GRUZDŽIAI

kultūrkė-c7627780385cd9a54b94337fc2192731.jpg

 Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro

GRUZDŽIŲ FILIALAS

200 vietų žiūrovų salė

Šiaulių g. 3, Gruzdžiai, Šiaulių raj., tel. (8 41) 37 22 91

Kultūros renginių organizatorius Gintaras Kiura mob. tel. 8 688 25 498,  el. paštas kiuragintaras@gmail.com

Meno vadovas Marius Tarasevičius mob. tel.  8 629 50 913, el. paštas mario.tarasini@gmail.com

Meno vadovė Rasa Šiškuvienė mob. tel.  8 612 35 698, el. paštas spongebobe15@gmail.com

 

 

1916 m. Gruzdžiuose įsikūrė mažytis kultūros namų židinėlis: įsisteigė kanklių draugija, scenos mėgėjų būrelis. Už vakarų metu surinktus pinigus jie įsigydavo knygų, gamindavo dekoracijas. Repertuarą parinkdavo ir vakarus organizuodavo Maskvos universiteto studentai – medikas Liudas Jonkus, jo brolis Pranas Jonkus iš Valdomų kaimo. Aktyvios vaidintojos buvo seserys Bronė ir Morta Šalkauskaitės.

Tarpukario laikotarpiu pastovios salės Gruzdžiuose nebuvo. Vakarai buvo ruošiami privačiuose namuose. 1922 m. suvaidinta “Meilė ir klasta” Šiaulių gatvės 14-ame name. Vaidino dainininkė Zofija Kulnytė–Bandorienė, Juozas Bauža, Koverienė, Marytė Daujotienė.

1929 m. Gruzdžiuose jau buvo  dūdų orkestras, o 1930 m. – mišrus šokių ratelis.

Pokario metais Nepriklausomybės aikštėje stovėjusiame name veikė klubas – skatykla. Nuo 1949 m. klubo – skaityklos vedėju dirbo Algis Ciškevičius. Vėliau klubas – skaitykla perorganizuota į kultūros namus.

2005 m. rekonstravus parduotuvę Šiaulių gatvėje, priešais tuometinę vidurinę mokyklą (dabar gimnazija), įrengtos dvi kultūros įstaigos – biblioteka ir Kultūros namai. Per tradicinę Roko šventę įvyko Kultūros namų atidarymas.

2019 - 2022 m. Kultūros namai atsinaujino patalpas, juose atsidarė ir vaikų dienos centras, taip pat juose vyksta Kuršėnų meno mokyklos Gruzdžių vietovės mokinių pamokos ir repeticijos.

Gruzdžiuose kultūros darbuotojų dėka dar aktyviau pradėti puoselėti ,,Vasaros ir Šv. Roko atlaidai” kurie peraugo net į trijų dienų festivalius. Kultūros darbuotojai, aktyviai rengia įvairias edukacijas, bei su jomis pasirodo ir kituose Šiaulių rajono filialuose. Gruzdžių filialo darbuotojai aktyviai dalyvauja akcijose ir projektuose, prisideda prie Kuršėnų kultūros centro rengiamų rajoninių ir respublikinių renginių.

 Daugiau
informacijos
Liaudiškos muzikos kapela

Kolektyvo vadovas Marius Tarasevičius

1998 m. liaudiškos muzikos kapela dalyvavo Kuršėnuose vykusiame kompozitoriaus V. Juozapaičio jubiliejiniame vakare “Grok, Jurgeli”. Kapelai vadovavo: V. Ablingis (1988 – 1994 m.) R. Danilevičius (1994 – 1997 m.), N. Karalienė (1997 – 2002 m.), H. Kalinas (1997 – 2005 m.). Dabar jai vadovauja Marius Tarasevičius.

2022 m. Kapelos sudėtis visiškai pasikeitė. Kolektyvas susibūrė iš Gruzdžių miestelio ir apskrities meno mėgėjų. Muzika pradėjo skambėti kitokiais tonais ir instrumentų įvairove. Liaudiškos muzikos kapeloje groja Gintaras Kiura (kontrabosas, vokalas), Arūnas Izokaitis (gitara, vokalas) ir Tomas Meiliulis (mušamieji), Marius Tarasevičius (akordeonas), Vaclovas Dauskurdis (akordeonas). Kolektyvas aktyviai ieško ir pildosi naujais nariais.

Kolektyvas koncertuoja miestelio bendruomenei, rajono ir apskrities renginiuose.

2017 m. dalyvavo:

 • Šiaulių rajono kapelų ir liaudies muzikantų šventė ,,Auksinio rudens valsas”, skirtas Bazilionų kultūros namų 60 – mečiui, Bazilionų filialas.

2018 m. dalyvavo:

 • XXIV-oji Šiaulių rajono liaudiškos muzikos kapelų ir liaudies muzikantų šventė ,, Auksinio rudens valsas”, Micaičių filialas.

2018 m. dalyvavo:

 • XXIV-oji Šiaulių rajono liaudiškos muzikos kapelų ir liaudies muzikantų šventė ,, Auksinio rudens valsas”, Micaičių filialas.

 

2022 m. dalyvavo:

 • Šiaulių regiono dainų ir šokių šventė ,,Skambantis gyvybės medis”.
 • Muzikos festivalis ,,Rugeli namo” – kapelų varžytuvės Piktuižiuose.
Muzikos grupė „BRANDUS“

Kolektyvo vadovas Gintaras Kiura 

2017 metais susikūrė senosios ir šių laikų pop muzikos mylėtojų grupė. Grupėje groja: Šakynos filialo meno vadovas Rimas Mickevičius (klavišiniai, vokalas), Gintaras Kiura (el. gitara, vokalas), Arūnas Izokaitis (akustinė gitara, vokalas), Laimutis Jurgaitis (mušamieji), Ričardas Šemetas (bosinė gitara), vadovas Marius Tarasevičius (akardeonas).

2019 m. Grupei pradėjo vadovauti renginių organizatorius Gintaras Kiura.

2022 m. Grupė pakeitė būgnininką klavišistą ir bosistą. Šiuo metu grupėje groja būgnininkas Rimantas Mickevičius, Gintaras Dzidolikas (klavišiniai) ir Jurijus Pasnovas (bosinė gitarta)

Grupė aktyviai naujina savo repertuarą, koncertuoja įvairiuose miestelio, rajono renginiuose.

2017 m. – 1019 m. dalyvavo:

 • Romų muzikos festivalis ,,Tamburinas”, Šiauliai.
 • Šiaulių rajono populiariosios muzikos šventė ,,Pop Ratas”, Šakynos filialas.
 • Įvairūs koncertai Šiaulių rajone.

 

2019 - 2022 m. dalyvavo:

 • Šiaulių miesto šventės.
 • Šiaulių rajono populiariosios muzikos šventė ,,PopRAtas”.
 • Įvairūs rajoniniai ranginiai, festivaliai.