GRUZDŽIAI

jjj-2094521813884f3e39c8497a3f183964.jpg

 Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro

GRUZDŽIŲ FILIALAS

200 vietų žiūrovų salė

Šiaulių g. 3, Gruzdžiai, Šiaulių raj., tel. (8 41) 37 22 91

Kultūros renginių organizatorius Gintaras Kiura mob. tel. 8 688 25 498,  el. paštas kiuragintaras@gmail.com

Meno vadovas Marius Tarasevičius mob. tel.  8 629 50 913, el. paštas mario.tarasini@gmail.com

 

1916 m. Gruzdžiuose įsikūrė mažytis kultūros namų židinėlis: įsisteigė kanklių draugija, scenos mėgėjų būrelis. Už vakarų metu surinktus pinigus jie įsigydavo knygų, gamindavo dekoracijas. Repertuarą parinkdavo ir vakarus organizuodavo Maskvos universiteto studentai – medikas Liudas Jonkus, jo brolis Pranas Jonkus iš Valdomų kaimo. Aktyvios vaidintojos buvo seserys Bronė ir Morta Šalkauskaitės.

Tarpukario laikotarpiu pastovios salės Gruzdžiuose nebuvo. Vakarai buvo ruošiami privačiuose namuose. 1922 m. suvaidinta “Meilė ir klasta” Šiaulių gatvės 14-ame name. Vaidino dainininkė Zofija Kulnytė–Bandorienė, Juozas Bauža, Koverienė, Marytė Daujotienė.

1929 m. Gruzdžiuose jau buvo  dūdų orkestras, o 1930 m. – mišrus šokių ratelis.

Pokario metais Nepriklausomybės aikštėje stovėjusiame name veikė klubas – skatykla. Nuo 1949 m. klubo – skaityklos vedėju dirbo Algis Ciškevičius. Vėliau klubas – skaitykla perorganizuota į kultūros namus.

2005 m. rekonstravus parduotuvę Šiaulių gatvėje, priešais tuometinę vidurinę mokyklą (dabar gimnazija), įrengtos dvi kultūros įstaigos – biblioteka ir Kultūros centras. Per tradicinę Roko šventę įvyko Kultūros centro atidarymas.Daugiau
informacijos
Šeimos lėlių teatras „ABRA KADABRA“

Kolektyvo vadovė JURGITA JASIŠKYTĖ

Su lėlėmis Jurgita Jasiškytė žaidžia nuo 1988 m., o jos kuriamuose spektakliuose vaidina visa šeima – vyras Rimas Ribinskas ir trys dukterys. Per kūrybos metus žiūrovai galėjo pamatyti dvylika spektaklių – dešimt lėlių, du – dramos. Devynis kartus „ABRA KADABRA“ dalyvavo regioninėse „Molinuko teatro“ šventėse, iš jų šešis kartus tapo respublikinių švenčių diplomantais.

2003 m. su spektakliu „Vėtrų karalienė“ dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje „Mes“. Pastarųjų metų spektakliai  J. Jasiškytės „Miegok, Ugnyte“, Rusų liaudies pasaka „Grybukas – stogiukas“, Lietuvių liaudies pasaka „Bandelė“, pagal Škrinjarič Sunčana „Pienės suknelė“ ne tik tapo „Molinuko teatro“ laureatais, bet buvo šiltai sutikti žiūrovų Kurtuvėnų klojimo teatrų šventėse. Jurgita pati kuria lėles, scenografiją, režisuoja ir vaidina. Ji tiki, kad „lėlių teatras – tai stebuklas. Ir jeigu spektaklio metu žiūrovų akys žiba, o lūpos šypsosi – stebuklas įvyko. Šis darnus, kompaktiškas kolektyvas dažnai kviečiamas į lėlių teatrų šventes Mažeikiuose, Klaipėdoje, Ukmergėje, Kelmėje, Rokiškyje.

2012 m. “ABRA KADABRA“ ir Jurgita Jasiškytė pripažinti „Geriausiu lėlių teatru ir vadovu“ ir pelnė „Aukso paukštę“.

