Vaikų ir jaunimo teatras „IKARAS“

Vaikų ir jaunimo teatras „IKARAS“

„Ikaras“ – Moksleivių dainų šventės, skirtos Lietuvos mokyklos 600 metų sukakčiai paminėti, (1997 m.), pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventės „Mes“ (2003 m.), Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai“, skirtos Dainų švenčių 90-mečiui paminėti, (2014 m.), Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ (2018 m. ) dalyvis.Daugiau
informacijos
Pasiekimai
 • 1985 m. teatrą įkūrė režisieriai Leontina ir Petras Valskiai.
 • 1990 m. kolektyvui suteiktas liaudies  teatro vardas „IKARAS”;
 • 1997 m. „IKARAS”  priimtas į Lietuvos Mėgėjų Teatro Sąjungą;
 • 1998 m. kolektyvas atstovavo Lietuvai V pasauliniame vaikų teatrų festivalyje „Mes- ateitis” Lingene (Vokietija).
 • 2000 m. puikiai pasirodė „EXPO – 2000” parodoje Hanoveryje (Vokietija);
 • 2001 m. Lietuvos kultūros ministerijos, Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių Dainų švenčių fondas suteikė nominaciją „Geriausias vaikų ir jaunimo teatras ir vadovas“ ir įteikė „AUKSO PAUKŠTĖS“ statulėlę;
 • 2001 m. tapo Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų šventės „Šimtakojis” laureatu (spektaklis „Eglė”); 2005 m. “Ikaras” – Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų šventės “Šimtakojis” diplomantas (spektaklis „Kingas”); 2007 m. organizavo ir vedė regioninę vaikų ir jaunimo teatrų apžiūrą-šventę „Šimtakojis 2007“, o 2009 m. regioninėje „Šimtakojo“ šventėje Zarasuose „ikariukai“ tapo diplomantais (spektaklis „Angelų pasaka“). 2011 m. „Ikaras“ – Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų šventės „Šimtakojis 2011“ diplomantas (spektaklis „Šlepetė pavojuje“), 2015 m. Lietuvos vaikų teatrų baigiamojoje šventėje-apžiūroje „Šimtakojis 2015“ teatrui už spektaklį „Vyšnių dienos“ įteiktas laureatų diplomas ir statulėlė, o aktoriukui Radenui Valinevičiui už varnėno vaidmenį – padėka ir statulėlė. 2017 m. teatras tapo Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų šventės-apžiūros „Šimtakojis 2017“ laureatu (spektaklis „Baltoji skruzdėlytė“).
 • 2001 m. “IKARAS” sėkmingai dalyvavo  tarptautinėje jaunimo teatrų stovykloje ”Sudie, Babilone” Blenhorste (Vokietija);
 • 2006 m. konkurse “Teatras vaikams atveria pasaulį” (Vilnius), kolektyvui įteiktas diplomas už kompozicinę režisūrą (spektaklis “Angelų pasaka”). 2004 m., 2005 m., 2006 m., 2007 m. teatras organizavo renginį vaikams ir jaunimui su negalia „Iš širdies į širdį” (Kuršėnai), o 2008 m. minėjo 5-ąjį šio renginio jubiliejų.
 • 2007 m. kartu su  rašytoju ir režisieriumi Vytautu V. Landsbergiu dalyvavo jo kūrybinėje popietėje ir parodė spektaklį  (pagal jo knygą) „Angelų pasaka“, dalyvavo  vaikų ir jaunimo kūrybinėje stovykloje „Teatras – menų sintezė“ Punske (Lenkija).
 • 2008 m. dalyvavo šventėje „Žibintai“ Panevėžyje ir festivalyje-kūrybinėje laboratorijoje „Atžalyno scena“ Kretingoje. Net 8 metus dalyvavo kūrybinėje stovykloje „Teatras-draugystei“ Port–sur–Saone (Prancūzija).
 • 2010 m. teatras nudžiugino kuršėniškius švente „Teatras su Ikaro sparnais“, kuri buvo skirta „Ikaro“ 25–čiui paminėti. Šventėje dalyvavo ne tik dabartiniai , bet ir buvusieji „ikariukai“.
 • 2012 m. Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras“ Zarasuose „Ikaras“ apdovanotas dviem diplomais: „Ryškiausia literatūros interpretacija“ ir „Ryškiausias vizualinis spektaklio sprendimas“ (spektaklis „Šlepetė pavojuje“).
 • 2014 m. Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras“ Utenoje „Ikaras“ apdovanotas laureatų diplomu nominacijoje „Ryškiausias vaikų teatrinės kultūros skleidėjas“.
 • 2014 m. vasarą „ikariukams“ teko didelė garbė dalyvauti Lietuvos dainų šventės Teatro dienoje „DYVŲ DYVAI“ Vilniuje (spektakliukas „Vyšnių dienos“).
 • 2015 m. lapkričio mėn. teatras pakvietė į dviejų dienų šventę „ Vaikai – mūsų sparnai“, kuri buvo skirta teatro „Ikaras“ 30–mečiui paminėti. Pirmoji šventės diena buvo skirta dabartiniams, o antroji – buvusiems „ikariukams“.
 • 2016 m. Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras“ Anykščiuose „Ikaras“ apdovanotas diplomu nominacijoje „Ryškiausias edukacinis teatro projektas“ (vasaros stovykla „Svajoti, kurti, tobulėti… kartu“).
 • 2018 m. Alantos technologijos ir verslo mokykloje, vykusioje Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras“, XII edukacinės-kūrybinės teatro stovyklos „Svajoti, kurti, tobulėti… kartu“ organizatoriai Leontina ir Petras Valskiai apdovanoti diplomu nominacijoje „Ryškiausias edukacinis vaikų ir jaunimo teatro projektas Lietuvoje“ ir įteikta statulėlė „Tegyvuoja teatras“.
 • 2018 m. „ikariukai“ dalyvavo Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ Teatro dienoje „SAU, TAUTAI, ŽMONIJAI“ (kompozicija „Giedančių paukščių mintys“).
 • 2019 m. rudenį teatras dalyvavo vaikų ir jaunimo teatrų festivalyje „Bendraamžių scena –2019“ Joniškyje. Festivalis buvo skirtas Joniškio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Bendraamžiai“ 35-mečiui paminėti. Ikariečiai parodė spektaklį D. Čepauskaitės „Musė“.
 • 2020 m. kovo mėnesį teatras dalyvavo tradicinėje popietėje Kuršėnuose „Knyga – tai pats savęs išsiilgęs žmogus“ (D. Vaičiūnas) ir teatralizuotai pristatė rašytojo V. Kirkučio poezijos knygą „Rūko ženklinimas“, J. Kiriliausko knygą „1919-ieji Kuršėnų krašte (arba kieno šiandien bus valdžia)“ bei Leontinos ir Petro Valskių leidinį „Kazimiera Kymantaitė – tai mes, mūsų tautos kultūros likimas“.
 • 2020 m. pavasarį, Pajiešmenyse vykusioje Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras“, diplomą nominacijoje „Ryškiausias teatrų festivalis“ pelnė Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Ikaras“ meno vadovai-režisieriai Leontina ir Petras Valskiai, už surengtą vieną ryškesnių Lietuvoje mėgėjų teatrų festivalį-konkursą „Kazimiera Kymantaitė – nacionalinės dramaturgijos puoselėtoja“, skirtą aktorės ir režisierės Kazimieros Kymantaitės 110-osioms gimimo metinėms paminėti.

