GINKŪNAI

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro

GINKŪNŲ FILIALAS

(II kategorija) 100 vietų žiūrovų salė

Žeimių g. 9, Ginkūnai, Šiaulių r. LT-81494, tel. (8 41) 50 70 20 el.paštas ginkunukc@gmail.com

 

Kultūros renginių organizatorė Genovaitė Doftartaitė mob. tel. 8 615 50 184, el.

Meno vadovė  Birutė Andriukaitienė tel. 8 615 60 445, el. paštas ba1649@gmail.com

Meno vadovė - choreografė Asta Rimkuvienė mob. tel.  8607 51 552

Meno vadovė Zita Bružienė tel. 8672 26231 el.paštas zzitabru@gmail.com

Akompaniatorė Jūratė Narvilienė mob. tel. 8 686 84 660

Valytoja Vida Ignaciūnienė tel.8600 38349

Pokario metais ginkūniškiai rinkdavosi į klubą – skaityklą, kuri tik 1957 metais buvo pertvarkyta į kultūros namus. Ši data ir laikoma kultūros namų gimtadieniu.

Pirmieji kultūros darbuotojai Stasė Vilkauskaitė ir Vytautas Juozapaitis sutelkė muzikantus į kaimo kapelą, sukūrė šokių kolektyvą, chorą. Po kelių metų įsikūrė estradinis ansamblis, vaikų pučiamųjų orkestras. Algimanto Vietos vadovaujamas instrumentinis ansamblis respublikinėje apžiūroje pelnė II vietą. Sėkmė visada lydėjo dramos kolektyvą – seniausią ratelį, susikūrusį dar prieš kultūros namų atidarymą. Jam vadovavo Petras Stonys.

Nuo 1972 metų ginkūniškių kultūriniu gyvenimu pradėjo rūpintis  kultūros centro direktorė Genovaitė Doftartaitė. Tuo metu susibūrė ir šiandien Ginkūnus ir Šiaulių rajoną garsinantys mėgėjų meno kolektyvai. .  Nuo 2017 vasario – kultūros renginių organizatorė.

Nuo 1972 metų renkama Ginkūnų kultūros namų kraštotyrinė medžiaga (nuotraukos, padėkos, sveikinimai, koncertinės programos, įvairių susitikimų medžiagos). Rajono kraštotyros taryba ir Metų kraštotyrininko premijos skyrimo komisija 2009  Metų kraštotyrininko vardą suteikė Genovaitei Doftartaitei, Ginkūnų kultūros  centro direktorei –  už tvarkingai ir nuosekliai kaupiamą informaciją bei nuotraukas apie savo įstaigos ir joje gyvuojančių mėgėjų meno kolektyvų veiklą.

1999 m. Lietuvos kultūros ministerijos, Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių Dainų švenčių fondas suteikė nominaciją „Geriausia suaugusiųjų šokių grupė  ir vadovas“ ir įteikė „AUKSO PAUKŠTĖS“ statulėlę.

2007 metais Ginkūnų kultūros namai atšventė 50 metų darbo veiklos jubiliejų.  Nors savų tikrų namų per tą pusšimtį metų kaip ir neturėjo, glaudėsi ten kur priimdavo, tai mokykloje, tai ūkio kontoroje. Tik 2001 metais rajono savivaldybė nupirko patalpas. Dideliems renginiams nuomojamos Lietuvos krikščioniškojo fondo patalpos.

2017 metais Ginkūnų kultūros namai atšventė  60 metų darbo veiklos jubiliejų.

Kultūros darbuotojai bendradarbiauja su Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija, vaikų lopšeliu – darželiu, seniūnija, bendruomene.Daugiau
informacijos
Moterų vokalinis ansamblis „RASA“

 

Kolektyvo vadovė Birutė Andriukaitienė  tel. 8 615 60445; el. paštas ba1649@gmail.com

 Koncertmeisterė Jūratė Narvilienė tel. 8 686 84660

Kolektyvas susikūrė 1973 m. Pirmasis kolektyvo vadovas – V. Biknevičius. Vėliau kolektyvui vadovavo V. Ruzgys, A. J. Bartašius. Nuo 1976 m. su ansambliu dirbo Birutė Prokopavičienė. 1986 m.  kolektyvui pradeda vadovauti Birutė Andriukaitienė. 2008 m. kolektyvas šventė kūrybinės veiklos 35-metį. Šia proga ansambliui suteiktas „RASOS“ vardas.

