VERBŪNAI

01-4403f9da6e1c093178e773443a1f1651.jpg

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro

VERBŪNŲ FILIALAS

 100 vietų žiūrovų salė

Gluosnių g. 2, Verbūnai, Šiaulių r. LT-81372

https://www.facebook.com/pages/Verb%C5%ABnai/135534419818659

 

Kultūros renginių organizatorė

Ona Baranauskienė mob. tel. 8 686 82394, el. paštas verbunona@gmail.com

Meno vadovė

Rasa Jurgaitienė mob. tel. 8 686 15988, el. paštas pavadrasa@gmail.com

Meno vadovas 

Mantas Markušenka mob. tel. 8 695 96674, el. paštas mantasmarkusenka1994@gmail.com

 

ŠRSKC Verbūnų filialo tikslas – aktyvus ir inovatyvus kaimo bendruomenės kultūros židinys, tenkinantis visų amžiaus grupių žmonių kultūros poreikius.

ŠRSKC Verbūnų filialo uždaviniai – organizuoti meno mėgėjų kolektyvų veiklą, kurie dalyvautų  vietos, rajono, respublikiniuose renginiuose, dainų šventėse.  Rengti valstybės švenčių  minėjimus, kalendorinius, edukacinius,  pramoginius ir kitus renginius, dalyvauti projektinėje veikloje. Vykdyti profesionalaus meno sklaidą. Užtikrinti etninės kultūros tęstinumą.  Bendradarbiauti su įvairiomis vyriausybinėmis ir  nevyriausybinėmis organizacijomis bei kaimo bendruomenėmis.

TRADICINIAI RENGINIAI:

Užgavėnės

Nuo 1994 metų prie Užgavėnių laužo verbūniečiai ir triukšmingas būrys persirengėlių varo žiemą iš kiemo. Čia netrūksta linksmybių, blynų ir įspūdingų kaukių. Svetingi šeimininkai džiaugiasi persirengėlių apsilankymu.

 Koncertai, skirti Motinos dienai.

Motinos dienai skirti koncertai vyksta nuo 1992 metų. Joms skiriamos pačios gražiausios dainos, šokiai, posmai, pavasariniai žiedai.

Liepos 6 d. – Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.

2009 m. liepos 5 dieną  verbūniečiai aktyviai įsijungė į renginį „Apjuoskime pasaulį tautiška giesme“!

Taip gimė prasminga tradicija liepos 6 dieną kartu giedoti valstybės himną.

„Šv. Onos atlaidai – Verbūnų kaimo šventė“.

Didžiausias metų  renginys,  kuris atgaivintas 1999 metais. Šventės metu prie Verbūnų koplytėlės aukojamos šv. Mišios, vyksta sportinės varžybos, koncertai, gegužinė, įvairios atrakcijos. Šventė sulaukia ir verbūniečių, ir svečių dėmesio. Šioje šventėje dalyvauja ne tik  meno mėgėjų kolektyvai iš Šiaulių ir kitų  rajonų, bet ir profesionalūs atlikėjai.

Šauniausios šeimininkės rinkimai – gatvių varžytuvės.

Šauniausia metų šeimininkė renkama rudens vakaronės „Rudens gėrybės ir daina į vieną skrynią“ metu. Pirmasis toks renginys įvyko  2005 metais. Kasmet konkurse dalyvauja 10-14 šeimininkių.  Savo išmonę jos demonstruoja ruošdamos patiekalus ir jų pristatymą. Kiekviena dalyvė gauna nominaciją, o šeimininkių šeimininkė – prizą.  2010 metais konkursas peraugo į gatvių varžytuves.

Romansų vakarai.

Nuo 2001 metų kiekvieną rudenį Verbūnuose vyksta nostalgiškų romansų vakarai, kuriuose dalyvauja Verbūnų romansų atlikėjų grupė „Retro“ ir svečiai-romansų atlikėjai  iš daugelio rajono kultūros įstaigų.

Nuo 2012 m. kultūros įstaigoje kasmet vyksta respublikinės romansų muzikos šventės  „Kai suvirpina stygą širdies…“.

Lietuvos vaikų ir moksleivių kūrybos atlikėjų konkursas TRAMTATULIS.

2011, 2013, 2015  m. Verbūnų filiale vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ rajoninis ratas.

