ŠAKYNA

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro

ŠAKYNOS FILIALAS

(III kategorija) 70 vietų žiūrovų salė, Žarėnų salė – 80 vietų     

Šiaulių g. 24, Šakyna, Šiaulių raj., LT-81343                   

 

Kultūros renginių organizatorė Sigutė Butvidienė  tel. (8 41) 37 85 01, el.paštas sigute4@inbox.lt

Meno vadovas Rimantas Mickevičius mob. tel. 8 614 49647 el. paštas rimantasmuzika@gmail.com 

Meno vadovas Alfonsas Giedra mob. tel. 8 695 74083 el. pastas alfonsasgiedra@gmail.com 

Kultūrinė veikla Šakynos krašte pradedama fiksuoti nuo 1958 m. Ilga ir permaininga ten dirbusių ir gyvenusių žmonių veikla, tačiau kiekvienas paliko dalelę savo širdies… Po daugiau kaip prieš dešimtmetį vykusios respublikinės kompleksinės kraštotyros ekspedicijos Šakynos krašte, 2013 m. dienos šviesą išvydo knyga „ŠAKYNOS KRAŠTAS“. „Pagrindinis knygos objektas – žmogus. Per jo nueitą gyvenimo kelią, darbus, džiaugsmus ir vargus atsiskleidžia sudėtinga, įdomi ir garbinga Šakynos, Žarėnų ir aplinkinių kaimų istorija, kultūra, žmonių darbai“. („Šakynos kraštas“. 2013 m.). Šakynos žmonės didžiuojasi savo krašte turėdami istorijos tyrinėtoją, aktyvų kultūros puoselėtoją, muzikantą Leonardą Skėrį. Jam  2011 m. kovo 16 d. Žarėnuose minint Knygnešio dieną ir pagerbiant geriausius rajono Metų kraštotyrininkus, suteiktas Metų kraštotyrininko vardas ir įteikta premija už Šakynos ir Žarėnų krašto tyrinėjimą.

Didieji filialo renginiai:

  • Nuo neatmenamų laikų Žarėnų parapijoje Agailių miškelyje Meilaičių koplytėlėje vyksta Šeštinių šventė. Aukojamos šventos mišios, po mišių koncertuoja įvairaus žanro meno mėgėjų kolektyvai. Po šventės, prisimenant gilias tradicijas, visi šventėje dalyvavę atvykėliai vaišinami, kaip vietiniai sako, „virtieniais“.
  • Į Joninių – Kraštiečių šventę „Po tėviškės dangum“ kviečiami  Žarėnuose gyvenę žmonės. Pagerbiami, pasveikinami gražiai besitvarkančių sodybų šeimininkai, šventės varduvininkai, prisimenama Žarėnų krašto istorija, vyksta edukaciniai užsiėmimai.
  • Seniūnijos derliaus šventės „Padirbėję iš peties, pasilinksminkim iš širdies“ suburia visas Šakynos seniūnijoje esančias bendruomenes: Šakynos, Žarėnų, Piktuižių. Pasikviečiama ir svečių: Akmenės rajono Kruopių pagyvenusių ir neįgalių žmonių bendruomenė „Ugnelė“, Mažeikių rajono Viekšnių miestelio bendruomenė.  Kiekviena bendruomenė pristato savo kiemelį, vieni kitus vaišina rudens  gėrybėmis. Šio renginio tikslas, kad bendruomenės susipažintų vieni su kitais, pasidalintų savo patirtimi.
  • Kasmet Šakynoje vyksta, jau tradicine tapusi, Vasaros šventė – Žolinės „Nupinsiu žolinių vainiką“. Šventė prasideda šv. Mišiomis Šakynos bažnyčioje, po mišių žmonės aplanko artimųjų kapus. Pavakary  visi kviečiami į šventinį koncertą, kurio metu pagerbiami nusipelnę to krašto žmones, prisimenami Žolinių papročiai, tradicijos. Vyksta įvairūs žaidimai, estafetės, gegužinė.
  • Regioninė vokalinių ansamblių dainų šventė „Melodija tau“.
  • Šakynos filiale ir Žarėnų salėje vyksta Valstybinių švenčių minėjimai, kalendorinės šventės, Užgavėnės, Motinos dienos minėjimai. Organizuojamos įvairios edukacijos, jaunimui ir suaugusiems. Vyksta pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta sausio 13-ajai atminti, „Laisvės vėjo gūsis“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui, akcija „Tautiška giesmė“, „Prisiminkim anapilin išėjusius“, jos metu tvarkomi savo krašto įžymiu žmonių kapai.