Kolektyvo pasiekimai – 

 • 1977 m. Respublikiniame konkurse „Dainuoja darbo Lietuva“ pelnyta III vieta.
 • 1978 m. Kolektyvaa dalyvavo Liaudies dainų atlikėjų TV konkurse „Liaudies daina-78″.
 • 1982 m. Lietuvos Vaisių ir Daržovių ministerijos meno saviveiklos apžiūroje pelnė III vietą.
 • 2001 m.  Respublikinio konkurso „Sidabriniai balsai“ zoniniame ture (Telšiai) iškovotas III laipsnio diplomas.
 • 2003 m. Šiaulių apskrities vokalinių ansamblių festivalyje – konkurse „Dainos sparnai“ (Joniškis) kolektyvas  pelnė diplomą už originaliausiai atliktą kompozitoriaus A. Raudonikio dainą.
 • 2002 –  2003 m. „RASA“ koncertavo Slampės kultūros namuose (Latvija).
 • 2004 m. Regioniniame vokalinių ansamblių festivalyje – konkurse „Lietuviais esame mes  gimę“ (Kuršėnai) laimėta II  vieta.
 • 2005 m., 2007 m., 2009 m. Šiaulių apskrities mėgėjų meno festivalyje „Rudens mozaika“ pelnė 2 diplomus „Už skambią dainą“ ir „Už sceninės aprangos kultūrą“.
 • 2005 m. Respublikiniame vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai“ pelnytas II laipsnio diplomas.
 • 2005 m. ir 2006 m. Dalyvavo Port-sur-Saone (Prancūzija) tarptautiniame folkloro festivalyje.
 • 2010m. Respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių “Sidabriniai balsai” konkurse tapo laureatais.
 • 2011 m. X vokalinių ansamblių šventėje – konkurse “Kur aukštas klevas” (Guostagalis) laimėta II vieta.
 • 2002 m. ir 2012 m. išleistos CD plokštelės.
 • 2013 m. Moterų vokaliniam ansambliui „RASA” sukanka 40 kūrybinės veiklos metų.
 • 2013 m. 19 – oje rajono vokalinių ansamblių šventėje – peržiūroje „Aš atdarysiu dainų skrynelę“ Kuršėnuose.
 • 2013 m. Vokalinių ansamblių festivalyje – konkurse „Kur aukštas klevas“ Guostagalyje (Pakruojo raj.). Kolektyvas didžiųjų vokalinių ansamblių kaimų ir miestelių kategorijoje laimėjo III vietą.
 • 2013 m. Įvyko kolektyvo jubiliejinis 40 metų koncertas.
 • 2013 m. DVD kompaktinės plokštelės pristatymas ir išleistas DVD „Auksinio rudens šventė“.
 • 2014 m.  Respublikiniame vokalinių ansamblių šventėje – konkurse ,,Šilų aidai – 2014″ už ilgametį dalyvavimą šventėje kolektyvas buvo apdovanotas specialiu Šilalės mero prizu.
 • 2014 m. dalyvavo Respublikinėje Dainų šventėje „Čia mano namai“
 • 2016 m. Lietuvos vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai 2016“ Ginkūnų moterų vokalinis ansamblis  „RASA“ pelnė II  laipsnio diplomą.
 • 2016 m. spalio mėn. kolektyvas  lankėsi Latvijoje  Rencenu  kultūros namuose, kur vyko tradicinė vokalinių ansamblių šventė.  Dalyvavo Mažeikiuose vokalinių ansamblių šventėje „Rudens melodijos“
 • 2017 m. Ginkūnų filialo moterų vokalinis ansamblis „RASA“ kartu su mišraus choro „ŠALTINIS“ moterų grupe bei  Bridų filialo Aukštelkės moterų vokaliniu ansambliu „ŠERMUKŠNĖLĖ“ parengė bendrą moterų choro repertuarą su kuriuo rugpjūčio mėn. vyko į Prahos vasaros chorų susitikimus Čekijoje. Prahos senamiesčio Šv. Mikulašo ir Šv. Martino bažnyčiose surengė du koncertus.
 • 2018 m. gegužės 19 d.  jungtinis Ginkūnų Aukštelkės moterų choras dalyvavo Šiaulių apskrities dainų ir šokių šventėje Kuršėnuose, birželio 10 d. vakarų krašto dainų šventėje Klaipėdoje, liepos 6 d. 2018 Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“ Vilniuje.
 • 2018 m. birželio  19 d. jungtiniam Ginkūnų Aukštelkės moterų chorui ( „RASA“ „ŠERMUKŠNĖLĖ“ „ŠALTINIS“) įteikti Šiaulių apskrities muzikos apdovanojimai Š.A.M.A. MMXVI. Kolektyvas pripažintas geriausiu Šiaulių rajono metų atlikėju.
 • 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „VARDAN TOS…“ dalyvis.
 • 2022 m. dalyvavo respublikiniame vokalinių ansamblių festivalyje - konkurse  „KUR AUKŠTAS KLEVAS 2022“ kaimų ir miestelių kategorijoje  „RASA“ pelnė garbingą antrą vietą. Respublikiniame vokalinės muzikos festivalyje- konkurse „VASAROS ŠOKIS“,  skirtame kompozitoriaus Benjamino Gorbulskio kūrybai,  pelnė trečios vietos diplomą.

Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „DOBILAS“

 

Kolektyvo vadovė Asta Rimkuvienė

„DOBILAS“ nuo 1975 m. visų Respublikinių dainų švenčių, Pasaulio lietuvių dainų švenčių (1994 m., 1998 m.), Pasaulio lietuvių dainų šventės „Mes“ (2003 m.),  Lietuvos dainų šventės „Būties ratu“ (2007 m.), Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ (2009 m.) ir 2018 Lietuvos šimtmečio dainų šventės „VARDAN TOS…“ dalyvis.

Kolektyvo pasiekimai:

 • 1974 m. susibūręs Ginkūnų tautinių šokių kolektyvas jau 39 metų sėkmingai puoselėja tautinį šokį. Jau nuo 1975 m. kolektyvas dalyvauja  respublikinėje Dainų šventėje ir tampa konkursinės programos nugalėtoju.
 • Nuo 1976 m. iki šių dienų kolektyvas tarprajoninio, o šiuo metu apskrities tautinių šokių festivalio – konkurso „Suk, suk ratelį“, laureatas.
 • Nuo 1977 m. iki šiol „DOBILAS“ yra respublikinio liaudiškų  šokių konkurso „Pora už poros“ laureatas.
 • 1999 m. Lietuvos kultūros ministerijos, Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių Dainų švenčių fondas suteikė nominaciją „Geriausia suaugusiųjų šokių grupė  ir vadovas“ ir įteikė „AUKSO PAUKŠTĖS“ statulėlę.
 • 2004 m., 2005 m.,2010 m. Šiaulių apskrities mėgėjų meno festivalyje „Rudens mozaika“  pelnė diplomą „Už aukštą meninį lygį“.
 • 2011 m. kolektyvas dalyvavo respublikiniame pagyvenusiųjų liaudiškų šokių festivalyje-konkurse „REVUONA“ Prienuose, pelnyta I vieta ir pereinamasis prizas.
 • 2013 m. Respublikiniame suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių konkurse „Pora už poros“ tarprajoniniame rate Kuršėnuose, miestelių ir kaimų grupėje pelnė I laipsnio diplomą.
 • 2013 m. Respublikiniame suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių konkurse „Pora už poros“ respublikiniame rate Prienuose, miestelių ir kaimų grupėje pelnytas I laipsnio diplomas, I vieta.
 • 2013 m. Žemaitijos regiono dainų šventėje Plungėje. (Pasiruošimas respublikinei 2014 m. jubiliejinei Dainų šventei, įvyksiančiai Vilniuje.)
 • 2013 m. Šiaulių apskrities liaudiškų šokių grupių konkursiniame festivalyje „Suk, suk ratelį 2013“. Kuršėnuose užimta I vieta ir pereinamas prizas.
 •   2014 m. dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Ohrid waves 2014“ Makedonijoje
 •  2014 m. dalyvavo Respublikinėje Dainų šventėje „Čia mano namai“
 •  2014 m. Kolektyvas šventė savo kūrybinės veiklos 40 –metį.

Už gražius laimėjimus šokėjai ir vadovai premijuoti koncertine-poilsine kelione į Bulgariją. Vėliau – ekskursijomis į Rumuniją, Lenkiją, Užkarpatę ir kt. Pažymint kūrybinės veiklos 20-metį (1994 m.), šokių kolektyvui suteiktas „DOBILO“ vardas.
Per 39- rius  veiklos metus „DOBILAS“ dalyvavo visose respublikinėse bei Pasaulio lietuvių dainų šventėse. Kolektyvas yra koncertavęs daugelyje respublikos miestų ir rajonų. Graži draugystė sieja su Latvijos respublikos Tukumo ir Limbažo rajonų, Ventspilio miesto šokėjais.