2017 m.  Lietuvos vaikų ir moksleivių kūrybos atlikėjų konkursas TRAMTATULIS, skirtas tautinio kostiumo metams ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – mečio paminėjimui.

Advento vakarai.

2004 metais kultūros darbuotojai žiūrovus pakvietė į Advento vakarą „Širdy įžiebkime Kalėdinės vilties ugnelę“. Susirinkusius maloniai nustebino jauki aplinka, ypatinga šventinė dvasia, nuoširdus bendravimas. Nuo to laiko Adventiniai vakarai organizuojami kasmet.Daugiau
informacijos
Romansų atlikėjų grupė „RETRO“

Vadovė Ona BARANAUSKIENĖ

Bevartant seną tėvo dainų sąsiuvinį, moterų vokalinio ansamblio vadovei Onai Baranauskienei kilo mintis atgaivinti romansus, skambėjusius prieš 40-50 metų. Ansamblio dalyvės noriai ėmėsi šią idėją įgyvendini. Prie moterų prisijungė vyrai, grojantys gitara ir dainuojantys rusiškus romansus.

2001 m. spalio 12 d. įvyko pirmasis koncertas. Toliau sekė dvi koncertinės programos – „Čia brėško vakaras ružavas” ir „Kai ruduo į širdį pasibels”.

Verbūniečių atliekami lyriniai romansai greit surado kelią į klausytojų širdis ir nuvilnijo po visą Lietuvą… Romansai skambėjo ir skamba ne tik visose Šiaulių r. savivaldybės kultūros įstaigose, bet ir Kėdainiuose, Šiauliuose, Radviliškio, Panevėžio, Joniškio, Šilalės, Kelmės, Akmenės, Telšių rajonų organizuojamuose festivaliuose ir šventėse.

Kolektyvas nuolatinis respublikinių romansų muzikos švenčių dalyvis: “Rudens romansas“ Kelmėje,  „Sugrįžki jaunyste“  Bernatonyse (Panevėžio r.), “Nakties romansas” Akmenėje, “Ant melsvo ežero bangų” Paežerių dvare (Šiaulių r.) ir “Kai suvirpina stygą širdies…“ Verbūnuose.

Kolektyvas savo pasirodymais džiugina įvairių švenčių, jubiliejų progomis. Dalyvauta Kuršėnų miesto šventėse: „Kuršėnai – puodžių sostinė“; Lietuvos kaimo  kapelų šventėje „Griežk, smuikeli“.

Šiuo metu grupėje „Retro“ dainuoja Antanina Kairienė,  Rasa Jurgaitienė, Irena Stonienė, Ona Baranauskienė, Vilma Radomskienė. Akomponuoja Kristina Lučinskaitė (smuikas), Dominykas Jokubauskas (akordeonas), Mantas Markušenka (gitara).

 

Žymiausi kolektyvo veiklos momentai ir pasiekimai:

 