2014 m. su spektakliu K. Donelaičio „ Rudikis jomarkininks“ dalyvavo Dainų šventės Teatro dienoje, šventėje „Tegyvuoja teatras“ nominuoti „Ryškiausiu lėlių teatrinės kultūros puoselėtoju“. 2016 m. balandžio 9 d. Rietavo savivaldybės kultūros centre įvyko XXI Lietuvos lėlių teatrų šventės „MOLINUKO TEATRAS“ regioninis turas. Šiaulių rajoną atstovavo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Gruzdžių filialo šeimos lėlių teatras ,,ABRA KADABRA“ su spektakliu pagal lietuvių liaudies pasaką ,,Kaip Jonelis baimės ieškojo“. Gegužės 5 d. baigiamoji lėlių  teatrų šventė vyko Panevėžio lėlių „Vežimo teatre“, kur kolektyvui įteikta padėka. Šis kolektyvas ,, MOLINUKO TEATRAS“ šventėse dalyvauja jau dvyliktą kartą.

Suaugusiųjų dramos kolektyvas (veikla sustabdyta)

Nuo 1992 m. dramos kolektyvui vadovavo Janina Veikšienė. Buvo suvaidinti šie kūriniai: Žemaitės “Trys mylimos”, “Marti”, “Mūsų gerasis”, B. Sruogos “Uošvė”, J. Grušo “Nenuorama žmona”, K. Sajos “Palangos liūtas”, Keturakio “Amerika pirtyje”, A. Miliūno “Draugiškas teismas”, A. Griciaus “Buvo, buvo, kaip nebuvo” ir “Ponaitis”, J. Paukštelio “Vaiduokliai”, N. Gogolio “Vedybos”, N. Erdmano “Savižudis”, B. Dauguviečio “Žaldokynė”, V. Misevičiaus “Ramybės viešbutis”, Moljero “Tariamasis ligonis”, “Vaiduokliai vienkiemyje”, “Miestelėnas bajoras”. Kolektyvas dalyvavo kaimo teatrų šventėse “Pastogė” Biržuose (1998 m.), Kėdainiuose (2000 m.), Šiaulių apskrities klojimo teatrų šventėse Kurtuvėnuose. Taip pat kituose Šiaulių rajono kultūros centro filialuose, Kėdainių rajone Krakėse, Akmenėje, Radviliškyje. Nuo 2012 m. kolektyvui vadovauja M. Tarasevičius. Nuo 2017 metų kolektyvo veikla sustabdyta.

Humoro grupė „Šlangos šaika“

Kolektyvo vadovas Marius Tarasevičius

Gruzdžių vaidintojos, eilę metų šmaikštavusios tarp koncerto numerių, 1999 m. susibūrė į “Bobų partiją” (vadovė Janina Veikšienė). Grupė parengdavo įvairias humoro programas: “Gruzdžių bobos”, “Botagėlis”, “Šluota”, “Špricas”. Nuo 2004 m. į kolektyvą įsijungė ir vyrai, tad grupė pasivadino “BVŠ” (bobų vyrų šou). Humoro grupė dalyvavo LTV projekte “Juoko vakarienė” ir  užėmė trečią vietą. Nuo 2012 m. humoro grupei vadovauja  meno vadovas Marius Tarasevičius. 2013 m. humoro grupė “Šlanga” Šiaulių rajono humoro grupių šventėje laimėjo pirmąją vietą, dalyvavo regioninėje apžiūroje Šeduvoje, o lapkričio 16 d. dalyvavo respublikinėje humoro šventėje “Juokis”.

2017 m. grupės sudėtis pasikeitė.  Kolektyve vaidino trys vyrai: Gintaras Kiura, Arūnas Izokaitis ir Marius Tarasevičius.

2018 m. prisijungus Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gruzdžių A. Griciaus bibliotekos grupei ,,Šaika” kolektyvas tapo ,,Šlangos šaika”. Dabar grupėje dalyvauja 8 artistai: Arūnas Izokaitis, Gintaras Kiura, Jurgita Jasiškytė, Liongina Šufinskienė, Deimantė Radžvilė, Lina Neverdauskienė, Lina Grigaitienė ir vadovas Marius Tarasevičius

Humoro grupė dalyvauja rajono organizuojamose šventėse, apžiūrose, koncertuose, festivaliuose. Bendradarbiauja su rajono meno mėgėjų kolektyvais, keičiasi koncertinėmis programomis.