 

Moterų choras „ŠALTINIS“

Kolektyvo vadovė Birutė Andriukaitienė  tel. 8 615 60 445; el. paštas ba1649@gmail.com

Koncertmeisterė Jūratė Narvilienė tel. 8 686 84660

Kolektyvo pasiekimai – 

Nuo 1994 m. visų Pasaulio lietuvių dainų švenčių ir Lietuvos dainų šventės „Būties ratu“, „Amžių sutartinė“ dalyvis.

 • Kolektyvas susikūrė 1994 m. Tais pačiais metais kolektyvas dalyvavo dalyvavo pirmojoje Pasaulio lietuvių dainų šventėje.
 • 1998 m. dalyvavo dainų šventėje.
 • 2002 m.chorui suteiktas “ŠALTINIO” vardas.
 • 2003 m. dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje.
 • Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse  iškovotas II laipsnio diplomas.
 • 2006 m. III  laipsnio diplomas.
 • 2008 m. dalyvavoregioninėje mėgėjų chorų sambūryje Kuršėnuose.
 • 2009 m. dalyvavo Telšių apskrities dainų, šokių ir muzikos šventėje „Amžių tiltas“.
 • 2009 m. kolektyvas atšventė 15 metų jubiliejų.
 • 2010 m. dalyvavo VI Šiaurės ir Baltijos šalių chorų festivalyje Reikjavike (Islandija).
 • 2013 m. Respublikiniame  suaugusiųjų chorų konkurse Šiauliuose I ture. II mėgėjų chorų grupėje laimėtas III laipsnio diplomas.
 • 2013 m. Respublikinėje Dainų šventėje Zarasuose „Čia – mano namai“.
 • 2014 m. dalyvavo Respublikinėje Dainų šventėje „Čia mano namai“.
 • 2014 m. Šventė kūrybinės veiklos 20 –metį.
 • 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „VARDAN TOS…“ dalyvis.

Platus ir įvairus choro koncertinis repertuaras. Šalia didžiųjų klasikų kūrinių skamba ir lietuvių liaudies dainos, ir šiuolaikinių autorių kūriniai. “ŠALTINIS” kasmet savo repertuarą papildo naujais kūriniais, o koncertinės išvykos padeda siekti aukštesnio meninio lygio.

Plati choro koncertinių kelionių panorama. Koncertuota Kristijono Donelaičio muziejuje Tolminkiemyje (Kaliningrado sritis), Kelmės regioninėse chorų šventėse, St. Šimkaus chorų festivalyje “Kur bakūžė samanota” (Jurbarkas), chorų festivalyje Naujojoje Akmenėje, Šiaulių apskrities meno mėgėjų festivalyje “Rudens mozaika” (Šiauliai), respublikinėje chorų šventėje „Šviesa amžinoji dainos“ (Jonava) ir kt.

“ŠALTINIS” aktyviai dalyvauja Šiaulių rajono ir miesto kultūriniame gyvenime, rajono ir apskrities Dainų šventėse, renginiuose. Filialo direktorės G. Doftartaitės ir  kolektyvo vadovės B. Andriukaitienės iniciatyva Ginkūnų dvare nuo 2002 m. rengiama tradicinė  vokalinės muzikos šventė “Auksinis ruduo”, kuri kasmet sukviečia chorinės ir vokalinės muzikos atlikėjus iš Šiaulių apskrities bei tolimesnių rajonų.

2016 m. spalio 22 d. Ginkūnų dvare vyko  XIV-oji regioninė vokalinės muzikos šventė „AUKSINIS RUDUO 2016“ . Joje dalyvavo mišrūs chorai iš Kelmės „CANTIO“, Pakruojo „UOLAINIS“, Raseinių „ŠATRIJA“, Šiaulių „BIČIULIAI“, Kuršėnų „GIJA“ ir Ginkūnų „ŠALTINIS“. Kiekvienas choras atliko laisvai pasirinktą 15 min. programą. Koncerto finale Jungtinis choras atliko bendrą programą, tradiciškai baigdamas šventę Juozo Gudavičiaus ir Ksavero Sakalausko- Vanagėlio „Kur giria žaliuoja“.

