MICAIČIAI

(III kategorija) 70 vietų žiūrovų salė

Saulės g. 1A, Micaičiai, LT-81211, Šiaulių r.

Kultūros renginių organizatorė Loreta Aušbikavičienė tel.( 8- 41)  37 88 90

el.p loretausbikaviciene @gmail.com

Meno vadovas Algis Aušbikavičius  tel.( 8- 41)  37 88 90

el.p algisausbikas @gmail.com

Valytoja Irena Kaselienė   tel.( 8- 41)  37 88 90

Pagrindinės Micaičių  filialo veiklos kryptys:

 • Saugoti, skleisti, perduoti iš kartos į kartą tautines ir vietos tradicijas.
 • Organizuoti kultūrinius renginius, skleisti šokio, muzikos ir teatro meną.
 • Rūpintis kolektyvų narių meninių poreikių ugdymu ir tenkinimu, puoselėti bendrąją ir etninę kultūrą, ugdyti ir skatinti visokeriopą meninę saviraišką.
 • Dalyvauti įvairiuose respublikiniuose renginiuose, festivaliuose.

 

                     Pirmieji kultūriniai žingsniai Micaičiuose prasidėjo, kai 1968–1969 m. prie buvusios Micaičių kolūkio kontoros buvo pristatytas priestatas – kultūros namai.  Veikė moterų ansamblis, šokių kolektyvas, kaimo kapela, ritminių šokių kolektyvai. Micaitiškiai yra pastatę ir spektaklius K. Sajos „Kepurė dega“, „Paršo gaudynės“.

              Micaičių filialas organizuoja tradicines, valstybines, kalendorines šventes, akcijas ir įvairias edukacijas. Nuo 2018 metų įsitraukia į iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ organizavimo veiklas.

 

 

 • Micaičių filialo organizuojamos šventės: valstybinių švenčių minėjimai, Užgavėnės, velykiniai bei advento renginiai, šeimų vakaronės, Joninių gegužinės, akcijos, eglutės įžiebimo, kraštiečių, derliaus šventės, įvairūs renginiai vaikams ir jaunimui bei edukacijos.
 • 2018 m. pirmą kartą Micaičių filiale buvo organizuojama Kaimynų diena, kuri buvo paminėta ir 2019 metais.
 • 2018 m. birželio 8 dieną įvyko Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos vasaros šventė ir 24 – oji Šiaulių rajono liaudiškos muzikos kapelų ir liaudies muzikantų šventė „Auksinio rudens valsas“.
 • 2018 metų vasarą Micaičių filialas dalyvavo iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“, kurioje pateko tarp geriausių. Už šį laimėjimą buvo įteiktą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos padėka.
 • 2018 metais Micaičių filiale organizuoti renginiai, skirti paminėti Atkurtos Lietuvos šimtmetį.
 • 2019 metais Micaičių filialo Pakumulšių salėje vyko renginys „Veskas žamaiteška“, skirtas Žemaitijos metams paminėti.
 • 2019 metais Micaičių filialas prisidėjo organizuojant integruotų veiklų projektą „Diena su Vaižgantu“, skirto Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms paminėti, kuriame dalyvavo Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro ir Gilvyčių mokyklos vyresnių  klasių mokiniai.
 • 2019 metų vasarą Micaičių filialas dalyvavo iniciatyvoje „Atverk duris vasarai“, kurioje pateko tarp geriausių. Už šį laimėjimą buvo įteiktą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus padėka.
 • 2020 metų kovo mėnesį organizavo akciją „Laisvės vėjo gūsis“, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui paminėti, kuri vyko ir visame Šiaulių rajone.
 • 2021 metų kovo mėnesį sukurtas ir į Micaičių kultūros namų feisbuko paskyrą įkeltas Micaičių kapelos sveikinimas skirtas Kovo 11-ąjai paminėti.
 • 2022 m. gegužės mėnesį humoro grupė „Kaimynės“ dalyvavo Radviliškyje „Juokis“ festivalyje kur laimėjo diplomą už puikią koncertinę programą.
 • 2022 metais Vaikų gynimo dienai pastatytas lėlių spektaklis „Peliukas Antanas“.
 • 2022 metais organizuota jau V-oji Micaičių rudens šventė, Kryžiaus Išaukštinimo Atlaidai.


Daugiau
informacijos
Liaudiškos muzikos kapela „Mes“

Kolektyvo vadovai ALGIS AUŠBIKAVIČIUS, 

Kapela susikūrė 2022 metais. Kolektyvą  sudaro 9 muzikantai bei 4 solistės, grojama įvairiais liaudiškais instrumentais. Liaudiškos muzikos kapelos repertuaras įvairus. Skamba Lietuvių liaudies dainos, instrumentiniai kūriniai skirti kapeloms. Kolektyvas koncertuoja ne tik Šiaulių rajone įvairiuose šventėse, bet ir kituose rajonuose. 2022 m. dalyvavo  tradicinėje rajono kapelų ir liaudies muzikantų šventėje ,, Auksinio rudens valsas“.

Liaudiškos muzikos kapela „JAUNIMĖLIS“

Kolektyvo vadovas Algis Aušbikavičius

2014 metais kolektyvui suteikta III kategorija.