 • LRT laidos „Gero ūpo“ dalyviai (2005 m., Vilnius).
 • Koncerto Ch. Frenkelio viloje dalyviai (2005 m., Šiauliai).
 • Šiaulių apskrities romansų atlikėjų šventės dalyviai (2006 m., Baisogala, Radviliškio r.), pelnyta nominacija ,,Artistiškiausias kolektyvas“.
 • Klojimo teatrų festivalio ,,Kurtuvėnų dvaro svirnas – kultūros ir istorijos židinys“ dalyviai (2006 m., Kurtuvėnai, Šiaulių r.).
 • Paminėtas kolektyvo kūrybinės veiklos 5-metis, Verbūnų romansų atlikėjų grupei suteiktas „Retro“ vardas (2006 m., Verbūnai, Šiaulių r.).
 • Išleistoje Šiaulių apskrities liaudies pateikėjų ir muzikavimo grupių romansų kompaktinėje plokštelėje „Rudens romansas“ skamba penki Verbūnų romansų atlikėjų grupės „Retro“ romansai (2006 m.).
 • Šiaulių apskrities meno mėgėjų festivalio „Rudens mozaika” dalyviai (2010 m., Šiauliai), pelnyta nominacija „Už meilę miesto romansui“.
 • „Retro“ 10 metų jubiliejinio koncerto „Mėnulio tango“ organizatoriai (2011 m., Verbūnai, Šiaulių r.), sukurtas video klipas „Naktis pakils“, paruošta nauja programa.
 • Išleista kolektyvo kompaktinė plokštelė „Kai suvirpina stygą širdies…“ (2012 m., Šiauliai), joje įrašyta18 romansų.
 • Respublikinio solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai“ dalyviai (2016 m., Šiauliai), pelnytas II laipsnio diplomas.
 • Respublikinės romansų šventės „Pasakyk, ko nerimsta širdis…“ dalyviai (2016 m., Jakiškių dvaras, Joniškio r.).
 • Regioninių romansų vakarų dalyviai: „Nakties romansas“ (2016 m., Akmenė) ir  „Sugrįžki, jaunyste“ (2016 m., Bernatoniai, Panevėžio r.).
 • Romansų šventės „Kai suvirpina stygą širdies…“, skirtos romansų atlikėjų grupės “Retro” kūrybinės veiklos 15-os metų jubiliejui paminėti, organizatoriai (2016 m. Verbūnai, Šiaulių r.).
 • Meilės dainų ir poezijos vakaro „Ir pakėlei mane lig žvaigždžių“ dalyviai (2017 m., Šiauliai).
 • Regioninio romansų muzikos vakaro dalyviai (2017 m., Luokė, Telšių r.).
 • Respublikinio vokalinių ansamblių festivalio „Muzika meilei“ dalyviai (2018 m., Pakražantis, Kelmės r.).
 • Respublikinės romansų šventės „Nebegrįšiu laukų takeliu“ dalyviai (2019 m., Baisogala, Radviliškio r.),
 • Muzikinio vakaro „Meilės muzika“ dalyviai (2019 m., Radviliškis).
 • Romansų vakaro dalyviai (2019 m., Krinčinas, Pasvalio r.).
 • Respublikinio solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai“ dalyviai (2020 m., Kuršėnai), pakviesti į antrą turą (Dėl Kovid 19 pandemijos šis turas buvo atšauktas).
Folkloro ansamblis „RUGELIS“

Vadovės Ona BARANAUSKIENĖ, Rasa JURGAITIENĖ

 Folkloro ansamblis įsikūrė 1987 metais. Jame dalyvavo 8 moterys, mėgstančios senovines dainas, tautosaką, protėvių papročius ir tradicijas. Pamažu į ansamblį įsijungė nauji nariai. 1999 m. prie dainininkų prisijungė ir šokėjai.

Kolektyvo veikla ypač suaktyvėjo  2008 m., kai buvo įkurta asociacija „Verbūnų bendruomenė“.

Kolektyvo atliekamos dainos skamba įvairiausių švenčių progomis ne tik Verbūnuose, bet ir daugelyje rajono kultūros įstaigų, rajoninėse folkloro, senųjų amatų, dainų ir šokių šventėse.

Folkloro veikla ugdo kaimo žmonių tautiškumą, patriotiškumą, bendruomeniškumą, pasididžiavimą ir savigarbą,  neleidžia pamiršti tautos tradicijų ir papročių.

Šiuo metu kolektyve dalyvauja 23 žmonės, kurių amžius nuo 10 iki 82 metų. Malonu, kad  dainas, šokius, tautosaką vis labiau pamėgsta jaunimas. Jie noriai renkasi į repeticijas, dainuoja, šoka ir savo pavyzdžiu užkrečia bendraamžius.

2011-2012 m. įgyvendinus projektą „Koks kraštas, toks ir raštas“ finansuojamą LEADER programos, Verbūnų folkloro ansamblis įsigijo naujus aukštaitiškus ir žemaitiškus tautinius rūbus.

2012 m. kolektyvas atšventė 25-erių metų kūrybinės veiklos jubiliejų. Vyko projekto „Koks kraštas, toks ir raštas“ pristatymas, buvo pademonstruotas filmas „Duonos kelias“ (edukacinis projektas Žaliūkų malūne, dalyvaujant Verbūnų folkloro kolektyvui).

2014 m. kolektyvui buvo suteiktas „Rugelio“ vardas.

2017 m.  vyko  kūrybinės veiklos 30-ies  metų jubiliejaus koncertas, skirtas tautinio kostiumo metams ir Lietuvos nepriklausomybės 100 – mečio paminėjimui.

