022 m.Virtualiame respublikiniame vaikų ir jaunimo kūrybinių darbų parodoje „Šokis manyje“

2022 m. Respublikiniame virtualiame šokių festivalyje „Šokis manyje“

2022 m. Šventinis koncertas „Tau mama“. Žarėnuose

2022 m. Tradicinė kraštiečių šventė „Po tėviškės dangum“. Žarėnų parke

2022 m. Tradicinėje vasaros šventėje „Pakumulšiai 2022“. Pakumulšiuose

2022 m. Akcija ,,Visa Lietuva šoka‘‘.