Korupcijos prevencija

Viešo ir anoniminio informavimo galimybės apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad jam neteisėtais Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, dėl Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro ūkvedys Andrius Saliamonavičius

Mob. +370 698 10 240

El. p. andrius.saliamonavicius@gmail.com

Paštu už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingam asmeniui, Ventos g. 11A, Kuršėnai, LT-81157 Šiaulių rajonas

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Gertrūa Gulbinaitė

Mob. +370 618 666 02 (darbo valandomis)

El.p.direktorius@siauliurajonokc.lt

Paštu Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro direktorei, Ventos g. 11A, Kuršėnai, LT-81157 Šiaulių r. sav. 

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT):
El. p. pranesk@stt.lt

Visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu  +370 5 266 333

Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Prašome nurodyti savo kontaktinę informaciją ir galimybes su Jumis susisiekti.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos atmintinė

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo formą, patvirtintą 2018 m. gegužės 21 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-86 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuri gali palengvinti valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui pateikti tikslingą informaciją apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką (šią formą galima rasti Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainės skilties „Palikti pranešimą svetainėje“poskiltyje „Valstybės tarnautojams“) Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2c126b325df711e896f6c1bcca8cd3a8/eUfzzQdCqU

Atmintinė valstybės tarnautojui (ar jam prilygintam asmeniui), susidūrusiam su korupcija

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro dokumentai, susiję su korupcijos prevencija

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro antikorupcinio elgesio taisyklės

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro korupcijos prevencijos 2023-2024 metų programa

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro korupcijos prevencijos 2023-2024 metų programos įgyvendinimo priemonių planas

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro korupcijos prevencijos išvada

Asmenų skundų pranešimų nagrinėjimo tvarka

Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas:

  1. Direktorius;
  2. Direktoriaus pavaduotojas;
  3. Ūkvedys;
  4. Vyriausias buhalteris.