 

Ryškiausi darbai: V. Palčinskaitės „Septynios snieguolės ir vienas nykštukas”, M.Martinaičio „Pelenų antelė”, „Sveika, Pepe!” (pagal A.Lindgren “Pepė Ilgakojinė“), J.Glinskio „Muzikėlė”, S.Gedos „Ak vija, pinavija”, „Snieguolė ir septyni nykštukai”, (P. Valskio inscenizacija pagal brolių Grimų pasakas), poetinė kompozicija „Abejoju ir klausiu” (pagal J.Nekrošiaus eiles), E.Gudelio „Žvaigždžių vaikas”, „Eglė” (pagal lietuvių liaudies pasaką „Eglė žalčių karalienė”), J.Glinskio „Kingas”, „Angelų pasaka” (pagal Vytauto V.Landsbergio „Angelų pasakos”), sceninės kompozicijos: „Zigmas Gėlė – neišsiskleidęs poezijos žiedas“, „Lietuvių kalbą gelbėjo knygnešiai“, „Laurynas Ivinskis – strazdas, giedantis tautos išminties himną“, J. Grušo „Angelas“, „Šlepetė pavojuje“ (pagal V. Račicko knygą), J. Glinskio „Po svarstyklių ženklu“, „ Septyniolika“ (pagal  M. Valiuko pjesę „17“), šokio spektakliai: „Kodėl?“, „Kai širdys plaka šokio ritmu…“ ir šokio etiudas „Žmogus su kauke“, publicistinė kompozicija „Tekančio laiko įrašai“ (pagal J. Griciaus ir V. Kirkučio kūrybą), „Vyšnių dienos“ (pagal A. Liepienės, A. Matučio, R. Skučaitės, N. Lapinskienės kūrybą), A. Liepienės „Baltoji skruzdėlytė“, N. Marčėnaitės knygos „Lėlė“ teatralizuotas skaitymas, D. Čepauskaitės „Musė“, V. Žilinskaitės „Snaigė kuri nesutirpo“, sceninės kompozicijos: „Giedančių paukščių mintys“, „Žmogus, plaukiojęs muzikos garsuose“, skirta kraštiečiui kompozitoriui V. Šeinauskui pagerbti, „Mūsų dienos buvo pilkos ir jaunystė prarasta…“, skirta Šiaulių rajono tremtinių knygos „Mus vežė belangiais traukiniais“ pristatymui.