 

Žymiausi kolektyvo veiklos momentai ir pasiekimai:

 

 • Pasaulio lietuvių dainų šventės „Mes“ dalyviai (2003 m., Vilnius).
 • Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Amžių sutartinė“ dalyviai (2009 m., Vilnius).
 • Lietuvių dainų šventės  „Čia mano namai“ dalyviai (2014 m., Vilnius).
 • Lietuvių tautinio kostiumo konkurso „Išausta tapatybė“ respublikinio turo dalyviai (2015 m., Vilnius, LRT studija).
 • Lietuvos šimtmečio dainų šventės „VARDAN TOS…“  dalyviai ( 2018 m, Vilnius).
 • Respublikinės kraštotyros ekspedicijos Kužių seniūnijoje dalyviai (2004 m.).
 • Tarptautinio folkloro konkurso –  festivalio  „Saulės žiedas“ dalyviai (2005, 2013, 2015 m.)
 • Regioninio Lietuvos vaikų ir moksleivių-liaudies kūrybos atlikėjų-konkurso “Tramtatulis” dalyviai (2013, 2015, 2017 m., Telšiai).
 • Regioninio Lietuvių liaudies dainų vakaro „Dainų pynė“ dalyviai (2012 m. Bernatonys, Panevėžio r).
 • Respublikinio konkurso „Žodzis žodzį gena…“ rajoninio rato, skirto Tarmių metams, dalyviai (2013 m., Ginkūnai, Šiaulių r.).
 • Respublikinių moksleivių folklorinių šokių varžytuvių  „Patrepsynė“  finalo dalyviai (2014, 2016, 2019 m., Šiauliai).
 • Lietuvių liaudies kūrybos konkurso „Jurja“ dalyviai (2012, 2014 m., Raudėnai, Šiaulių r.)
 • Rajoninio folkloro šokių konkurso „Pazvalyk tunciavuoti“ dalyviai  (2012 m., Kuršėnai).
 • Šiaulių regiono Dainų ir šokių šventės dalyviai (2014, 2018 m., Kuršėnai).
 • Šiaulių regiono pasakotojų šventėje – konkurse „Šnekorių avilys“– ansamblio dalyvis buvo pripažintas geriausiu pasakoriumi (2014 m., Ginkūnai, Šiaulių r.)
 • Jurginių šventė – vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvų koncertas, skirtas Etnografinių  regionų metams (2015 m., Raudėnai, Šiaulių r.).
 • Jurginių šventės dalyviai (2017, 2018, 2019 m. Raudėnai, Šiaulių r.).
 • Mindaugo karūnavimo – Lietuvos Valstybės dienos šventės, skirtos bendruomenių metams pažymėti organizatoriai (2016 m., Luponių piliakalnis, Šiaulių r. Dalyvavo Kužių seniūnijos bendruomenės).
 • Mindaugo karūnavimo – Lietuvos Valstybės dienos šventės, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100- mečiui,  Piliakalnių ir tautinio kostiumo metams paminėti organizatoriai (2017 m. Luponių piliakalnis, Šiaulių r. Dalyvavo Kužių seniūnijos bendruomenės).
 • Folkloro festivalio „Gėid vuolungelie“  dalyviai (2018 m, Seda).
 • Žemaičių sambūrio, skirto  Žemaitijos 800 metų jubiliejui paminėti, organizatoriai (2019 m., Luponių piliakalnis, Šiaulių r.).
Jaunimo mišrus vokalinis ansamblis „MIGGBEI“

Vadovė Ona BARANAUSKIENĖ

Ansamblis savo veiklą pradėjo 1999 metais, dalyvavo 18 vaikų (tuomet kolektyvas vadinosi „Vabaliukai“). Dalyviai augo, keitėsi, aktyviai koncertavo įvairiose šventėse ne tik Verbūnuose, bet ir daugelyje rajono kultūros įstaigų. Kolektyvas nuolatinis Šiaulių r. Mažosios dainos festivalio „Ant vaivorykštės sparnų“ dalyvis. 2013 m. kolektyvo „MIGGBEI“ pasirodymas įvertintas I lygio diplomu.