Daugiau
informacijos
Šakynos filialo pramoginės muzikos ansamblis „Lygiadienis“

Vadovas Rimantas Mickevičius

mob. tel. 8 614 49647 el. paštas rimantasmuzika@gmail.com

Ansamblis susikūrė 1985 m., vadovas Rimantas Mickevičius. Ansamblyje groja ir dainuoja du meno mėgėjai. Ansamblis dalyvauja įvairiuose renginiuose, groja vakaronėse. Dalyvauja regioninėje pramoginėje muzikos šventėje ,,Pop RAtas“. 2016 metais rajoninėje pramoginės muzikos šventėje „Pop RAtas“, apdovanotas pereinamuoju prizu „ Auksinis mikrofonas“, taip pat 2017 metais dalyvavo Šakynos filiale vykusioje „Pop RAtas“ šventėje. 2018 metais pasirodė Micaičių filialo renginyje, skirtame Moters dienai paminėti. 2018 m. pramoginės muzikos ansamblis pasirinko pavadinimą „Lygiadienis“. Kolektyvas koncertavo, tiek rajono renginiuose, tiek už jo ribų. Dažnas svečias Joniškio rajone. Dalyvavo rajono romansų vakare Dirvonėnų dvare, romansų vakare Žagarės ir Kruopių KC. Kryžiaus Išaukštinimo atlaiduose Micaičiuose 2019 metų rudenį.

Šakynos filialo Žarėnų salės humoro grupė „Epidemija“

Vadovė Sigutė Butvidienė

 tel. (8 41) 37 85 01, el.paštas sigute4@inbox.lt

Kolektyvas susikūrė 2002 m. Vadovė Sigita Butvidienė. Kolektyve vaidina penki dalyviai. Koncertuoja įvairiose šventėse, savo filialo organizuojamuose renginiuose, mielai dalyvauja kitų filialų renginiuose. Nuolatinė rajoninės humoro ir satyros šventės „Juoktis reikia, juoktis sveika“ dalyvė, 2014 m. dalyvavo XXI-oje Lietuvos humoro šventėje ,,Juokis – 2014“. Humoristai kurdami personažus apjungia koncertines programas. Draugiškus ryšius palaiko su kitų rajonų kolektyvais. Koncertines humoristines programas pristatė Gruzdžių, Verbūnų, Micaičių, Bridų ir kituose filialuose. 2018 metais grupė „Epidemija“ tapo geriausia rajono humoro grupe. 2018 m. dalyvavo regioninėje humoro šventėje „Juokis“ Pakruojo KC, 2019 m. „Juokis“ Naujojoje Akmenėje.

Šakynos filialo Žarėnų salės moterų klubas „Bobinčius“

Vadovė Sigutė Butvidienė

 tel. (8 41) 37 85 01, el.paštas sigute4@inbox.lt

Žarėnų salės moterų klubas – tai kūrybiškas laisvalaikio praleidimo būdas, skirtas moterims, kurios domisi savęs atskleidimu, pokyčiais, santykiais, aktyviu požiūriu į savo gyvenimą, grožiu, kūryba. Susitikimų metu bendrauja, rengia vakarėlius, keičia įvaizdžius, linksminasi, sportuoja, dalinasi patirtimi, kviečia į susitikimus. Moterų klubą šiuo metu lanko 13 aktyvių, kūrybingų ir sumanių moterų. Moterys renkasi kartą per savaitę ne tik kurti, tobulėti, bet kartais tiesiog nuoširdžiai pasikalbėti. Klubas rengia įvairias kūrybines dirbtuves, organizuoja susitikimus su įdomiais žmonėmis, dalyvauja filialo organizuojamuose renginiuose. Draugiškus ryšius palaiko su kitų rajonų moterų klubais, vykdo bendrus užsiėmimus. Dalyvauja įvairiose akcijose: „Darom“, „Tautiška giesmė“,  2020 m. pilietinėje akcijoje „Laisvės vėjo gūsis“ ir kt.

Šakynos filialo Žarėnų salės moterų vokalinis ansamblis (III kategorija)

Vadovas Alfonsas Giedra

mob. tel. 8 695 74083 el. pastas alfonsasgiedra@gmail.com

Žarėnų salės moterų vokalinis ansamblis susikūrė 1998 m. Pirmoji vadovė – Sandra Banevičienė. Laikui bėgant keitėsi ansamblio vadovai, dabar ansambliui vadovauja Alfonsas Giedra. Ansamblis 2014 m. dalyvavo regioninėje dainų ir šokių šventėje ,,Čia mūsų namai“ Kuršėnuose. Ansamblis koncertuoja Šakynos filialo organizuojamose renginiuose. Valstybinių švenčių minėjimuose. Ansamblis atlieka ir romansų kūrinius. Draugiškus ryšius palaiko su Telšių rajono Žarėnų kultūros centro, Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro Kruopių kultūros namais, Joniškio kultūros centro Skaistgirio padaliniu.  2017 m. 2018 m. 2019 m. metais dalyvavo Šiaulių rajono vokalinių ansamblių šventėje „Aš atdarysiu dainų skrynelę“. 

2020m. dalyvavo konkurse „Sidabriniai balsai“, kolektyvui suteikta III kategorija.