„Jaunimėlis“- televizijos laidos „ Gero ūpo“(2004 m.), tarptautinio folkloro festivalio Port- sur- Saone (Prancūzija) (2005 m.), Baltijos kelio 20-mečio minėjimo (2009 m.), liaudiškos muzikos festivalio „ Skambėk Papile“(2013 m.), regioninės dainų ir šokių šventės „Čia mūsų namai“ Kuršėnai (2014 m.), Lietuvos dainų šventės „ Čia mano namai“ Vilniuje, ansamblių vakaro, Kuršėnų miesto šventės „ Puodžių sostinės 435 įkūrimo metinių paminėjimo- koncerto (2016 m.), (2018 m.) Šiaulių regiono dainų ir šokio šventės „Vardan tos…“ Kuršėnuose ir Lietuvos šimtmečio dainų šventės „VARDAN TOS…“ Vilniuje dalyvis, (2022 m.) Šiaulių regiono dainų ir šokio šventės „Skambantis gyvybės medis“ Kuršėnuose.

Kapela „Jaunimėlis“ susikūrė 2000 metais ( Raudėnų kultūros namuose). Jos vadovas –  Algis Aušbikavičius. Kapeloje groja jauni žmonės, todėl kapela ir buvo pavadinta „Jaunimėliu“. Kapeloje grojama įvairiais instrumentais – akordeonu, armonika, birbyne, lamzdeliu, smuiku, triūba. Su koncertinėmis programomis aplankyta daug Lietuvos miestų ir miestelių. Koncertuojama įvairiose filialo organizuojamose šventėse : valstybinėse, kalendorinėse. Tradiciniuose renginiuose, rajoniniuose, pramoginiuose, renginiuose vaikams ir jaunimui. Kolektyvas dalyvavo įvairiuose regioniniuose renginiuose bei šventėse, važinėjo su koncertinėmis programomis po Lietuvą – Dusetose, Rumšiškėse, Pakruojyje. 2004 ir 2005 metais dalyvavo kaimo kapelų šventėje „Griežk, smuikeli“ Kuršėnuose, „Žemaitiškas smuikelis“ Akmenėje. Kiekvienais metais kapela dalyvauja  rajoninėje kapelų apžiūroje „Auksinio rudens valsas“, visuose filialo organizuojamuose renginiuose. Nuo 2022 metų liaudiškos muzikos kapela ,,Jaunimėlis“ savo veiklą tęsia Micaičių kultūros namuose.

Micaičių bendruomenės humoro grupė „Kaimynės“

Vadovės Loreta Aušbikavičienė  ir Irena Kaselienė

Humoro grupė dalyvauja rajoninėse apžiūrose, mielai vyksta koncertuoti į kitus kultūros namus, bei įstaigas. Humoro grupė nuolatinė Šiaulių rajono tradicinės humoro ir satyros šventės „Juoktis reikia – juoktis sveika“ dalyvė. Ilgą laiką humoro grupei vadovavo  ir savo kūrybiškumu džiugino Rita Andruškevičienė. Nuo 2017 metų kolektyvo vadovė Irena Kaselienė. Grupė  dalyvauja savo filialo ir rajono organizuojamuose įvairiuose renginiuose. Kolektyvas dalyvavo humoro grupių šventėje „Šypsenėlė“.  2017 m. , 2018 m. ir 2019 m. tradicinės humoro ir satyros šventės „Juoktis sveika, juoktis reikia“ dalyvis, o 2019 m. tapo „Geriausia 2019 metų rajono humoro grupė“. Šiaulių rajono humoro ir satyros šventėje „Juoktis sveika, juoktis reikia“ 2019 m. humoro grupė pripažinta „Geriausia 2019 metų rajono humoro grupe“. 2022 m. grupė ,, Kaimynės“ dalyvavo XXVII-ojjoje humoro grupių šventėje ,, Juokis 2022“ir buvo apdovanotos diplomu.

Kūrybinės raiškos būrelis vaikams ir jaunimui

Vadovės Loreta Aušbikavičienė  ir Irena Kaselienė

2018 metais Micaičių filiale pradėjo veikti kūrybinės raiškos būrelis vaikams ir jaunimui, kuris kviečia visus užsukti ir užsiimti įvairiausia veikla. Kūrybinio būrelio metu vaikai įgauna naujų potyrių bei žinių, čia jie skatinami kurti, susipažinti su savo gebėjimais.

2019 metais kūrybinės raiškos būrelio dalyviai dalyvavo Rajoninėje vaikų ir jaunimo teatrų šventėje „Po kauke“, kurioje vaidino spektaklį pagal Antono Desant Egziuperi knygą „Mažasis princas“.

2022 metais edukacinių dirbtuvių metu vaikai kūrė lėlytes, Vaikų gynimo šventės proga Micaičių kultūros namuose, pastatytas ir parodytas  lėlių spektaklis ,, Peliukas Antanas“.

Merginų vokalinis duetas ( kolektyvo veikla sustabdyta)

Kolektyvo vadovė Loreta Aušbikavičienė 

Ansamblis susikūrė 2010 metais (Raudėnų kultūros namuose), ansamblį lankė keturios mergaitės.  Nuo 2022 metų ansamblis savo veiklą tęsia Micaičių kultūros namuose.

Šiuo metu ansamblį lanko dvi merginos. Ansamblis savo  atliekamais kūriniais papuošia ne tik Micaičių kultūros namuose organizuojamus renginius, mielai koncertuoja ir savo pasirodymais džiugina Šiaulių miesto ir  rajono renginių dalyvius, teko koncertuoti ir Telšių raj., dalyvauja apžiūrose.