Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

  • Titulinis
  • Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojas, pagrįstai manantis, kad prie jo ar kito asmens yra priekabiaujama ir (ar) naudojamas smurtas,  Šiaulių rajono savivaldybės   kultūros centro direktoriaus įsakymu paskirtam atsakingam asmeniui el. raštu ar žodžiu  pateikia informaciją nurodydamas: įvykio situaciją, apraiškas ir aplinkybes, nepriimtino elgesio dalyvio duomenys - vardas, pavardė pareigos; nurodyti galimus liudininkus, ir turimą informaciją (garso, vaizdo įrašai, susirašinėjimai ir pan.)

Primename. kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Atsakingo asmens el.paštas slefendorfeaudrone@gmail.com 

Darbuotojų elgesio taisyklės atmintinė darbuotojams

Kur kreiptis

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo tvarkos aprašas

ŠRSKC smurto ir priekabiavimo prevencijos politika