Apie mus

photo-1-d29f9c8eead4822c92c5d66ce2d66f17.jpg

VIRTUALUS TURAS

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras – tai daugiafunkcis centras, turintis juridinį statusą. Centrą sudaro:

 • Kultūros centras 
 • 13 filialų
 • 8 salės   

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įvertinimu už 2002 m. kūrybingą kultūros centro veiklą, pasiekimus ir darbus Kuršėnų miesto kultūros centras pripažintas geriausiu šalyje savo kategorijoje. Įteikta premija ir atminimo ženklas „GERIAUSIAS KULTŪROS CENTRAS“.

 Kultūros centras atlieka šias funkcijas:

 • Organizuoja etninę kultūrą, mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkina kitus kultūrinius bendruomenės poreikius;
 • Organizuoja meno mėgėjų kolektyvų, studijų, būrelių kultūrinę veiklą;
 • Rūpinasi meno mėgėjų kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
 • Organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;
 • Organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimus;
 • Rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;
 • Organizuoja vaikų ir jaunimo kūrybines stovyklas;
 • Kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas;
 • Sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
 • Tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius;
 • Atlieka turto, valdomo patikėjimo teise, nuomą;
 • Rengia ir įgyvendina aptarnaujamos teritorijos kultūrinių programų projektus, bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
 • Koordinuoja  kalendorių ir Z. Gėlės literatūros muziejų veiklą;
 • Organizuoja profesionalių dailininkų ir tautodailininkų meninių darbų parodas.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įvertinimu už 2002 m. kūrybingą kultūros centro veiklą, pasiekimus ir darbus Kuršėnų miesto kultūros centras pripažintas geriausiu šalyje savo kategorijoje. Įteikta premija ir atminimo ženklas „GERIAUSIAS KULTŪROS CENTRAS“.Daugiau
informacijos
Konkursas dėl metų kultūros darbuotojo

Skelbiamas konkursas dėl Šiaulių rajono savivaldybės Metų kultūros darbuotojo premijos skyrimo.

Kandidatūras, atitinkančias ne mažiau kaip tris atrankos kriterijus (nuostatai pridedami) Metų kultūros darbuotojo premijai gali siūlyti  Šiaulių rajono visuomeninė kultūros taryba, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro taryba, Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras, seniūnijos, vietos bendruomenės, jaunimo ir kitos nevyriausybinės organizacijos, pavieniai asmenys.

Kandidatūra Premijai teikiama  Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriui iki einamųjų metų kovo 15 d.

Kontaktinis asmuo: Tomas Vaitkus  tel. (8 41)  52 36 96, el. paštas tomas.vaitkus@siauliuraj.lt

Kompaktinės plokštelės

Šiaulių kraštas nuo seno garsėja įdomia ir spalvinga liaudies kūryba. Lietuvos liaudies kultūros centro iniciatyva pradėtos leisti kompaktinės plokštelės, į kurias sudėta dalis archyvinių  ir studijinių,  mūsų rajono žmonių nematerialiosios kultūros vertybių, įrašų:
2012 m.  kompaktinė plokštelė „Prasivėrus svirna duris“, užfiksuotos keturiolikos pateikėjų 47 įvairių žanrų liaudies dainos ir 2 pasakojimai;
2013 m. kompaktinė plokštelė „Svirnelie siediejau“. Joje – 28 Šiaulių krašto muzikantų atliekami kūriniai. Plokštelėje – 12 atlikėjų kūriniai.

Tradiciniai renginiai
 • Lietuvos kaimo kapelų šventė „Griežk, smuikeli“ (kasmetinė šventė nuo 1999 m.);
 • Respublikinis tremtinių ir politinių kalinių mišrių chorų festivalis , skirtas Šv. Cecilijos, chorų globėjos, garbei (kasmetinė šventė nuo 2000 m.);
 • Klojimo teatrų festivalis „Kurtuvėnai“ (organizuojamas nuo 2001 m.);
 • Respublikinis jaunimo šiuolaikinio šokio festivalis „Taškas“ (kasmet nuo 2004 m., o nuo 2007 m. kas antri metai) ;
 • Senųjų amatų šventė Dirvonėnų parke (kasmetinė šventė nuo 2001 m.);
 • Šiaulių apskrities tautinių šokių konkursai „Suk,suk ratelį“ (kas antri metai nuo 1999 m.) ir „Pašokdinsiu vidury ratelio“ (kas antri metai nuo 2004 m.);
 • Jaunimo vokalinės-instrumentinės muzikos festivalis „neto“ (kasmet nuo 2005 m.);
 • Regioninė chorinės muzikos šventė „Tegul dainoj ištirpsta toliai“ (organizuojama nuo 2008 m.);
 • Zigmo Gėlės respublikinės premijos įteikimas už geriausią metų poezijos debiutą Naisiuose (kasmet nuo 1977 m.);
 • Lauryno Ivinskio respublikinės premijos įteikimas geriausiam metų kalendoriui Kuršėnuose (kasmet nuo 1990 m.);
 • Respublikinė A. Griciaus premijos skyrimo šventė už pirmąją prozos knygą Gruzdžiuose (nuo 2004 m.);
 • Šiaulių rajono „Metų kraštotyrininko“ vardo suteikimo šventė (kasmet nuo 2001 m.).
 •  Visų žanrų rajoniniai festivaliai, konkursai, apžiūros, šventės (pagal veiklos planą).