10 spektaklių nufilmuota LTV , 4 – Šiaulių televizijoje, dalyvauta tradicinėse Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų šventėse – „Vaikų scena”, „Vėjo malūnėlis”, „Vaikai vaikams”, „Vaikystės rampa”,  „Atžalyno scena”, „Bildučiai”, „Kelmės scena”, „Baltoji varnelė”, „Vaidiname draugams“, „Aitvaras”, „Lėlių pavasaris“, „Vaikystė – pienės pūkas“ ir kt.

 

Parengti ir įgyvendinti projektai

2002 m. ir 2004 m. ŠRSKC Kuršėnų teatras „Ikaras“ organizavo tarptautinę vaikų ir jaunimo teatrų kūrybinė stovyklą „Teatras su Ikaro sparnais” Kuršėnuose.

2003 m. „Ikaras“ kartu su Pavenčių vidurine mokykla parengė projektą „Kultūra be sienų“, skirtą Neįgaliųjų metams, ir jį  pristatė ne tik Lietuvoje, bet ir Danijoje.

 2005 m. gegužės 18-19 d. drauge su Pavenčių vidurine mokykla ir Vilniaus leidykla „Trys žvaigždutės”, parengė ir pristatė Šiaulių krašto bendruomenei bendrą projektą „Knygos teatras” (Jeronimo Lauciaus „Knygos teatro” trupių respublikinis festivalis „Pirmoji Lauciada“).

2005 m. organizavo kūrybinę vaikų ir jaunimo stovyklą „Svajok, kurk, tobulėk“ Palangoje ir Kuršėnuose. 2020 m. teatras bei vadovai Leontina ir Petras Valskiai penkioliktąjį kartą sukvietė vaikų ir jaunimo kolektyvus į edukacinę-kūrybinę teatro stovyklą „Svajoti, kurti, tobulėti… kartu“, kurią Palangoje organizavo drauge su Palangos senąja gimnazija.

2014 m. rudenį „Ikaras“ kartu su suaugusiųjų mėgėjų teatru „Mozaika“ pristatė Kuršėnų bendruomenei projektą „ Kazimieros pasaulis, prasidėjęs mieste prie Ventos“, skirtą režisierės ir aktorės Kazimieros Kymantaitės 105–osioms gimimo metinėms paminėti.

2017 m. teatras dalyvavo Tarptautinėje teatro stovykloje Punske (Lenkija) ir parodė spektaklį „Baltoji skruzdėlytė“.

2018 m. „Ikaras“ drauge su suaugusiųjų teatru „Mozaika“ organizavo jau XVI regioninę teatrų šventę „Teatro uždangą praskleidus“, kuri šiais metais buvo skirta Vydūno 150 – osioms gimimo metinėms paminėti.

 

 

2018 m. vasarą „ikariukai“ drauge su jaunimo muzikos grupės NETO atstovais dalyvavo XXIX tarptautiniame folkloro festivalyje Port – sur – Saone (Prancūzija).

2019 m. vasarą  vaikų ir jaunimo teatras „Ikaras“ drauge su suaugusiųjų mėgėjų teatru „Mozaika“  organizavo respublikinį mėgėjų teatrų festivalį-konkursą „Kazimiera Kymantaitė – nacionalinės dramaturgijos puoselėtoja“, skirtą aktorės ir režisierės Kazimieros Kymantaitės 110-osioms gimimo metinėms paminėti.

2019 m. rudenį teatras „Ikaras“, bendradarbiaudamas su Kelmės mažuoju teatru, vykdė projektą „Žemaičių kultūrinis identitetas spektaklyje „Kražių skerdynės“.

Išlaikydami pirmojo lietuviško kalendoriaus leidėjo L. Ivinskio tradiciją, „Ikaro“ vadovai yra parengę ne vieną kalendorių. 2018 metais Leontina ir Petras Valskiai sudarė 2018 – 2019 metų kalendorių „Begalinis tikėjimas teatru“, skirtą aktorės Agnės Gregorauskaitės 80 – mečiui paminėti, o 2020 metais sudarė 2020 – 2021 metų kalendorių „Jaunųjų kūrėjų stovykla“, skirtą edukacinės-kūrybinės teatro stovyklos „Svajoti, kurti, tobulėti… kartu“ 15-mečiui.

ŠRSKC Kuršėnų vaikų ir jaunimo teatro „Ikaras“ spintoje guli daug storų segtuvų, kuriuose metai iš metų sugula teatro gyvenimas. „Ikarietės“ Eglė ir Ieva Poškutės parengė 2017 metų teatro „Ikaras“ metraštį ir 2018 metų nacionalinėje mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijoje laimėjo antrąją vietą.

 

Vadovo kontaktai

Vadovė Vaiva Melvydaitė

tel. 8 670 38 146  el.p. teatras.ikaras@gmail.com