„TREMTIES VARPAI“

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras „TREMTIES VARPAI“

1988 m. lapkričio 19 d. Kuršėnų kultūros namuose įvyko pirmasis politinių kalinių ir tremtinių steigiamasis susirinkimas. Po susirinkimo vykusioje vakaronėje iš širdies laisvai suskambėjo tremtyje dainuotos dainos. Tai ir buvo tremtinių choro užuomazga. Susibūrusiam kolektyvui vadovauti pradėjo Kuršėnų III vidurinės mokyklos mokytoja Dangirutė Stankienė.
1994 m. Kuršėnų politinių kalinių ir tremtinių chorui pradėjo vadovauti Birutė Jarošienė.
1998 m. gruodžio 27 d. chorui buvo suteiktas vardas „TREMTIES VARPAI“.
Nuo 2008 m. kovo mėnesio šiam kolektyvui pradėjo vadovauti Jovita Bražukienė.
Choras žinomas rajono klausytojams, aktyvus visų rajono švenčių dalyvis. Apvažiavęs daug Lietuvos kampelių, kolektyvas turi nemažai draugų kituose rajonuose ir miestuose, dalyvauja religiniuose renginiuose, žuvusių partizanų pagerbimo vietose – paminklų šventinimo ceremonijose.

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro   politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras „TREMTIES VARPAI“
Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras „TREMTIES VARPAI“
Vadovė Jovita BRAŽUKIENĖ,  Koncertmeisterė Danutė STRECKIENĖ
Vadovė Jovita BRAŽUKIENĖ, Koncertmeisterė Danutė STRECKIENĖ


Daugiau
informacijos
Vadovo kontaktai

Vadovė Jovita Bražukienė

el. p. jovkebra@yahoo.com

tel. 8 613 91 950

Koncertmeisterė Danutė Streckienė

el. p. sdanute11@gmail.com

tel. 8 682 09 747