Naujienos

Vasario 8 - diena, skirta kalbai - Kairiuose

2024 02 09


Vasario 8 - diena, skirta kalbai – lietuviškam žodžiui, knygai, bendrystei... „Kalba – mąstymo būdas. Kaip mąstome, tokia ir tikrovė... “ – rašo mąstytojas, etnologas, rašytojas Aleksandras Žarskus. Kalba yra ta galia, kuria kuriame save kaip žmogų, kuriame ateitį, gyvenimo kokybę. ŠRSKC Kairių filialo salėje vyko literatūrinė – edukacinė popietė „Nuo gimtojo žodžio prasideda pasaulis“, kurią organizavo Kairių filialo meno vadovė Nijolė Girniuvienė ir Kairių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Ramutė Preimontienė. Popietėje dalyvavo Šiaulių rajono Kairių jungtinės mokyklos Kairių skyriaus 2-3 klasių mokiniai (mokyt. Dženara Astasevičienė, Diana Valskienė). Renginį pradėjo Kairių filialo skaitovų, poetinio teatro būrelis, vadovaujamas Nijolės Girniuvienės. Taip pristatoma Adelės Daukantaitės knyga vaikams „Gaidys Pypkė“ Dalyvavo rašytoja-poetė Adelė Daukantaitė, Plungės literatų klubo narė Daiva Rudelytė. Kaip gimsta knyga? Iš kur atkeliauja knygos herojai, nuotykiai, įvykiai, pasakojimai? Jie atkeliauja iš vaikystės sodų – iš ten, kur, būdami vaikais, pasiimame ne tik nutikusias istorijas, bet ir kalbą – gimtąją, įduotą mamos nuo gyvybės prasidėjimo jos įsčiose. Vaikai galėjo susipažinti ir su knygos kūrimo istorija – dailininkės Agnės Dragūnaitės iliustracijomis, kurias ji „surišo“ knygon ir knyga, jau išleista leidyklos, kaip gimė idėja sukurti ir spalvinimo knygutę. Kas yra gimtoji kalba? Kodėl ją turime mylėti ir saugoti? Kokią įtaką kalba turi gyvenimo kūryboje?... Apie tai kalbėjo rašytoja-poetė Adelė Daukantaitė ir literatė Daiva Rudelytė. Jų gimtasis žodis – žemaičių kalba. Autorės supažindino ir su knygutėmis vaikams žemaičių kalba, menant minklę, žaidžiant žaidimą... O žaidimų buvo ne vienas... „Norint išlikti savimi reikia būti labai atidžiam kalbai ir savo žodžiams. Ir tam, ką girdi ar skaitai“ – sako rašytojas, etnologas Aleksandras Žarskus. Adelė Daukantaitė renginio pabaigoje supažindino vaikus su gimtosios kalbos nameliu: Kas jis - kalbos namas? Kas jame gyvena? Kaip tokį namą pasistatyti kiekvienam?


Kairių filialo informacija