„NESENSTANTYS ŠIRDIM“

„NESENSTANTYS ŠIRDIMI“ – Pasaulio lietuvių dainų švenčių (1994 m. ir 1998 m.), Pasaulio lietuvių dainų šventės „Mes“ (2003 m.), Lietuvos dainų šventės „Būties ratu“ (2007 m.), Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ (2009 m.), 2014 m. Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai“, skirtos Dainų šventės 90-mečiui paminėti, 2018 Lietuvos šimtmečio dainų šventės „VARDAN TOS…“ dalyvis.

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Folkloro ansamblis „NESENSTANTYS ŠIRDIMI“
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Folkloro ansamblis „NESENSTANTYS ŠIRDIMI“
Vadovė Birutė POŠKIENĖ
Vadovė Birutė POŠKIENĖ

Ansamblis susikūrė 1983 m. ir pasivadino „Nesenstantys širdimi”. Ansamblio ištakos – kultūros centre veikęs „Karo ir darbo veteranų klubas“, kuriam vadovavo D. Žalalienė. Per kelis aktyvius ir permainingus dešimtmečius folkloro ansambliui vadovavo S. Jagminienė, B. Jarošienė, D. Streckienė. Šiuo metu su kolektyvu dirba Birutė Poškienė. Kolektyvas jau daug metų yra aktyvus Kuršėnų miesto, Šiaulių rajono ir regiono švenčių, renginių dalyvis, patikimas bei įdomus savo krašto kultūros pristatytojas ir puoselėtojas – šiuo metu folkloro ansamblio „Nesenstantys širdimi“ koncertinę programą sudaro Kuršėnų krašto ir žemaitiškos liaudies dainos, tarmiški pasakojimai, autentiški prisiminimai. Ansambliečiai ir toliau nerimsta – noriai dalina savo širdžių šilumą per skambias liaudies dainas, patraukliai ir šiuolaikiškai pristato krašto papročius, tradicijas per temines koncertines programas, mūsų šalies ir ypač Žemaitijos regiono išmintį bei patirtį per šmaikštų ir taiklų žodį, šiltą ir betarpišką bendravimą, pamatinių vertybių puoselėjimą.

2006 m. ansamblio vyrų grupės atliekamas autentiškas Kuršėnų krašto dainas ir 2012 m. ansamblio narės Jadvygos Ginčienės dainas ir pasakojimus įrašė Lietuvos liaudies kultūros centras.

2008 m. kolektyvas atšventė 20-ties metų kūrybinės veiklos jubiliejų ir ta proga  išleido  kompaktinę plokštelę  „Folkloro ansamblis „Nesenstantys širdimi“.Daugiau
informacijos
Vadovo kontaktai

Vadovė Birutė Poškienė

el. p. birutepos@gmail.com

tel. 8 698 08 217