Naujienos

„Kaip velykiniai margučiai...“ Gruzdžiuose

2023 04 11


Velykos, Velykos ateina pas mus.                                                                                                           

Riedėkit, margučiai, į mūsų namus.                                                                                                        

Riedėkit ir sėkit gyvybės daigus,                                                                                                               

Lai auga pasauly laimingas žmogus.

Velykinių renginių maratonas Gruzdžių kultūros namuose tęsiasi... Priešvelykinės Didžiosios savaitės dienos riedėjo kaip velykiniai margučiai. Linksmybėms ir kūrybai progų nereikia, bet jei jos pasitaiko - kodėl gi ne - ruoškimės Velykoms! Velykos – viena gražiausių ir svarbiausių pavasario švenčių, kurios su nekantrumu laukia ir maži, ir dideli. Penktadienio popietę „Kaip velykiniai margučiai...“ Gruzdžių gimnazijos pradinių klasių vaikai ir jų mokytojos prisiminė šventinius Velykų ritualus, jų kilmę, žaidimus, šokius. Ir žaidėme, ir šokome... Žaidimo svarba vaikų gyvenime labai didelė ir tai dar kartą įsitikinome dalyvaudami popietėje, kur žaidimų prasmę išdavė spindinčios vaikų akys ir neapsakomos emocijos – juk žaidimas ir vaikystė vienas ir tas pats. Žaidimų metu vaikai turėjo galimybę pajusti pasitikėjimą savimi ir savo gebėjimais, geranoriškai bendravo su savo ir kitų klasių vaikais, dalinosi įspūdžiais, patyrė labai daug gerų emocijų. Priešvelykinė penktadienio popietė Gruzdžių kultūros namuose – tikras vaikų džiaugsmo šaltinis, nes galėjome nuotaikingai parungtyniauti vieni su kitais, pasidžiaugti bendru žaidimu su mokytojomis, vaikiškai pasilinksminti, pasijuokti, pašėlioti, išlieti energiją. Renginio veiklas organizavo meno vadovė Rasa Šiškuvienė. Muzikiniais klausimais pagelbėjo meno vadovas Marius Tarasevičius.
Prieš Šv.Velykas atgaivinkim jausmus, pripildykim savo tikėjimo taurę naujomis viltimis.
Su meile, džiaugsmu ir atgimimo jausmu laukim Šv. Velykų ryto, kaip naujo stebuklo pradžios!

 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Gruzdžių filialo informacija                                  

Nuotraukos R.Šiškuvienės, M.Tarasevičiaus