Jaunimo meninio ugdymo būrelis

Vadovė Sigutė Butvidienė 

tel. (8 41) 37 85 01, el.paštas sigute4@inbox.lt

Vaikų kolektyvas susikūrė 1999 m., pirmoji vadovė buvo renginių organizatorė Danutė Valančiuvienė. Nuo 2007 m. kolektyvui vadovauja Sigutė Butvidienė. Metams bėgant keičiasi kolektyvas, išėjusius keičia nauji dalyviai. Per nemažą gyvavimo laikotarpį sukurta nemažai spektaklių, literatūrinių – muzikinių kompozicijų. Jaunimas dalyvauja įvairiuose Šakynos filialo organizuojamuose renginiuose. 2016 metais dalyvavo rajoninėje vaikų ir jaunimo teatrų šventėje “Po kauke“.

Moterų vokalinis ansamblis (IV kategorija)

Vadovas Alfonsas Giedra (Šakyna)

2012 metais Šakynos filiale susikūrė moterų ansamblis, vadovas Alfonsas Giedra. Ansamblyje dainuoja aštuonios moterys. Kolektyvas koncertuoja Šakynos filialo organizuojamuose renginiuose: valstybinių švenčių minėjimuose, advento popietėse, Joninių šventėse, vasaros šventėje – Žolinės atlaiduose. 2014 metais ansamblis dalyvavo regioninėje dainų ir šokių šventėje ,,Čia mūsų namai“ Kuršėnuose. 2016 ir 2018 metais dalyvavo respublikinėje vokalistų ir vokalinių ansamblių šventėje „Aš atdarysiu dainų skrynelę“, suteikta IV kategorija.

Humoro grupė „Pirmadienis“

Vadovas Rimantas Mickevičius

mob. tel. 8 614 49647 el. paštas rimantasmuzika@gmail.com

Kolektyvas susibūrė 1989 m. Humoro grupė koncertuoja savo filialo, bei kitų filialų rengiamuose renginiuose bei šventėse. Nuolatinė rajoninės humoro ir satyros šventės  „Juoktis reikia, juoktis sveika“dalyvė. 2016 metais dalyvavo regioninėje humoro šventėje „Juokis 2016“ (Raseiniai). Taip pat dalyvauta „Juokis 2016“ su koncertine programa Kuršėnų kultūros centre ir Pakruojo kultūros centre. 2017 metais – Naujosios Akmenės kultūros rūmuose humoro šventėje „Juokis 2017“. 2018 metais dalyvavo Žarėnų salėje rajoninėje satyros ir humoro šventėje „Juoktis sveika, juoktis reikia“, regioninėje humoro šventėje „Juokis 2018“ Pakruojyje.

2019 metais humoro grupė „Pirmadienis“ atšventė 30 metų jubiliejų. Nuo 2008m. dalyvauja humoro sambūrio „Juokis“ koncertuose. 2019 m. koncertavo Ariogalos, Telšių raj. Tryškių ir Nevarėnų KC. Rajoninėje humoro ir satyros šventėje „Juoktis reikia juoktis sveika“.

Instrumentinė jaunimo grupė

Vadovas Rimantas Mickevičius (Šakyna)

mob. tel. 8 614 49647 el. paštas rimantasmuzika@gmail.com

Jaunimo instrumentinė grupė įsikūrė 2011 m. Vadovas Rimantas Mickevičius. Šiuo metu grupėje yra penki nariai. Atliekama įvairi muzika nuo lietuvių liaudies iki populiariosios muzikos kūrinių. Dalyvauja įvairiose šventėse.

Šakynos filialo liaudiškos muzikos kapela „Geri vilkai“

Vadovas Rimantas Mickevičius

mob. tel. 8 614 49647 el. paštas rimantasmuzika@gmail.com

Liaudiškos muzikos kapela susibūrė 2011 m., kapelos vadovas Rimantas Mickevičius. 2014 m. kapela grojo žemdirbių ir kaimo gyventojų šventėje ,,Derlius 2014m.“ Vilniuje. Liaudiškos muzikos kapelos repertuaras įvairus. Skamba lietuvių liaudies dainos bei kompozitorių instrumentiniai kūriniai. Koncertuoja savo filialo šventėse, o taip pat ir tradicinėje rajono kapelų ir liaudies muzikantų šventėje ,,Auksinio rudens valsas“. Kapela džiugina ne tik filialo renginiuose, bet koncertuoja kituose rajonuose, žiūrovus džiugino Vilniuje respublikinėje žemdirbių šventėje, Kuršėnų žemdirbių šventėje. 2016 metai dalyvavo rajoninėje liaudies muzikantų ir kapelų šventėje „Auksinio rudens valsas“. 2018 metais sudalyvavo Šiaulių regiono dainų ir šokių šventėje „Vardan tos…“ Kuršėnuose.

2019 m. dalyvavo rajoninėje liaudies muzikantų liaudies kapelų šventėje „Auksinio rudens valsas“ Drąsučiuose. Koncertavo Joniškio raj. Gaižaičių bendruomenės namuose, Telšių rajono Žarėnų KC.