2017 m. dalyvavo:

 • Šiaulių rajono humoro ir satyros šventė ,,Juoktis reikia – juoktis sveika”, nominacija ,,Didžiausi optimistai”, Šakynos filialo Žarėnų salė
 • Regioninė humoro šventė ,,Juokis – 2017”, Naujoji Akmenė

2018 m. dalyvavo:

 • Šiaulių rajono satyros ir humoro grupių šventė ,,Juoktis reikia – juoktis sveika”, nominacija ,,Linksmiausia grupė”, Šakynos filialo Žarėnų sale.
Liaudiškos muzikos kapela

Kolektyvo vadovas Marius Tarasevičius

1998 m. liaudiškos muzikos kapela dalyvavo Kuršėnuose vykusiame kompozitoriaus V. Juozapaičio jubiliejiniame vakare “Grok, Jurgeli”. Kapelai vadovavo: V. Ablingis (1988 – 1994 m.) R. Danilevičius (1994 – 1997 m.), N. Karalienė (1997 – 2002 m.), H. Kalinas (1997 – 2005 m.). Dabar jai vadovauja Marius Tarasevičius.

2017 m. Kapelos sudėtis visiškai pasikeitė. Kolektyvas susibūrė iš Gruzdžių miestelio ir apskrities meno mėgėjų. Muzika pradėjo skambėti kitokiais tonais ir instrumentų įvairove. Liaudiškos muzikos kapeloje groja Gintaras Kiura (kontrabosas, vokalas), Arūnas Izokaitis (gitara, vokalas) ir Algis Valteris (mušamieji), Marius Tarasevičius (akordeonas).

Kolektyvas koncertuoja miestelio bendruomenei, rajono ir apskrities renginiuose.

2017 m. dalyvavo:

 • Šiaulių rajono kapelų ir liaudies muzikantų šventė ,,Auksinio rudens valsas”, skirtas Bazilionų kultūros namų 60 – mečiui, Bazilionų filialas.

2018 m. dalyvavo:

 • XXIV-oji Šiaulių rajono liaudiškos muzikos kapelų ir liaudies muzikantų šventė ,, Auksinio rudens valsas”, Micaičių filialas.
Muzikos grupė „BRANDUS“

Kolektyvo vadovas Marius Tarasevičius 

2017 metais susikūrė senosios ir šių laikų pop muzikos mylėtojų grupė. Grupėje groja: Šakynos filialo meno vadovas Rimas Mickevičius (klavišiniai, vokalas), Gintaras Kiuras (el. gitara, vokalas), Arūnas Izokaitis (akustinė gitarai, vokalas), Laimutis Jurgaitis (mušamieji), Ričardas Šemetas (bosinė gitara), vadovas Marius Tarasevičius (akardeonas).

Grupė aktyviai naujina savo repertuarą, koncertuoja įvairiuose miestelio, rajono renginiuose.

2017 m. dalyvavo:

 • Romų muzikos festivalis ,,Tamburinas”, Šiauliai.
 • Šiaulių rajono populiariosios muzikos šventė ,,Pop Ratas”, Šakynos filialas.

 

Šiuolaikinių šokių grupė „Šypsenėlė“

Kolektyvas įkurtas 2016 metais, vadovė Danutė Kazlauskienė.

Kolektyvo vizija:

 • aktyvinti vaikų kultūrinį gyvenimą.
 • skatinti ugdytinių saviraišką, kūrybiškumą.
 • siekti, kad šokis taptų malonia prevencijos forma prieš nusikalstamumą.

Šiuolaikinių šokių grupės „Šypsenėlė“ veikla labai įvairi: šokėjai dalyvauja rajono šventėse, apžiūrose, koncertuose, festivaliuose.

2017 m. dalyvavo:

 • Šiaulių rajono šiuolaikinių šokių šventėje „Pavasario ritmai 2017“, pelnė II laipsnio diplomą, Kuršėnai.
 • Šokio festivalis „Mes kiekvienas didelis kaip lašas“, Šiauliai.

2018 m. dalyvavo:

 • Respublikinis mažų miestelių ir kaimo vietovių vaikų ir jaunimo šokių festivalis „Šokis manyje 2018“, Drąsučių filialas, Šiaulių rajonas.
Liaudiškų šokių grupė

Kolektyvo vadovė JANINA VEIKŠIENĖ

Liaudiškų šokių grupė susibūrė 1953 metais. Nuo 1992 m. jam vadovavo Janina Veikšienė. 1998 metais kolektyvas dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje. Taip pat šokėjai dalyvauja rajoniniuose renginiuose, Gruzdžių filialo šventėse.  Nuo 2013 m. šio kolektyvo vadove buvo  Raimonda Žarienė. Dabar kolektyvui vadovauja Janina Veikšienė. Šokėjai dalyvauja rajono organizuojamose šventėse, koncertuose, bendradarbiauja su rajono meno mėgėjų kolektyvais, keičiasi koncertinėmis programomis.