Vaikų ir jaunimo muzikos grupė „DECIMA“

Vadovas  MANTAS MARKUŠENKA

Grupė “Decima” įsikūrė 2014 metais.  Rengė koncertines programas, aktyviai koncertavo savo filialo organizuojamuose  įvairiuose renginiuose ir išvykose.

2015 m. 10-ąjame mažosios dainos festivalyje „Ant vaivorykštės sparnų“ kolektyvo pasirodymas įvertintas aukščiausiais balais. Taip pat puikiai pasirodė Mikalojaus Noviko kūrybos vakare „Pėdos“ (Kuršėnai).

Mišrus vokalinis duetas

Vadovas  MANTAS MARKUŠENKA

2015 metais koncertinę veiklą pradėjo jaunatviškas duetas – Sonata Sakalauskaitės ir Mantas Markušenka. Jie greitai sulaukė pripažinimo. Dueto atliekamos dainos skamba Verbūnuose ir kitose rajono kultūros įstaigose.

Žymesni kolektyvo veiklos momentai ir pasiekimai:

 

 • Vokalinių kolektyvų šventės „Aš atdarysiu dainų skrynelę“ ir Mikalojaus Noviko kūrybos vakaro „Pėdos“ dalyviai (2015 m., Kuršėnai).
 • Respublikinio solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai 2016“ dalyviai, pelnė II laipsnio diplomą.
 • Regioninio jaunimo muzikos festivalio dalyviai (2016 m., Verbūnai, Šiaulių r.).
 • Regioninės romansų muzikos šventės „Kai suvirpina stygą širdies…“ …“, skirtos romansų atlikėjų grupės “Retro” kūrybinės veiklos 15 metų jubiliejui paminėti, dalyviai (2016 m., Kužiai, Šiaulių r.)
 • Vokalinių ansamblių šventės „Aš atdarysiu dainų skrynelę“ dalyviai (2017 m., Kuršėnai, Šiaulių r.).
 • Regioninio romansų vakaro „Ant melsvo ežero bangų“ dalyviai (2017 m., Paežeriai, Šiaulių r.).
 • Šiaulių regiono populiariosios muzikos šventės PopRAtas dalyviai (2017 m., Šakyna, Šiaulių r.) Pelnytas I laipsnio diplomas.
Solistas Dominykas Jokubauskas

(vad. Mantas Markušenka)

 

Žymesni veiklos momentai ir pasiekimai:

 

 • Mažosios dainos festivalio – apžiūros „Ant vaivorykštės sparnų“ dalyvis (2017 m., Kužiai, Šiaulių r.)
 • Meilės dainų ir poezijos vakaro „Ir pakėlei mane lig žvaigždžių“ dalyvis (2017 m., Šiauliai).
 • Respublikinio  moksleivių  lietuviškos dainos festivalio-konkurso „Mūsų dienos 2018“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui bei maestro Vytautui Kernagiui atminti dalyvis (2018 m., Šiauliai), pelnytas I laipsnio diplomas.
 • Regioninio romansų vakaro „Ant melsvo ežero bangų“ dalyvis (2018 m., Paežeriai, Šiaulių r.)
Vaikų folkloro šokių grupė

vad. Rasa Jurgaitienė

Žymesni veiklos momentai ir pasiekimai:

 • Šiaulių r. metų kraštotyrininkų pagerbimo ir premijos įteikimo šventės, skirtos Reformacijos 500-ųjų metų sukakčiai paminėti , dalyviai (2017 m., Verbūnai, Šiaulių r.)
 • Šiaulių r.  folklorinių šokių varžytuvių „Pazvalyk tunciavuot“ dalyviai (2017, 2018 m.)
 • Koncerto, Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio proga dalyviai (2018 m., Kužiai, Šiaulių r.).
 • Koncerto Europos dienos renginyje dalyviai (2018 m., Kuršėnai, Šiaulių r.).
 • Jurginių šventės dalyviai (2018, 2019 m., Raudėnai, Šiaulių r.).
 • Respublikinių moksleivių folklorinių šokių varžytuvių „PATREPSYNĖ 2019“ finalo dalyviai (2019 m., Šiauliai)
 • Žemaičių sambūrio, skirto Žemaitijos 800 metų jubiliejui paminėti, dalyviai (2019 m., Luponių piliakalnis, Šiaulių r.)