Naujienos

Renginys „Bėgiais į praeitį“

2023 05 24


1948 m. gegužės 22 – 23  dienomis Lietuvoje buvo vykdoma operacija „Vesna“. Trėmimo operacijos metu į Sibirą buvo iš Lietuvos išvežta 41 tūkstantis žmonių. Pažymint šias atmintinas dienas, Kuršėnuose vyko masinių trėmimų 75-ųjų metinių paminėjimas „Bėgiais į praeitį“.

Paminėti masinius trėmimus į Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia susirinko buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai. Jie apsijuosę grandinėmis ėjo simboliu tremties keliu.

Šv. Mišias už tremtinius aukojo mons. kunigas Vytautas Kadys. Po Šv. Mišių gausiai susirinkusiems dalyviams buvo parodytas filmas „Tremtis vaikų akimis“, eiles skaitė Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro režisierius Zenonas Gestautas.

Prisiminimais dalijosi buvusi Kuršėnų tremtinių ir politinių kalinių organizacijos pirmininkė Aniceta Grikšienė.

Nacionalinio mokinių kūrybos darbų konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatai Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos mokiniai apdovanoti Kuršėnų tremtinių ir politinių kalinių organizacijos padėkos raštais, kuriuos jiems įteikė pirmininkė Marija Šadlauskienė ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narė Ada Grakauskienė. Padėkas gavo Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokiniai – Rasa Griciūtė (IIIGA klasė), Pijus Milašius (IVGB klasė), Mintė Navickaitė (IGC klasė), Jonas Benediktas Šličius (IIGD klasė), Erilė Šliupaitė (IGD klasė), Erikas Žilvytis (IGD klasė) ir jų mokytojos – Žyginta Ivanavičienė, Violeta Laurutienė, Asta Mazūraitė ir Raimonda Rumbinaitė.

Mokytoja Violeta Laurutienė Kuršėnų tremtinių ir politinių kalinių organizacijos pirmininkei Marijai Šadlauskienei įteikė didelį laišką su Šiaulių rajono mokinių rašytais laiškais tremtiniams. Tai istorijos, literatūros mokytojų ir tremtinių organizacijos inicijuoto vykdyto projekto dalis.

Laiškus tremtiniams skaitė visų projekte dalyvavusių mokyklų mokiniai.

Renginyje tremties dainas dainavo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras „Tremties varpai:, vadovaujamas Jovitos Bražukienės.

Bažnyčioje buvo eksponuojama patyriminė vizualizacija „Tremties keliai ir stotys“. Po renginio buvo aplankytas tremtinių kryžius prie Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios, čia padėtos gėlės, uždegtos žvakutės. Gėlės padėtos ir kitose tremtį žyminčiose Kuršėnų vietose.  

Teksto autorius Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyriaus specialistas Zigmas Ripinskis

Nuotraukos Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro informacijos specialistės Robertos Griciūtės