Dabar   šaltiniečiai  pradėjo ruoštis Lietuvos suaugusių chorų konkursui, kuris vyks 2017 metais balandžio, gegužės mėn.  ir  2018 m. vyksiančiai Lietuvos dainų šventei „Vardan tos…. vienybė težydi“.

2017 m. Ginkūnų filialo  mišraus choro „ŠALTINIS“ moterų grupė kartu su moterų vokaliniu ansambliu „RASA“ ir Aukštelkės moterų vokaliniu ansambliu „ŠERMUKŠNĖLĖ“ parengė bendrą moterų choro programą ir vyko į Prahos vasaros chorų susitikimus Čekijoje.

2018 m.  gegužės 19 d. jungtinis moterų choras dalyvavo Šiaulių regiono dainų ir šokių šventėje Kuršėnuose, biržeio 10 d. vakarų krašto dainų šventėje Klaipėdoje, liepos 6 d. Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“ Vilniuje.

2018 m. birželio 19 d. jungtiniam Ginkūnų Aukštelkės moterų chorui įteikti Šiaulių apskrities muzikos apdovanojimai Š.A.M.A. MMXVI. Kolektyvas paskelbtas geriausiu Šiaulių rajono metų atlikėju.

Šiuo metu mišraus choro veikla laikinai sustabdyta, o vietoj jo susikūrė moterų choras.

Liaudiškos muzikos kapela „ŠVEDĖ“ II kategorija

Kolektyvo vadovė Zita Bružienė

 Nuo pat kultūros namų įsikūrimo 1957 metų veikia liaudiškos muzikos kapela. Kapelai vadovavo įkūrėjas Algimantas Vieta, Algimantas Jonas Bartašius, Vilija Laurutienė.

Šiandieną jau  dešimtmetį liaudiškos muzikos kapelai „Švedė“ vadovauja  Zita Bružienė –  (2007.02.20). Kolektyvas dalyvauja konkursuose, šventėse, apžiūrose, rajono dainų šventėse, koncertuoja rajono kultūros namuose, Šiaulių miesto įstaigose, Papilėje, Mažeikiuose, Radviliškyje , Telšiuose, Stačiūnuose Pakruojo r., Viekšniuose ir Kairiuose  – Joninių šventėse ir Ginkūnų kultūros centro renginiuose.  Nuo 2016 metų į kapelos koncertinę veiklą įsijungė vokalistės Vida Ignaciūnienė ir Elvyra Chalikova.

Liaudiškos muzikos kapela „Švedė“ dalyvavo Dainų šventėse:

2013 m. dalyvavo Telšiuose kapelų perklausoje – atrankoje į Respublikinę Dainų šventę;

2014 m. dalyvavo Respublikinėje Dainų šventėje “Čia mano namai”;

2018 m. Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje „Vardan tos…“ .          

2021 metų rugsėjo 22 dieną Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Ginkūnų liaudiškos muzikos kapela "Švedė" (vad. Zita Bružienė) koncertavo Baltų vienybės dienos paminėjimo renginyje Pašvitinyje,  Pakruojo r.

 

         

Moterų klubas „LAUMĖ“

 

Kolektyvo vadovė Genovaitė Doftartaitė

Klubas – tai kūrybiškas laisvalaikio praleidimo būdas, skirtas moterims ir merginoms, kurios domisi savęs atskleidimu, pokyčiais, santykiais, aktyviu požiūriu į savo gyvenimą, grožiu, kūryba. Susitikimų metu bendrauja, rengia vakarėlius, keičia įvaizdžius, linksminasi, sportuoja, dalinasi patirtimi, kviečia į susitikimus Šiaulių  dramos teatro aktorius, grožio salono darbuotojus, gydytojus, tautodailininkus, psichologus ir kitus įdomius žmones.  2011 metais klubas atšventė 15 metų veiklos sukaktį. Jubiliejaus proga klubui suteiktas vardas „LAUMĖ“.

Populiarios muzikos duetas Vida ir Elvyra

Vadovė Elvyra Chalikova
Duetas susikūrė 2020 m. Vida Ignaciūnienė ir Elvyra Chalikova dainuoja skambias, linksmas populiarias
lietuvių autorių dainas.
Duetas dalyvauja Mažeikių, Šiaulių, Joniškio, Pakruojo, Kelmės, Radviliškio rajonų renginiuose ir šventėse.
2022 m. XXII Šiaulių regiono populiarios muzikos atlikėjų šventėje „PopRatas 2022“ Gruzdžiuose.